Ủy Ban Nhân Dân Là Gì

*

Trang công ty Giới thiệu chung Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn
I. QUY ĐỊNH CHUNG:

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Điều 6 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

Bạn đang xem: Ủy ban nhân dân là gì

1. Hội đồng quần chúng. # gồm những đại biểu Hội đồng quần chúng. # do cử tri sinh hoạt địa phương thơm bầu ra, là ban ngành quyền lực nhà nước ở địa phương, thay mặt mang đến ý chí, hoài vọng với quyền làm chủ của Nhân dân, Chịu đựng trách rưới nhiệm trước Nhân dân địa phương thơm với cơ sở nhà nước cấp trên.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân là fan thay mặt đại diện mang đến ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa pmùi hương, Chịu trách rưới nhiệm trước cử tri địa phương thơm và trước Hội đồng nhân dân về việc tiến hành nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ đại biểu của bản thân mình.

Đại biểu Hội đồng quần chúng bình đẳng vào trao đổi với quyết định những vụ việc ở trong trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng quần chúng. #.

3. Thường trực Hội đồng quần chúng. # là cơ sở trực thuộc của Hội đồng quần chúng. #, tiến hành hầu như trách nhiệm, quyền hạn theo phép tắc của Luật này với các lao lý, khác của luật pháp tất cả liên quan; chịu trách nhiệm cùng báo cáo công tác làm việc trước Hội đồng quần chúng.

Thành viên của Thường trực Hội đồng quần chúng cấp thiết mặt khác là member của Ủy ban quần chúng cùng cấp cho.

4. Ban của Hội đồng quần chúng là cơ quan của Hội đồng nhân dân, bao gồm trọng trách thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước lúc trình Hội đồng nhân dân, đo lường, đề nghị về đều sự việc ở trong nghành nghề Ban phụ trách; Chịu trách rưới nhiệm với report công tác trước Hội đồng dân chúng.

* ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 8 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa phương).

1. Ủy ban nhân dân vày Hội đồng quần chúng cùng cấp bầu, là phòng ban chấp hành của Hội đồng dân chúng, phòng ban hành thiết yếu công ty nước nghỉ ngơi địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa pmùi hương, Hội đồng quần chúng. # cùng cấp với phòng ban hành thiết yếu nhà nước cung cấp trên.

2. Ủy ban nhân dân tất cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng các Ủy viên, con số cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng các cấp vì nhà nước cách thức.

* CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 9 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Cơ quan tiền trình độ trực thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức triển khai làm việc cung cấp tỉnh giấc, cấp thị xã, là cơ sở tmê say mưu, giúp Ủy ban dân chúng tiến hành tác dụng cai quản đơn vị nước về ngành, lĩnh vực sinh sống địa phương thơm và thực hiện các nhiệm vụ, quyền lợi theo sự phân cấp cho, ủy quyền của phòng ban nhà nước cấp trên.

2. Cơ quan liêu chuyên môn ở trong Ủy ban dân chúng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban quần chúng, đôi khi Chịu sự lãnh đạo, bình chọn về nghiệp vụ của cơ quan cai quản công ty nước về ngành, nghành nghề dịch vụ cung cấp bên trên.

3. Việc tổ chức ban ngành chuyên môn nằm trong Ủy ban quần chúng. # đề nghị đảm bảo an toàn cân xứng với đặc điểm nông buôn bản, city, hải đảo cùng ĐK, tình trạng cải cách và phát triển tài chính - làng hội của từng địa phương; bảo đảm an toàn tinc gọn, hợp lý và phải chăng, nối liền, hiệu lực thực thi, tác dụng vào quản lý nhà nước về ngành, nghành nghề từ TW mang đến cơ sở; ko đụng hàng cùng với nhiệm vụ, quyền lợi của các cơ sở công ty nước cung cấp trên đặt tại địa bàn.

4. Chính phủ điều khoản cụ thể tổ chức triển khai với hoạt động vui chơi của phòng ban trình độ ở trong Ủy ban dân chúng cấp cho thức giấc, cung cấp huyện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆN (Điều 24 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Tổ chức cùng bảo đảm an toàn Việc thực hành Hiến pháp cùng điều khoản trên địa phận thị xã.

2. Quyết định đầy đủ sự việc của thị xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp cho theo điều khoản của Luật này và quy định không giống của lao lý tất cả tương quan.

3. Thực hiện trọng trách, quyền lợi vì phòng ban hành thiết yếu công ty nước cấp cho bên trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, đo lường tổ chức cùng hoạt động của cơ quan ban ngành địa phương thơm cung cấp buôn bản.

5. Chịu trách nhiệm trước tổ chức chính quyền địa pmùi hương cung cấp thức giấc về tác dụng tiến hành các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ban ngành địa pmùi hương sinh hoạt thị trấn.

6. Quyết định với tổ chức triển khai tiến hành những giải pháp nhằm mục đích đẩy mạnh quyền quản lý của Nhân dân, kêu gọi các nguồn lực có sẵn làng hội để xây cất cùng cách tân và phát triển tài chính - buôn bản hội, đảm bảo quốc chống, bình yên trên địa bàn huyện.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 25 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa phương).

1. Hội đồng dân chúng thị xã tất cả những đại biểu Hội đồng dân chúng vị cử tri sinh sống huyện thai ra.

Việc khẳng định tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng huyện được tiến hành theo cách thức sau đây:

a) Huyện miền núi, vùng cao, hải hòn đảo tất cả tự bốn mươi nghìn dân trsinh sống xuống được bầu cha mươi đại biểu; có bên trên tư mươi nghìn dân thì cứ đọng thêm năm ngàn dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng mà tổng cộng không thật bốn mươi đại biểu;

b) Huyện không trực thuộc ngôi trường thích hợp phép tắc trên điểm a khoản này còn có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được thai tía mươi đại biểu; có bên trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười nghìn dân được bầu thêm 1 đại biểu, mà lại toàn bô không quá bốn mươi đại biểu;

c) Số lượng đại biểu Hội đồng quần chúng. # ở thị xã tất cả trường đoản cú tía mươi đơn vị hành bao gồm cấp cho xã trực thuộc trở lên bởi Ủy ban hay vụ Quốc hội đưa ra quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng quần chúng. # cấp cho thức giấc, nhưng mà toàn bô không quá bốn mươi lăm đại biểu.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Xe Gắn Máy, Hợp Đồng Mua Bán Xe

2. Thường trực Hội đồng quần chúng. # thị trấn bao gồm Chủ tịch Hội đồng dân chúng, nhị Phó Chủ tịch Hội đồng dân chúng cùng các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng quần chúng huyện. Chủ tịch Hội đồng quần chúng huyện hoàn toàn có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chăm trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã là đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển động chăm trách rưới.

3. Hội đồng quần chúng huyện Ra đời Ban pháp dụng, Ban kinh tế tài chính - xóm hội; chỗ nào có tương đối nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì ra đời Ban dân tộc. Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội chính sách tiêu chuẩn chỉnh, điều kiện ra đời Ban dân tộc bản địa luật pháp trên khoản này.

Ban của Hội đồng quần chúng thị xã tất cả có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và những Ủy viên. Số lượng Ủy viên của những Ban của Hội đồng nhân dân thị xã do Hội đồng quần chúng thị trấn quyết định. Trưởng ban của Hội đồng dân chúng thị xã hoàn toàn có thể là đại biểu Hội đồng quần chúng. # hoạt động chăm trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng quần chúng. # thị trấn là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động siêng trách rưới.

4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn được thai ở 1 hoặc nhiều đơn vị chức năng thai cử vừa lòng thành Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng cùng Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng dân chúng vì chưng Thường trực Hội đồng quần chúng. # thị trấn ra quyết định.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 26 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai cơ quan ban ngành địa phương).

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quần chúng huyện trong tổ chức cùng bảo đảm an toàn bài toán thực hành Hiến pháp, luật pháp và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thi công bao gồm quyền:

a) Ban hành nghị quyết về phần đông sự việc trực thuộc trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng nhân dân huyện;

b) Quyết định phương án tiến hành trọng trách về quốc chống, an ninh; phương án bảo đảm an toàn trơ trọi từ, bình yên xã hội, tranh đấu, phòng, kháng tù nhân cùng các hành động vi phi pháp phương tiện không giống, phòng, kháng quan liêu liêu, tsay mê nhũng trong phạm vi được phân quyền; phương án đảm bảo an toàn tài sản của phòng ban, tổ chức, bảo hộ tính mạng của con người, tự do thoải mái, danh dự, nhân phẩm, gia sản, những quyền cùng công dụng hòa hợp pháp khác của công dân trên địa bàn thị trấn theo công cụ của pháp luật;

c) Quyết định biện pháp nhằm tiến hành các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi vì chưng ban ngành công ty nước cấp cho bên trên phân cấp; ra quyết định bài toán phân cung cấp đến chính quyền địa phương thơm, cơ quan bên nước cung cấp dưới triển khai nhiệm vụ, quyền lợi của cơ quan ban ngành địa phương ngơi nghỉ huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng dân chúng, Phó Chủ tịch Hội đồng dân chúng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng quần chúng. # huyện; bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng và những Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; thai, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

