Xác Nhận Thời Gian Công Tác

Giấy chứng thực thời gian công tác là chủng loại giấy để tín đồ làm việc xác thực thời gian cũng tương tự thâm niên thao tác và công tác tại công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất tại đây.

Bạn đang xem: Xác nhận thời gian công tác


1. Giấy xác nhận thời gian công tác là gì?

Giấy xác nhận thời gian công tác là chủng loại giấy để fan làm việc xác nhận thời gian cũng giống như thâm niên thao tác và công tác tại công ty, hỗ trợ cho những cá thể đang thao tác tại doanh nghiệp lớn ấy thừa kế những nghĩa vụ và quyền lợi đúng với năng lượng và thời gian công sức của con người mình cống hiến cho bạn đó. Các bạn cần nêu rõ tên tuổi; thương hiệu cơ quan, đối chọi vị; địa chỉ thường trú; ghi rõ thời gian thao tác làm việc của phiên bản thân đối với cơ quan, đối kháng vị, hay công ty đó …. Cuối cùng cần có chữ ký và đóng lốt để tờ giấy đề nghị này còn có giá trị.


2. Giấy xác nhận thời gian công tác làm việc số 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

------o0o------

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY

Kính gửi: Ban gián đốc doanh nghiệp .....................

Tôi tên là: .....................................................................................................

Sinh ngày: ....................................................................................................

Số năng lượng điện thoại: ...............................................................................................

Thường trú: .................................................................................................

Số CMND:................................................ Ngày cấp:.............Nơi cấp:……

Hiện đang công tác làm việc tại: ..............................................................................

Thời gian nhận câu hỏi ngày: .........................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................

Nay tôi làm đối kháng này kính muốn ban chủ tịch Công ty.........xác nhận cho tôi hiện nay đang công tác tại công ty để tôi bổ sung giấy tờ theo như đúng quy định của..............

( Lời cam đoan, lời cảm ơn với chữ ký)


3. Giấy xác thực thời gian công tác làm việc số 2


CÔNG TY …………….Số /TB - …..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc--------------------

…………, ngày …… tháng……..năm…….

Xem thêm: Em Thích Học Qua Mạng Hay Học Trên Lớp Có Thầy Và Bạn Tại Sao ?

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Cơ quan: .....................................................................................................................

Xác thừa nhận Ông (Bà): .................................................................. Sinh năm: ..................

Cư ngụ số: ..................................................................................................................

Hiện đang công tác (hoặc sẽ nghỉ hưu) tại: .....................................................................

Có thời gian công tác như sau:

Trong lực lượng vũ trang:

Từ mon ................................. Năm ......................... Đến mon ......................... Năm.......

Từ mon ................................. Năm ......................... Đến tháng ......................... Năm........

Từ tháng ................................. Năm ......................... Đến tháng ......................... Năm........

Công tác dân sự:

Từ mon ................................. Năm ......................... Đến mon ......................... Năm........

Từ mon ................................. Năm ......................... Đến tháng ......................... Năm.........

Từ mon ................................. Năm ......................... Đến tháng ......................... Năm.........

Tổng cộng:

Thời gian công tác trong lực lượng tranh bị là: .................................. Năm .............. Tháng.

Thời gian công tác dân sự là: ....................................................... Năm ..................... Tháng.

Giấy chứng thực này có mức giá trị nhằm Ông (Bà):...................................................................

CƠ quan ĐƠN VỊ(Ký tên, chức danh, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Nếu thời gian công tác bây giờ không bị gián đoạn khi đưa cơ quan, đơn vị thì xác thực chung chứ không tách riêng thời gian thao tác ở từng cơ quan.