Vùng có hệ số sử dụng đất canh tác cao nhất nước ta là

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Vùng bao gồm hệ số áp dụng đất canh tác tối đa việt nam là

A. Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn đang xem: Vùng có hệ số sử dụng đất canh tác cao nhất nước ta là

B. Đông Nam Sở.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.


*

Chọn câu trả lời D

Đồng bởi sông Hồng bao gồm lịch sử dân tộc khai thác lâu đời, dân chúng gồm kinh nghiệm thâm nám canh tăng vụ cần đấy là vùng có hệ số sử dụng khu đất tối đa cả nước.Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO VÙNG Tại NƯỚC TA, NĂM 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

Các vùng

Sản lượng lúa

Cả nước

35.832,9

Đồng băng sông Hồng

6.183,5

Trung du miền núi Bắc Bộ

3.079,5

Bắc Trung Bộ

3.170,3

Dulặng hải Nam Trung Bộ

1.758,9

Tây Nguyên

717,3

Đông Nam Bộ

1.624,9

Đồng bằng sông cửu Long

19.298,5

Biểu đồ gia dụng tương thích độc nhất vô nhị để biểu thị cơ cấu tổ chức sản lượng lúa cả năm phân theo các vùng ngơi nghỉ việt nam là

A. Biểu trang bị cột

B. Biểu đồ dùng tròn

C. Biểu vật cột chồng

D. Biểu đồ vật miền


Lớp 0 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ THÀNH THỊ PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: nghìn người)

Vùng

Năm 2010

Năm 2015

Đồng bởi sông Hồng

5448,3

6432,0

Trung du và miền núi Bắc Bộ

2444,9

2905,0

Bắc Trung Bộ

1705,7

2155,8

Duim hải Nam Trung Bộ

3054,1

3422,8

Tây Nguyên

1487,2

1627,2

Đông Nam Bộ

8298,6

10131,6

Đồng bằng sông cửu Long

4077,1

4393,1

Tổng số

26515,9

31067,5

Để trình bày cơ cấu tổ chức dân số tỉnh thành phân theo vùng sinh sống VN năm 2010 và năm năm ngoái, biểu đồ làm sao dưới đây phù hợp nhất?

A. Biểu đồ dùng đường.

B. Biểu đồ vật cột ghxay.

C. Biểu đồ dùng tròn.

D. Biểu đồ dùng miền.


Lớp 0 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO VÙNG NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: ngàn người)

Vùng

Năm 2000

Năm 2015

Trung du cùng miền núi Bắc Bộ

112đôi mươi,8

13050,2

Đồng bằng sông Hồng

17039,2

19700,9

Bắc Trung Bộ

10101,8

10487,9

Dulặng hải Nam Trung Bộ

6625,4

9182,8

Tây Nguyên

4236,7

5607,9

Đông Nam Bộ

12066,8

16090,9

Đồng bởi sông Cửu Long

16344,7

17589,2

Căn uống cứ vào bảng số liệu, cho biết dấn xét như thế nào sau đây đúng về dân số vừa đủ phân theo vùng của nước ta năm 2015 đối với năm 2000?

A. Trung du với miền núi Bắc Sở tăng chậm nhất.

B.Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh độc nhất.

Xem thêm: Sim Đầu Số 0899 Của Mạng Nào, Khám Phá Đầu Số 0399, 0869, 0889, 0899 Là Mạng Gì

C. Duim hải Nam Trung Sở tăng nkhô nóng độc nhất.

D.Tây Nguim tăng tối thiểu.


Lớp 0 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu:

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓẠ VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (THEO GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Năm

2010

2013

2014

2015

Đồng bởi sông Hồng

363,7

585.1

645.3

724.0

Đông Nam Bộ

616.1

892.5

979.3

1070,9

Đồng bằng sông Cửu Long

302.6

479.1

545.3

595.7

Cnạp năng lượng cứ vào bảng số liệu, cho thấy thêm dìm xét làm sao tiếp sau đây đúng về tổng mức bán lẻ sản phẩm hóavới lợi nhuận các dịch vụ tiêu dùng của vùng Đồng bởi sông Hồng, Đông Nam Sở với Đồngbằng sông Cửu Long quy trình tiến độ 2010 - 2015?

A. Tổng nút bán lẻ hàng hóa và lệch giá các dịch vụ chi tiêu và sử dụng của Đồng bởi sông Hồng tăng ngày một nhiều nhất.

B. Tổng mức nhỏ lẻ sản phẩm & hàng hóa cùng doanh thu các dịch vụ tiêu dùng của Đồng bằng sông Cửu Long tăng chậm nhất.

C. Tổng nút bán lẻ sản phẩm & hàng hóa và doanh thu hình thức tiêu dùng của Đồng bằng sông Hồng tăng nkhô hanh duy nhất.

D. Tổng nấc kinh doanh nhỏ sản phẩm & hàng hóa với lợi nhuận hình thức tiêu dùng của Đông Nam Bộ tăng nkhô nóng độc nhất.