Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông – Nguyên, bảo vệ được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia dân tộc.

Đang xem: ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân mông nguyên

Phương pháp giải – Xem chi tiết

*

Sách giáo khoa lịch sử 7

Tải về· 10,7K

*

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập lịch sử 7

Tải về· 384

Bài giải liên quan

Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ
Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ.
Em hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất.
Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên
Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ? Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi đánh Đai Viêt ?
Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến chống quân Nguyên lần 2
Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần 2
Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285
Việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến ?
Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai.
Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287 – 1288)
Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ ba.
Tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên.

Xem thêm:

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai ?
Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.
Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?
Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại?
Theo em, Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến?
Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân thời Trần?
Em hãy sử dụng lược đồ để trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285.
Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai?
Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên.

Xem thêm: Ý Nghĩa Bài Hát Một Đời Người Một Rừng Cây, Bài Trướcmột Đời Người Một Rừng Cây

Em hãy tường thuật diễn biến trận Vân Đồn.

Bài học liên quan

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập
Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá
Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)
Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần
Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)
Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)
Bài 21. Ôn tập chương IV – Lịch sử 7
Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)
Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII
Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII
Bài 25. Phong trào Tây Sơn
Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước
Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI – Lịch sử 7
Bài 17. Ôn tập chương II và chương III
Bài 30. Tổng kết Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 2 – Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 2 – Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – Phần 2 – Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương VI – Phần 2 – Lịch sử 7

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân mông nguyên3 lần kháng chiến chống quân mông nguyên

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *