Ngoài nội dung của 2 bức tranh trên chúng ta còn có thể vẽ về nội dung tranh nào khác nằm trong đề tài: Hoạt động trong những ngày nghỉ hè?

Giúp Bố mẹ làm công việc nhà

 Về quê thăm Ông, bà

 Tham gia hoạt động hè (Cắm trại, quét dọn đường phố)

 Tham quan, du lịch

 

Đang xem: Vẽ tranh đề tài hoạt động ngày hè 2022

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Trang 5

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

*

Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu “Mĩ thuật – Bài 31: Vẽ tranh – Đề tài Hoạt động trong những ngày nghỉ hè”, để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Xem thêm:

Xem thêm:

Trường Cao Đẳng sư phạm Thái Nguyên Nguyễn Thị Hương Giang Câu1: Quan sát tranh, em hãy cho biết: Tên và tác giả của bức tranh? KIỂM TRA BÀI CŨ MÔ -NA-LI-DA TRANH S Ơ N DẦU CỦA LÊ-Ô-NA ĐƠ VANH-XI Bài 31: Vẽ tranh Đề TàI Hoạt Động trong những ngày nghỉ hè BÀI MỚI 1 2 3 4 Câu 1: Quan sát tranh, em hãy chỉ ra đ âu là tranh vẽ về đ ề tài Hoạt đ ộng trong những ngày nghỉ hè? Vì sao? I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG Đ Ề TÀI Đề tài: Hoạt đ ộng trong những ngày nghỉ hè BÀI 31: VẼ TRANH 2 3 Em có nhận xét gì về cách bố cục ở tranh số 2 và 3 ? ? Đ ư a ra nhận xét của mình về màu sắc ở hai bức tranh 2 và 3? Đề tài: Hoạt đ ộng trong những ngày nghỉ hè I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG Đ Ề TÀI BÀI 31: VẼ TRANH I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG Đ Ề TÀI Đề tài: Hoạt đ ộng trong những ngày nghỉ hè BÀI 31: VẼ TRANH ? Ngoài nội dung của 2 bức tranh trên chúng ta còn có thể vẽ về nội dung tranh nào khác nằm trong đ ề tài: Hoạt đ ộng trong những ngày nghỉ hè? Giúp Bố mẹ làm công việc nhà Về quê th ă m Ông, bà Tham gia hoạt đ ộng hè (Cắm trại, quét dọn đư ờng phố) Tham quan, du lịch I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG Đ Ề TÀI Đề tài: Hoạt đ ộng trong những ngày nghỉ hè II. CÁCH VẼ BÀI 31: VẼ TRANH – B1: Tìm bố cục (phân mảng chính phụ) – B2: Vẽ hình bằng những nét khái quát – B3: Vẽ chi tiết – B4: Vẽ màu I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG Đ Ề TÀI Đề tài: Hoạt đ ộng trong những ngày nghỉ hè BÀI 31: VẼ TRANH II. CÁCH VẼ 1 2 3 4 I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG Đ Ề TÀI Đề tài: Hoạt đ ộng trong những ngày nghỉ hè II. CÁCH VẼ III. THỰC HÀNH – Vẽ vào giấy A4. – Chú ý về bố cục, hình ảnh chính, phụ. – Cách thể hiện màu. BÀI 31: VẼ TRANH – Bài học hôm nay đ ã đ ể lại cho em những cảm nhận gì? – Để có một bức tranh đ ẹp về đ ề tài “ Hoạt đ ộng trong những ngày nghỉ hè”, em phải thể hiện nh ư thế nào? BÀI 31: VẼ TRANH Đề tài: Hoạt đ ộng trong những ngày nghỉ hè Củng cố bài học: H Ư ỚNG DẪN VỀ NHÀ *Hoàn thành bài vẽ ở lớp. *Vẽ thêm tranh về đ ề tài “Hoạt đ ộng trong những ngày nghỉ hè”. * Chuẩn bị tốt đ ồ dùng học tập cho giờ sau: Chì, tẩy, th ư ớc, compa, màu *S ư u tầm một số đ ồ vật đư ợc trang trí

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *