Kính thưa đọc giả. Today, tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống bằng bài chia sẽ Quy Luật Lượng Chất Và Một Số Ví Dụ Về Lượng Và Chất Trong Triết Học

Phần nhiều nguồn đều được cập nhật thông tin từ những nguồn website nổi tiếng khác nên có thể vài phần khó hiểu.Bạn đang xem: Ví dụ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới bình luận

Mong bạn đọc đọc nội dung này ở nơi yên tĩnh cá nhân để có hiệu quả tối ưu nhấtTránh xa toàn bộ những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kếtBookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật thường xuyên

Quy luật chuyển hoá giữa lượng và chất và chất là quy luật cơ bản, phổ biến của phương thức chung của các quá trình vận động và phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư tưởng. Khi lượng thay đổi tất yếu sẽ làm thay đổi chất lượng của sự vật, hiện tượng và ngược lại khi chất lượng thay đổi sẽ tạo ra sự thay đổi mới về lượng của sự vật, hiện tượng. Đây là quy luật tất yếu, khách quan và phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư tưởng.

Đang xem: Ví dụ về sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất

Bạn đang xem: Ví dụ về lượng và chất trong triết học

*

Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất

Mục lục:

Mối quan hệ biện chứng giữa số lượng và chất lượngVí dụ về sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại

*

1. Khái niệm về lượng và chất

a) Khái niệm đại lượng

Số lượng là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự xác định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng, thể hiện số lượng, quy mô, mức độ, nhịp điệu của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng cũng như tính chất của nó.

Ví dụ về số lượng

Đối với mỗi phân tử nước (H2O), số lượng là số nguyên tử tạo nên nó, tức là 2 nguyên tử Hydro và 1 nguyên tử Oxy.

b) Khái niệm chất

Vân đê là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự xác định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ giữa các thuộc tính và các yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, làm cho sự vật trở thành vật chất của chúng chứ không phải là cái gì khác.

Ví dụ về các chất

Nguyên tố đồng có khối lượng nguyên tử là 63,54đvC, nhiệt độ nóng chảy là 1083, nhiệt độ sôi là 2880oC … Những tính chất (tính chất) này nói lên tính chất riêng của đồng, phân biệt nó với các kim loại khác.

2. Mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng được thể hiện như thế nào?

Làm rõ mối quan hệ giữa thay đổi định lượng và thay đổi chất Đó thực sự là bài thuyết trình và phân tích mối quan hệ biện chứng đẹp quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại.

Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại là quy luật cơ bản, phổ biến của phương thức chung của các quá trình vận động và phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư tưởng. Độc thân. Theo quy luật này, phương thức chung của các quá trình vận động và phát triển là: những biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng có cơ sở tất yếu từ những biến đổi về lượng của sự vật, hiện tượng và ngược lại, những biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng tạo ra những biến đổi mới về lượng của sự vật, hiện tượng hiện tượng ở các khía cạnh khác nhau. Đó là mối quan hệ tất yếu, khách quan, phổ biến, lặp đi lặp lại trong mọi quá trình vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng thuộc mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư tưởng.

a) Một sự thay đổi dẫn đến một sự thay đổi

Mọi sự vật, hiện tượng đều là sự thống nhất giữa hai mặt chất lượng và số lượng. Hai mặt đó không tách rời nhau mà tác động biện chứng cho nhau. Sự thay đổi về lượng tất yếu sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng. Tuy vậy, Không chỉ bất kỳ thay đổi định lượng nào cũng dẫn đến thay đổi về chất. Ở một giới hạn nhất định, một sự thay đổi về lượng không dẫn đến sự thay đổi về chất. Giới hạn mà lượng không thay đổi thì chất được gọi là li độ.

Khái niệm về mức độ xác định cụ thể, Mối quan hệ thống nhất giữa chất lượng và số lượng, là khoảng giới hạn mà sự thay đổi về lượng không làm thay đổi cơ bản bản chất của sự vật, hiện tượng. Vì vậy, trong giới hạn của độ, sự vật, hiện tượng vẫn là cái của nó, chưa biến thành sự vật, hiện tượng khác.

