VIẾT CHƯƠNG TRÌNH IN RA N SỐ NGUYÊN TỐ ĐẦU TIÊN

Giúp em làm bài xích này với, tưởng dễ dàng nhưng mang lại lúc làm thì nó lu bu nhiều cái :shock::shock: .Thank !!PS: ý của em gắng này : n = 3 => 2 3 5 n = 5 => 2 3 5 7 11 . Có tác dụng trên C nha ( em new học chấm dứt cái hàm thui :cry

Bạn đã xem: Viết lịch trình in ra n số nhân tố đầu tiên

Bạn đang xem: Viết chương trình in ra n số nguyên tố đầu tiên

*

Cách 1: Em lập hàm bool isPrime(int x), thừa nhận vào x, return true nếu như x là ngtố, false trường hợp x ko là nguyên tốxongCách 2: Em lên mạng tìm kiếm wiki bài: sàng số nguyên tố, xong chuyển qua wiki giờ đồng hồ anh, gồm tấm hình thuật toán mô bỏng (cách này code nhiều hơn nữa 1 chút, cơ mà chạy cấp tốc hơn). Đây là gợi ý thôi, anh không tìm kiếm giúp cho đâu.
*

Cách của anh:Dùng 1 mảng để đựng n số nguyên tố mà lại e nói:1 số là số nguyên tố sẽ không chia hết cho các số nguyên tố nhỏ nhiều hơn hoặc = căn bậc hai của nó.Như vậy thì mảng đầu của ta là 2, số tiếp theo là 3 bởi 3 ko chia hết mang đến 2, số tiếp là 5 vị không phân chia hết cho 2, số tiếp là 7 vày không phân tách hết mang lại 2, số tiếp là 11 bởi vì không phân tách hết cho 2 cùng 3. Cứ z thôi

Xem thêm: Danh Ngôn Về Tiền Và Tình Bạn, Những Câu Nói Hay Về Tiền Bạc Và Tình Bạn

*

*

*

Giúp em làm bài này với, tưởng dễ dàng nhưng mang đến lúc làm cho thì nó lu bu các cái :shock::shock: .Thank !!PS: ý của em vắt này : n = 3 => 2 3 5 n = 5 => 2 3 5 7 11 . Có tác dụng trên C nha ( em new học ngừng cái hàm thui :cryEm hoàn toàn có thể tham khảo bài xích này nhé. Trước tiên mong in ra n số nguyên tố thứ nhất thì em cần có hàm đánh giá số i tất cả phải là 1 trong số NT hay không. Nếu là 1 trong số NT thì đã in ra và tăng giá trị biến đổi đếm count_SNT lên 1 đơn vị. Ví như count_SNT bởi với số N thì nghĩa là vẫn in đủ N số NT đầu tiên, khi ấy ta đang break thoát ra khỏi vòng lặp và xong chương trình.#include"stdio.h"boolSNT(intx)inti;if(x1)returnfalse;for(i=2;ix/2;++i)if(x%i==0)returnfalse;returntrue;intmain()intn,count_SNT;inti;doprintf(" NhapvaosoN(N>0):N=");scanf("%d",&n);while(n0);i=2;count_SNT=0;while(true)if(SNT(i))printf("%d",i);++count_SNT;++i;if(count_SNT==n)break;return0;