Vai Trò Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay

home Tư liệu tìm hiểu thêm cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử dân tộc vẻ vang của Đảng cùng sản Việt NamTư liệu 90 năm lịch sử Đảng
(ĐCSVN) - Ngày 3 tháng hai năm 1930, Đảng cùng sản việt nam ra đời, là một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt to của cách mạng Việt Nam, gửi cuộc đương đầu của dân tộc bản địa vào thời kỳ phát triển mới.

Bạn đang xem: Vai trò của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay


Mỗi thắng lợi của phương pháp mạng nước ta đều gắn sát với phương châm của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh - Người tổ chức triển khai và chỉ đạo mọi thắng lợi của phương pháp mạng Việt Nam. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng và bác Hồ đã kịp thời xác định đúng đắn, trí tuệ sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược đưa biện pháp mạng đi từ thành công này đến thắng lợi khác.


*

1. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - tp hcm và Đảng cộng sản vn đã tìm kiếm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con phố cứu nước, giải phóng dân tộc, xác định đúng đắn đường lối phương pháp mạng, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên bắt đầu của chủ quyền dân tộc đính với chủ nghĩa buôn bản hội.Trước năm 1930 khi chưa xuất hiện Đảng, giang sơn ta đắm chìm dưới ách thống trị, áp bức rộng 80 năm của nhà nghĩa thực dân Pháp và hàng nghìn năm của cơ chế phong loài kiến thối nát. Biết bao cuộc đương đầu giành tự do dân tộc của quần chúng ta đã liên tục nổ ra dẫu vậy kết cục rất nhiều thất bại vị thiếu một con đường lối thiết yếu trị đúng mực soi đường. Phong trào đấu tranh dưới ngọn cờ "Cần Vương" của những sĩ phu yêu thương nước chỉ đạo cùng với các cuộc khởi nghĩa nông dân mang hệ tứ tưởng phong con kiến làm căn cơ đã trầm trồ lỗi thời, bất lực trước những nhiệm vụ định kỳ sử. Các phong trào đấu tranh bên dưới ngọn cờ của kẻ thống trị tư sản dân tộc bản địa cũng nhanh chóng lộ rõ sự yếu hèn hèn, chiến bại trước những nhiệm vụ định kỳ sử. Chỉ có trào lưu đấu tranh phương pháp mạng của ách thống trị công nhân kết đoàn với ách thống trị nông dân và những tầng lớp dân chúng lao rượu cồn khác dưới ngọn cờ của Đảng cộng sản vn do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, lấy nhà nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và mục tiêu trong hành động cách mạng, kiên trì kim chỉ nam đấu tranh giành chủ quyền dân tộc, tiến lên công ty nghĩa làng hội là giành được những thành công vẻ vang.

Sự lựa chọn đúng đắn con đường phương pháp mạng nước ta hơn 80 năm qua gắn sát với tên tuổi với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - hồ nước Chí Minh. Tự một tình nhân nước đến với nhà nghĩa Mác - Lênin và bí quyết mạng mon Mười Nga, người đã sớm nhận thấy rằng, “Bây giờ đạo giáo nhiều, nhà nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân thiết yếu nhất, chắc chắn nhất, phương pháp mệnh duy nhất là nhà nghĩa Lênin. Đó chính là chủ nghĩa Mác - Lênin, một học thuyết phương pháp mạng và công nghệ nhất về con đường giải phóng giai cấp, giải tỏa dân tộc, giải phóng con người. Tức thì từ trong thời điểm đầu những năm 20, núm kỷ XX, hcm đã có sự lựa chọn đúng chuẩn khẳng định tuyến phố đi đến chiến thắng của phương pháp mạng Việt Nam: "không có tuyến phố nào khác con phố cách mạng vô sản"<1>. Trải qua thực tế cuộc sống, chuyển động cách mạng phong phú và tiếp thu chân lý khoa học, tín đồ đã đi đến kết luận chỉ tất cả chủ nghĩa cộng sản new cứu được nhân loại, mang đến cho mọi tín đồ không sáng tỏ chủng tộc và bắt đầu sự từ bỏ do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm yên trên trái đất, việc làm cho mọi tín đồ và vì mọi người, niềm vui, hoà bình, hạnh phúc.

2. Đảng cùng sản Việt Nam luôn bám sát trong thực tế cách mạng, phân tích thâm thúy thời cuộc, thế vững xích míc cơ bản, thấy rõ mâu thuẫn chủ yếu trong mỗi thời kỳ, xác định đúng chuẩn những nhiệm vụ chiến lược của giải pháp mạng.Đầu rứa kỷ XX, vn là một nước nằm trong địa, nửa phong kiến, chính sách áp bức, tách lột hung ác của chủ nghĩa thực dân Pháp đã có tác dụng tích tụ những xích míc gay gắt giữa toàn cục dân tộc việt nam với nhà nghĩa thực dân và bè đảng tay sai. Những mâu thuẫn đó chỉ có thể được xử lý bằng con đường cách mạng đấm đá bạo lực và thực hành thực tế cuộc cách mạng không ngừng, bí quyết mạng “đến nơi”. Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng ta đã khẳng định rõ mối quan hệ khăng khít giữa những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hòa bình dân tộc, dân chủ nối liền với công ty nghĩa làng mạc hội. Trong Chánh cương cứng vắn tắt, Đảng ta đã xác định rõ "chủ trương làm tứ sản dân quyền biện pháp mạng cùng thổ địa phương pháp mạng nhằm đi tới làng hội cùng sản"; "Đánh đổ đế quốc công ty nghĩa Pháp và bầy phong kiến. Tạo nên nước nam được trọn vẹn độclập"<2>.

Sau năm 1954, miền bắc bộ được trọn vẹn giải phóng cơ mà miềnNamvẫn tạm thời bị Mỹ, ngụy chỉ chiếm đóng. Trên đại lý phân tích tình hình, thừa nhận thức rõ phần đa mâu thuẫn khác biệt ở từng miền Nam, Bắc, Đảng và hcm đã xác định đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta là vừa tích cực và lành mạnh xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội làm việc miền Bắc, vừa triển khai triệt để phương pháp mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, xong mục tiêu giải phóng dân tộc bản địa trong cả nước, đưa cả nước lên nhà nghĩa xóm hội. Điều đáng chăm chú là cả nhị cuộc giải pháp mạng này đều được xác minh nằm vào quỹ đạo phương pháp mạng vô sản và bao gồm mối quan lại hệ ngặt nghèo với nhau không thể tách rời. Hồ chí minh chỉ rõ: "Hiện nay nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta là gì? Là xây dựng miền bắc tiến lên nhà nghĩa xóm hội để triển khai cơ sở vững chắc cho vấn đề đấu tranh thống nhất nước nhà. Mong mỏi đấu tranh thống tốt nhất nước nhà thắng lợi thì độc nhất vô nhị định cần xây dựng khu vực miền bắc tiến lên chủ nghĩa thôn hội"<5>. Trong những lúc đặt lên bậc nhất nhiệm vụ xây dựng nước nhà không được phép lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là bốn tưởng chiến lược xuyên thấu của bí quyết mạng Việt Nam.

4. Đảng luôn nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của công ty nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hcm và thưởng thức thực tiễn để sở hữu đường lối thay đổi đúng đắn, sáng tạo làm nên những bước ngoặt khủng của giải pháp mạng ViệtNam. Sự nghiệp thay đổi toàn diện giang sơn do Đảng ta khởi xướng trong toàn cảnh quốc tế có tương đối nhiều diễn vươn lên là phức tạp, khu đất nước ông chồng chất khó khăn càng làm trông rất nổi bật những thành tựu đã có được sau 25 năm đổi mới là rất to lớn và có chân thành và ý nghĩa lịch sử, khẳng định lý tưởng cùng sản cao đẹp, sức sống chắc chắn của chủ nghĩa xã hội hiện thực với tầm nhìn chiến lược của Đảng cùng sản Việt Nam.Đất nước tất cả hoà bình, thống nhất, toàn nước bước vào thời kỳ quá nhiều lên nhà nghĩa làng mạc hội nhưng mà với mô hình và ghê nghiệm của các nước làng hội nhà nghĩa vận dụng vào việt nam đã nhanh chóng biểu thị khuyết tật, sai lầm của nó. Mà lại sau mỗi không nên lầm, vấp váp ngã, Đảng đã kiêu dũng "nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật", nhất quyết sửa chữa, kịp thời tổng kết đúc rút những bài học kinh nghiệm từ những thành công và cả phần nhiều sai lầm, thất bại, bền chí sự nghiệp đổi mới tổ quốc theo kim chỉ nan xã hội nhà nghĩa.

