X là hỗn hợp gồm h2 và hơi của hai andehit

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

X là các thành phần hỗn hợp gồm: H2 với tương đối của nhị anđehit (no, 1-1 chức, mạch hsinh hoạt, phân tử đều phải sở hữu số nguim tử C bé dại hơn 4). Tỉ khối hận của X so với H2 là 9,4. Đun rét 2 mol X (xúc tác Ni) sau đó 1 thời hạn chiếm được tất cả hổn hợp Y gồm tỉ kăn năn tương đối đối với heli là 9,4. Lấy cục bộ ancol trong Y cho tính năng cùng với Na (dư) nhận được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A.

Bạn đang xem: X là hỗn hợp gồm h2 và hơi của hai andehit

11,2

B. 13,44

C. 5,6

D. 22,4X là tất cả hổn hợp gồm: H2 với khá của nhì anđehit (no, đối kháng chức, mạch hnghỉ ngơi, phân tử đều sở hữu số ngulặng tử C bé dại rộng 4). Tỉ khối của X đối với

*

Đáp án là A

Hỗn thích hợp X: H2 cùng CnH2nO

M trước= 18.8 => mtrước=37.6g

2 mol X ánh sáng, xúc tác Ni sau đó 1 thời hạn M sau= 9.4*4=37.6

Ta gồm mtrước = msau => 37.6= 37.6*(2 - nH2 phản nghịch ứng)

=>

*
phản bội ứng = n rượu vào Y =2*
*
có mặt = 1 mol

Nên

*
sinc ra=0.5*22.4= 11.2 lit


X là các thành phần hỗn hợp bao gồm H2 và tương đối của nhì anđehit (no, 1-1 chức, mạch hsinh sống, phân tử đều phải có số nguyên ổn tử C nhỏ hơn 4), tất cả tỉ kân hận đối với heli là 4,7. Đun nóng 2 mol X (xúc tác Ni), được hỗn hợp Y có tỉ kân hận tương đối so với heli là 9,4. Thu lấy toàn thể những ancol vào Y rồi cho tác dụng cùng với Na (dư), được V lkhông nhiều H2 (đktc). Giá trị lớn số 1 của V là:

A.22,4.

B. 13,44.

C.5,6.

D. 11,2.


Đáp án D.

Lời giải

M X = 4 , 7 . 4 = 18 , 8 = > m X = 2 M X = 37 , 6 ( g ) T a c ó : m X = m Y = 37 , 6 ( g ) = > n Y = 37 , 6 9 , 4 . 4 = 1 ( m o l )

Số mol khí giảm chính là số mol H2 phản bội ứng = > n H 2 p h ả n đọng n g = 1 ( m o l )

= n H 2 t r o n g X ≥ 1 ( m o l ) = > n a n d e h i t t r o n g X ≤ 1 ( m o l ) = > n a n c o l ≤ 1 ( m o l )

Vì anđehit no, solo chức, mạch hngơi nghỉ => ancol no, đối kháng chức, mạch hở

⇒ n H 2 sin h r a t ừ p h ả n đọng n g c ộ n g N a = 1 2 n a n c o l ⇒ n H 2 sin h r a t ừ p h ả n ứ n g c ộ n g N a ≤ 0 , 5 ( m o l ) ⇒ V ≤ 11 , 2 ( l )

hình thành từ bỏ phản nghịch ứng cộng Na ra đời tự bội nghịch ứng cùng Na

Vậy cực hiếm lớn nhất của V là 11,2 lít


Đúng 0
Bình luận (0)

Hỗn hòa hợp X gồm H2 và tương đối của nhì anđehit (no, đơn chức, mạch hsống, phân tử đều sở hữu số ngulặng tử C nhỏ dại rộng 4), có tỉ khối hận đối với heli là 4,7. Đung rét 2 mol X (xúc tác Ni), được hỗn hợp Y gồm tỉ kăn năn hơi đối với heli là 9,4. Thu mang cục bộ các ancol trong Y rồi mang đến công dụng cùng với Na( dư), được V lít H2 (đktc). Giá trị lớn nhất của V là

A. 13,44

B. 5,6

C. 11,2

D. 22,4


Lớp 12 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Chọn Đáp C


Đúng 0

Bình luận (0)

X là tất cả hổn hợp gồm H2 và tương đối của nhì ạnđehit (no, 1-1 chức, mạch hở, phân tử đều có số ngulặng tử C bé dại rộng 4), tất cả tỉ khối hận so với heli là 4,7. Đun lạnh 2 mol X (xúc tác Ni), được tất cả hổn hợp Y gồm tỉ kăn năn hơi so với heli là 9,4.Thu mang toàn bộ những ancol trong Y rồi mang đến tác dụng với Na (dư), được V lít H2 (dktc). Giá trị lớn số 1 của V là

A. 22,4.

B.13,44.

