XUÂN XUÂN ƠI XUÂN ĐÃ VỀ CÓ NỖI VUI NÀO

Xuân Xuân ơi ! Xuân vẫn về tất cả nỗi vui làm sao vui hơn ngày Xuân mang đến Xuân Xuân ơi ! Xuân đang về giờ chúc giao thừa đón nhận mùa Xuân Xuân Xuân ơi ! Xuân mang đến rồi Cánh én cất cánh về mang lại tim mình phấn khởi Xuân Xuân ơi ! Xuân đến rồi phần đa đóa mây vàng chào mừng Xuân sang Nghe âm vang bao lời chúc yên lành Đất nước gấm hoa yên nóng an vui Bao em thơ khoe áo mới tươi cười kính chào một mùa xuân mới Xuân Xuân ơi ! Xuân đang về Kính chúc muôn fan với bao điều ước muốn Trong mùi hương Xuân ta vẫy chào Kính chúc muôn nhà chạm mặt nhiều an vui

Bạn đang xem: Xuân xuân ơi xuân đã về có nỗi vui nào


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Câu Hỏi Một Con Lắc Đơn Có Chu Kỳ T=2S Khi Đặt Trong Chân Không

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.