Viết Chương Trình Giải Phương Trình Bậc Nhất Trong C

quý khách đã xem bạn dạng rút gọn của tư liệu. Xem cùng mua tức thì bạn dạng không thiếu của tài liệu trên đây (49.14 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất trong c

Bài 84: Viết chương trình giải cùng biện luận phương thơm trình hàng đầu ax + b = 0#include#includeint main(){float a, b;float x;printf(" Nhap a: ");scanf("%f", &a);printf(" Nhap b: ");scanf("%f", &b);
if(a == 0)if(b == 0)printf(" PT co vo so nghiem");elseprintf(" PT vo nghiem");elsex = -b / a;printf(" PT teo 1 nghiem la %f", x);

*
Tài liệu Giải và biện luận phương thơm trình cất cnạp năng lượng ( rất khó) doc 6 2 66
*
Tài liệu Giải và biện luận phương thơm trình cất căn - Phạm Thành Luân ppt 6 2 26
*
Hướng dẫn học sinh lớp 10 cải thiện giải với biện luận phương thơm trình, hệ phương thơm trình 50 5 5

Xem thêm: Chặn Cuộc Gọi Mạng Viettel, Chặn Tin Nhắn Mạng Viettel Từ Số Điện Thoạ

*
Tài liệu Chương thơm 1 - Bài 1 (Dạng 6): Dùng đơn điệu hàm số nhằm giải cùng biện luận pmùi hương trình và bất phương trình pptx 13 1 11
*
Tài liệu Tài liệu toán " Giải và biện luận phương thơm trình cất căn uống " docx 6 1 7
*
Ứng dụng của hàm số vào việc giải với biện luận phương thơm trình, bất phương thơm trình 17 1 1
*
đóng góp thêm phần cải tiến và phát triển cho học sinh tài năng phân loại ngôi trường hợp nhằm giải với biện luận phương thơm trình và bất phương trình đôi mươi 373 0
*
vận dụng đạo hàm giải và biện luận pmùi hương trình bất phương trình hệ phương trình đựng tmê man số trăng tròn 1 0
(15.26 KB - 2 trang) - bài tập xây dựng c viết chương trình giải cùng biện luận pmùi hương trình bậc nhất ax + b = 0