C. 5,6.

D. 11,2.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Theo định qui định bảo toàn kân hận lượng

mX=mY=>nX.MX=nY.MY ⇔ 2.4,7.4 =nY.9,4.4 ó nY= 1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Biến Modem Fpt Thành Bộ Phát Wifi Fpt G97Rg6M Thành Bộ Phát Wifi

nX - nY = n H2 phản bội ứrng = nancol sinh ra

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm 3 este hầu hết mạch hở phải cần sử dụng 0,63 mol O2, thu được 29,04 gam CO2 với 7,2 gam H2O. Mặt không giống, hidro hóa trọn vẹn 0,1 mol X bởi lượng H2 toàn diện (xúc tác Ni, t0), chiếm được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm nhị chất cơ học. Đun rét toàn thể Y cùng với hỗn hợp NaOH toàn diện, nhận được các thành phần hỗn hợp Z gồm 3 muối hạt của tía axit cacboxylic đối kháng chức và hỗn hợp T có 2 ancol hơn kỉm nhau một nguyên tử cacbon. Tỉ kân hận khá của T đối với He bằng 17,75. Phần trăm khối lượng muối hạt tất cả phân tử kăn năn bé dại nhất vào Z là:

A.36,9%.

B.22,1%.

C. 25,8%.

D.47,9%.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Hỗn hợp X đựng nhì este mạch hnghỉ ngơi, vào phân tử mỗi este chỉ cất một loại nhóm chức tất cả este Y (CnH2n-2O2) và este Z (CmH2m-6O4). Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X nên cần sử dụng 4,975 mol O2. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn 0,4 mol X bằng lượng H2 toàn vẹn (xúc tác Ni, t0), đem sản phẩm công dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư (đun nóng) nhận được một muối độc nhất vô nhị cùng các thành phần hỗn hợp T cất nhị ancol tất cả cùng số nguyên ổn tử cacbon. Tỉ kăn năn hơi của T so với oxi bởi 1,75. Phần trăm trọng lượng của Y trong các thành phần hỗn hợp X là:

A.25,36%.

B.24,45%.

C.22,59%.

D.28,32%.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Hỗn hợp khí X bao gồm H2 với một hiđrocacbon Y, mạch hsinh sống. Tỉ kăn năn của X đối với H2 bởi 3. Đun lạnh X cùng với bột Ni xúc tác, cho tới phản nghịch ứng trọn vẹn chiếm được hỗn hợp khí X1 bao gồm tỉ kân hận so với H2 bằng 4,5. Công thức phân tử của Y là:

A. C 2 H 2 .

B. C 2 H 4 .

C.. C 3 H 6

D.. C 3 H 4


Lớp 11 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

+

*
Trong X 1 bao gồm H 2 , Y sẽ gửi không còn thành hiddrocacbon no.

*

=> n = 1(loại)

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Hỗn hợp khí X bao gồm H2 cùng một hiđrocacbon Y, mạch hngơi nghỉ. Tỉ kân hận của X đối với H2 bằng 3. Đun rét X với bột Ni xúc tác, cho tới bội nghịch ứng trọn vẹn chiếm được hỗn hợp khí X1 tất cả tỉ kăn năn đối với H2 bằng 4,5. Công thức phân tử của Y là

A. C2H2

B. C2H4

C. C3H6

D.C3H4


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

Hỗn đúng theo khí X tất cả H2 với một hiđrocacbon Y, mạch hnghỉ ngơi. Tỉ kân hận của X so với H2 bằng 3. Đun lạnh X với bột Ni xúc tác, cho tới bội phản ứng hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp khí X1 gồm tỉ khối hận so với H2 bằng 4,5. Công thức phân tử của Y là

A. C2H2

B. C2H4

C. C3H6

D. C3H4


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn A

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


umakarahonpo.com