Sự vận động, biến đổi của các sự vật, hiện tượng thường bắt đầu từ sự thay đổi về lượng. Khi lượng thay đổi đến một giới hạn nhất định, tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi về chất. Giới hạn đó là điểm nút. Sự thay đổi về lượng khi đạt đến điểm nút, trong những điều kiện nhất định tất yếu sẽ dẫn đến sự ra đời của chất mới. Đây là bước nhảy trong quá trình vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

Bước nhảy là một sự biến đổi tất yếu trong quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng. Sự thay đổi về chất diễn ra dưới nhiều hình thức nhảy vọt khác nhau, do mâu thuẫn, bản chất và tình trạng của mỗi sự vật quyết định. Đó là những bước nhảy: nhanh và chậm, lớn và nhỏ, cục bộ và tổng thể, tự phát và tự giác, v.v.

Bước nhảy kết thúc một giai đoạn vận động và phát triển; đồng thời cũng là điểm xuất phát cho một giai đoạn mới, là sự gián đoạn trong quá trình vận động, phát triển không ngừng của sự vật, hiện tượng. Trong thế giới luôn có sự biến đổi tuần tự về lượng dẫn đến bước nhảy vọt về chất, tạo ra đường nút vô tận. thể hiện sự vận động và phát triển của sự vật từ thấp đến cao. Ph.Ăngghen khái quát tính tất yếu này: “Những thay đổi giản đơn về lượng trong một chừng mực nhất định sẽ chuyển hoá thành những khác biệt về chất”.

Từ những thay đổi về lượng đến những thay đổi về chất

Vân đê và số lượng là hai mặt đối lập, chất tương đối bền và lượng biến đổi không ngừng, hai mặt không thể tách rời nhau mà tác động qua lại lẫn nhau. biện chứng sự thống nhất giữa chất và lượng trong một mức độ nhất định khi sự vật đang tồn tại.

Xem thêm: Học Chương Trình Chất Lượng Cao Đại Học Bách Khoa Tphcm, Træ°Á»Ng ĐH Bã¡Ch Khoa (ĐH QuốC Gia Tp

– Trình độ: Là khoảng giới hạn mà sự thay đổi về lượng chưa làm cơ sở hình thành chất lượng của sự vật.

– Điểm nút: Là giới hạn mà mọi sự thay đổi về lượng ngay lập tức dẫn đến sự thay đổi về chất của sự vật.

– Bước nhảy: Dùng để chỉ sự biến đổi về chất của sự vật do sự thay đổi về lượng trước đó gây ra.

Các hình thức của bước nhảy:

Bước nhảy đột biến: Một bước nhảy gây ra những thay đổi nhanh chóng về chất và căn bản ở tất cả các bộ phận cấu thành của sự vật.Bước nhảy vọt: Là quá trình thay đổi về chất diễn ra trong một thời gian dài.Bước nhảy toàn diện: làm thay đổi cơ bản chất lượng của sự vật về mọi mặt, các bộ phận của các yếu tố cấu thành nên sự vật.Bước nhảy cục bộ: là bước nhảy làm thay đổi một số yếu tố hoặc bộ phận của sự vật.

b) Tác dụng của chất mới đối với lượng mới

Khi nào Chất mới ra đời và có tác động trở lại lượng. Chất mới tác động vào lượng của sự vật, hiện tượng theo nhiều cách: làm thay đổi cấu trúc, quy mô, mức độ, nhịp điệu vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

Một sự thay đổi về chất gây ra một sự thay đổi về lượng:

Chất mới của sự vật chỉ xuất hiện khi sự thay đổi về lượng đạt đến mức cực hạn khi sự vật mới sinh ra chất mới có lượng chất mới phù hợp. sự thống nhất mới giữa chất lượng và số lượng, tác dụng của chất mới đối với lượng mới được biểu hiện trên quy mô tồn tại của nhịp điệu vận động.

Tóm lại, bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng có sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt chất và lượng. Sự thay đổi dần dần về lượng đến chỗ yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất thông qua bước nhảy; Đồng thời, chất mới sẽ tác động đến lượng, tạo ra những biến đổi mới về lượng của sự vật, hiện tượng. Quá trình đó liên tục diễn ra, tạo thành phương thức vận động, phát triển cơ bản, phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

3. Ý nghĩa phương pháp luận

– Sự vận động và phát triển của sự vật luôn diễn ra tích lũy dần về lượng đến một giới hạn nhất định, có bước nhảy vọt về chất, do đó trong hoạt động thực tiễn của nhận thức chúng ta có bước tích lũy lượng làm biến đổi về chất theo quy luật tránh chủ quan. suy nghĩ vội vàng muốn đốt cháy giai đoạn.

Xem thêm: Cổ Tức Và Cách Tính Giá Cổ Phiếu Sau Khi Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu (Cụ Thể)

– Cần có thái độ khách quan khoa học và quyết tâm thực hiện các bước nhảy khi có đủ các điều kiện.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *