Việt Nam Trong Những Năm Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

Việt Nam trong số những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) by hoang lan
*

1. Tình trạng kinh tế- buôn bản hội

1.1. Biến động về ghê tế

1.1.1. Chiển tranh nhân loại bùng nổ

1.1.2. Toàn quyền Đông Dương tuyên bố : "Nhiêm nỗ lực của Đông Dương là phải cung cấp cho thiết yếu quốc tới cả tối đa...."

1.1.3. Nhân dân nước ta phải chịu những thứ thuế

1.1.3.1. Trong 4 năm cơ quan ban ngành thuộc địa chiếm được trên 184 triệu frang chi phí công trái cùng gần 14 triệu frang tiền quyên góp.

Bạn đang xem: Việt nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất

1.1.3.2. Hàng nghìn tấn lương thực cùng nông lâm sản các loại

1.1.3.3. Hàng vạn tấn kim lọa quan trọng để chế tạo vũ khí được đưa sang Pháp

1.1.4. Công nghiệp ở trong địa đề nghị gánh chịu đựng nhữnng tổn thất, thiếu hụt cảu bao gồm quốc trong thời hạn chiến tranh.

1.1.5. Giảm hàng hóa nhập từ Pháp lịch sự Đông Dương

1.1.5.1. 1913: 107 triệu frang ->1918 33 triệu frang

1.1.6. Pháp thả lỏng độc quyền

1.1.6.1. Người việt đươc sale tự vày hơn

1.1.6.2. Công thương nghiệp, giao thông vận tải vận tải việt nam phát triển

1.1.6.3. Những xí nghiệp người việt nam có từ trước cuộc chiến tranh được mở rộng chuyển động và quy mô sản xuất

1.1.6.4. Lộ diện nhiều xí nghiệp sản xuất mới

1.1.7. Nông nghiệp từ độc canh cây lúa => một phần trồng những cây công nghiệp ship hàng chiến tranh như thầu dầu, đậu, lạc...

1.1.7.1. Trung du Bắc Kì ; 251 ha đất trồng trồng đậu tây

1.1.7.2. Vào 4 năm chiến tranh, nông nghiệp trồng lúa gặp nhiều khó khăn.

1.1.7.3. 1915, đánh Tây, Băc Ninh,Hòa Bình bị hạn hán mất trắng

1.2. Thực trạng phân hóa buôn bản hội

1.2.1. Nông dân

1.2.1.1. Thành phần đa số của nạn bắt lính

1.2.1.2. Sức thêm vào của nông thôn sút nghiêm trọng

1.2.1.3. Nạn chiếm đoạt ruộng đất

1.2.1.4. Sưu thuế nặng

1.2.1.5. Thiên tai: lụt bão, hạn hán xẩy ra liên tiếp

1.2.2. Công nhân

1.2.2.1. Tăng về số lượng

1.2.2.2. Thu nhận công nhân nhiều hơn

1.2.3. Bốn sản

1.2.3.1. Trong 1 số ngành đã thoát ra khỏi sự kiềm chế của Pháp

1.2.3.2. Tiểu tứ sản tạo thêm về số lượng

1.2.3.3. Giành được vai trò cố định trong tởm tế

1.2.3.4. Hy vọng có vị thế nhất định

1.2.3.5. Lập ban ngành ngôn luận riêng nhằm mục tiêu bênh vực quyên lợi bao gồm trị và kinh tế chi bạn trong nước.

1.2.4. Lực lượng đa phần của phong trào dân tộc thời ki này vẫn là công nhân với nông dân

2. Trào lưu dấu tranh vũ khí trong chiến tranh

2.1. Hoạt động vui chơi của Việt nam giới Quang Phuc hội

2.2. Cuộc vân đụng khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Văn(1916)

2.3. Khởi nghĩa bầy tớ Thái Ngyên (1917)

2.4. Mọi cuộc khởi nghĩa tranh bị của đồng bào những dân tộc thiểu số

2.5. Trào lưu Hội kín ở nam giới Kì

3. Sự xuất hiện khuynh hướng cứu vớt nước mới

3.1. Trào lưu công nhân

3.1.1. Trong chiến tranh thế giới đầu tiên công nhân đã phối kết hợp đấu tranh đòi quyên lợi kinh tế với bạo động vũ trang.

3.1.2. 22_2_1916, nàng công nhân nhà máy Kế Bào nghỉ bài toán 7 ngày phòng cúp phạt lương; cũng khoảng này, ngay sát 100 người công nhân mỏ than Hà Tu đánh trả bọn lính khố xanh lúc chúng mang đến cướp bóc hàng hóa, treu ghẹo phụ nữ.

3.1.3. 6 và 7 - 1917, công nhân mỏ boxit Cao bởi bỏ trốn ; 47 công nhân thái bình mới mang lại cũng chống lại đàn cai thầu.

Xem thêm: Bản Đồ Quy Hoạch Phường Tân Phú Quận 9, Bản Đồ Quận 9 Khổ Lớn Phóng To Chi Tiết Năm 2021

3.1.5. ...

3.1.6. Trào lưu công nhân đầu cụ kỉ trong 4 năm cuộc chiến tranh mang những nét riêng, thể hiện niềm tin đoàn kết,ý thức kỉ luật pháp của ách thống trị công nhân. Tuy nhiên còn mang tính chất tự phát.

3.2. Bắt đầu họat đông cứu nước của Nguyễn tất Thành (1911-1918)

3.2.1. Tè sử

3.2.1.3. Quê nam giới Đàn , Nghệ An

3.2.1.4. Hiện ra trong 1 mái ấm gia đình trí thức yêu thương nước, lớn lên vào miền quê có trào lưu đấu tranh quật khởi.

3.2.1.5. Có ý chí đánh tung quân Pháp

3.2.1.6. Khâm phục những chí sĩ yêu nước đi trước nhưng không đồng tình với ý kiến của họ yêu cầu quyết định đi tìm kiếm con mặt đường cứu nước bắt đầu cho dân tộc.

3.2.2. Vượt trình

3.2.2.2. Người quyết định sang phương Tây, mang lại nước Pháp giúp xem họ làm vắt nào rồi về góp đồng bào mình.

3.2.2.3. Nhiều năm sau đó, tín đồ đã đi nhiều nước, nhiều lục địa khác nhau, phân biệt ở đâu lũ đế quốc cũng tàn tệ độc ác, tín đồ lao cồn cũng bị bóc tách lột một bí quyết dã man.

3.2.2.4. Thời điểm cuối năm 1917, Nguyễn tất Thành từ bỏ Anh quay trở về Pháp, học tập tập, rèn luyện trong cuộc tranh đấu của quần bọn chúng lao hễ và thống trị công nhân Pháp, Tham gia chuyển động trong hội các người nước ta yêu nước.

3.2.2.5. Sinh sống và làm việc trong phong trào nhân dân Pháp, cùng ảnh hưởng của cách Mạng tháng Mười Nga,tư tưởng của người dân có những lay chuyển sâu sắc.

3.2.2.6. Tuy mới chỉ là những cách đâu, nhưng đấy là cơ sở đặc biệt quan trọng để Người xác minh con mặt đường cứu nước sau này!

4. Tư liệu

4.1. Nước ta trong rứa chiến vật dụng 1

4.2. Việt nam trong vậy chiến trang bị 1

4.3. Việt nam trong cụ chiến thiết bị 1

5. Tín đồ làm: Phạm Hoàng lấn - 11a6