Hai mươi lăm năm qua với phiên bản lĩnh, trí tuệ với đạo đức cao rất đẹp của một Đảng biện pháp mạng nuốm quyền dày dạn kinh nghiệm, luôn biết tự thay đổi mới, tự chỉnh đốn sinh sản động lực trẻ trung và tràn đầy năng lượng thúc đẩy sự nghiệp đổi mới toàn diện tổ quốc vươn lên giành nhiều chiến thắng mới. Tế bào hình, mục tiêu và bé đường, phương án xây dựng nhà nghĩa xã hội ở vn ngày càng sâu sắc, không hề thiếu hơn. Tuy vậy cách mạng còn các khó khăn, lâu bền hơn nhưng tuyệt nhất định thắng lợi. Bởi đó là việc lựa chọn duy nhất đúng đắn của giải pháp mạng Việt Nam cân xứng với quy chế độ tiến hoá của lịch sử nhân loại.Đường lối đổi mới của Đảng không quen với những gì mà kẻ thù lâu nay vẫn ra mức độ tuyên truyền xuyên tạc rằng con phố phát triển đất nước theo lý thuyết xã hội công ty nghĩa của bọn họ là "sản phẩm nước ngoài nhập, không tồn tại tương lai". độc nhất vô nhị là trường đoản cú sau những sai lầm về con đường lối cải thiện dẫn đến sự sụp đổ của chính sách xã hội công ty nghĩa ngơi nghỉ Đông Âu với Liên Xô hồ hết năm vào cuối thế kỷ XX. Quân địch đã to tiếng tuyên tía rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã trở nên phủ định tức thì tại quê hương của nó vì sự lỗi thời; hơn nữa, khi gia nhập vào Việt Nam đã trở nên cắt xén, biến dị thành đấm đá bạo lực đấu tranh; tài chính trì trệ, suy thoái, mập hoảng…; là những bộc lộ của “hồi kết”, “Chương thử nghiệm cuối cùng của nhà nghĩa cùng sản"; "sự toàn thắng của công ty nghĩa tư bản".v.v.. Nhưng thắng lợi của công cuộc đổi mới toàn diện non sông 25 năm vừa qua của dân tộc ta đã bác bỏ phần nhiều luận điệu xuyên tạc xằng bậy đó của kẻ thù.

Giữ vững chế độ độc lập, sáng tạo, trung thành với chủ với công dụng của nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống, xác định đường lối, chế độ đúng đắn và gấp rút đưa vào cuộc sống hướng dẫn hoạt động cách mạng của nhân dân là bí quyết thành công của Đảng ta. Ngay lập tức từ đầu, Đảng đã xác định rõ khâu đột phá của sự nghiệp đổi mới là đổi mới tư duy nhưng trọng tâm lại là đổi mới kinh tế. Đổi new kinh tế phối kết hợp với đổi mới chính trị có tác dụng cơ sở cho việc nghiệp đổi mới trọn vẹn đất nước, quyết tâm sản xuất một buôn bản hội "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Thành lập Nhà nước pháp quyền làng mạc hội nhà nghĩa thực sự của dân, vị dân và vày dân, đẩy mạnh được sức khỏe đoàn kết toàn dân tộc thực hiện chiến thắng hai trọng trách chiến lược thi công và đảm bảo an toàn Tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Mạng Dây Bị Dấu Chấm Than Vàng Thì Sửa Như Thế Nào?

Để thường xuyên tạo cơ sở vững chắc trong sự nghiệp thay đổi toàn diện giang sơn trong trong năm tới,Đại hội đại biểu nước ta lần sản phẩm công nghệ XI của Đảng đã xác minh rõ8 phương phía cơ bảnđểtoàn Đảng, toàn dân ta cửa hàng triệt cùng thực hiện:Một là,đẩy dũng mạnh công nghiệp hoá, văn minh hoá non sông gắn với phát triển tài chính tri thức, đảm bảo an toàn tài nguyên, môi trường.Hai là,phát triển nền tài chính thị trường kim chỉ nan xã hội nhà nghĩa.Ba là,xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà phiên bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cấp đời sống nhân dân, thực hiện văn minh và công bình xã hội.Bốn là,bảo đảm kiên cố quốc phòng và bình an quốc gia, trơ trọi tự bình yên xã hội.Năm là,thực hiện đường lối đối nước ngoài độc lập, trường đoản cú chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phân phát triển; dữ thế chủ động và tích cực và lành mạnh hội nhập quốc tế.Sáu là,xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực tân tiến đoàn kết toàn dân tộc, tăng tốc và mở rộng mặt trận dân tộc bản địa thống nhất.Bảy là,xây dựng bên nước pháp quyền xóm hội nhà nghĩa của nhân dân, do nhân dân, bởi nhân dân.Tám là,xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Với rất nhiều phương hướng cơ phiên bản trên, chắc chắn rằng trong thời gian tới, Đảng ta sẽ liên tiếp lãnh đạo nước nhà tiến lên ko ngừng, giành được nhiều thành công to to hơn trong sự nghiệp kiến thiết và thay đổi đất nước./.