đ) Lấy phiếu lòng tin, bỏ thăm tin tưởng so với bạn duy trì phục vụ vì Hội đồng nhân dân thai theo nguyên lý trên Điều 88 cùng Điều 89 của Luật này;

e) Bãi quăng quật một trong những phần hoặc toàn cục văn uống bạn dạng trái pháp luật của Ủy ban quần chúng. #, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện; huỷ bỏ một phần hoặc tổng thể vnạp năng lượng bạn dạng trái luật pháp của Hội đồng nhân dân cấp cho xã;

g) Quyết định Thành lập và hoạt động, huỷ bỏ cơ sở trình độ chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng. # huyện;

h) Giải tán Hội đồng quần chúng. # cấp cho buôn bản trong ngôi trường hợp Hội đồng dân chúng đó làm cho thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng đến tiện ích của Nhân dân với trình Hội đồng quần chúng. # cung cấp tỉnh phê chuẩn chỉnh trước lúc thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng dân chúng huyện cùng chấp nhận Việc đại biểu Hội đồng dân chúng thị xã xin thôi có tác dụng trọng trách đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng quần chúng thị trấn vào nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, tài nguyên ổn, môi trường:

a) Thông qua kế hoạch trở nên tân tiến kinh tế - thôn hội trung hạn cùng từng năm của huyện, quy hoạch, planer áp dụng đất của thị xã trước lúc trình Ủy ban nhân dân cấp cho thức giấc phê duyệt;

b) Quyết định dự toán thù thu túi tiền nhà nước bên trên địa bàn; dự toán thù thu, bỏ ra túi tiền địa pmùi hương cùng phân chia dự toán túi tiền huyện; điều chỉnh dự tân oán ngân sách địa phương trong trường phù hợp yêu cầu thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương chi tiêu lịch trình, dự án của thị trấn theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định quy hướng, planer phát triển những ngành, nghành trên địa phận thị xã trong phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định giải pháp thống trị cùng áp dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong tâm đất, nguồn lợi sinh hoạt vùng đại dương cùng những nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp đảm bảo an toàn với nâng cấp môi trường, phòng, phòng và hạn chế và khắc phục kết quả thiên tai, bão, lụt sinh sống địa pmùi hương theo luật của lao lý.

3. Quyết định biện pháp cải tiến và phát triển hệ thống giáo dục mần nin thiếu nhi, đái học cùng trung học tập cơ sở; phương án trở nên tân tiến sự nghiệp văn hóa truyền thống, ban bố, thể dục thể thao, thể thao; giải pháp đảm bảo, chăm lo sức khỏe quần chúng, chống, phòng dịch bệnh, triển khai cơ chế dân số, kế hoạch hóa gia đình; giải pháp cải cách và phát triển vấn đề có tác dụng, tiến hành chính sách ưu đãi đối với người có công cùng với biện pháp mạng, cơ chế bảo trợ làng mạc hội, xóa đói, giảm nghèo; giải pháp bảo đảm vấn đề tiến hành cơ chế dân tộc bản địa, tôn giáo bên trên địa bàn huyện theo điều khoản của luật pháp.

4. Gisát hại Việc tuân thủ theo đúng Hiến pháp và luật pháp làm việc địa phương thơm, vấn đề tiến hành nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # huyện; giám sát và đo lường buổi giao lưu của Thường trực Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng, Tòa án dân chúng, Viện kiểm gần kề dân chúng thuộc cấp, Ban của Hội đồng dân chúng cung cấp mình; giám sát văn uống bạn dạng quy phạm pháp quy định của Ủy ban quần chúng. # cùng cấp và vnạp năng lượng bản của Hội đồng dân chúng cấp xã.

5. Thực hiện trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ khác theo dụng cụ của điều khoản.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 27 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Ủy ban nhân dân thị trấn gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch với những Ủy viên.

Ủy ban quần chúng thị xã các loại I bao gồm không quá bố Phó Chủ tịch; thị xã các loại II và loại III tất cả không quá nhị Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện tất cả những Ủy viên là bạn đứng đầu cơ quan lại chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng. # thị trấn, Ủy viên phú trách rưới quân sự, Ủy viên phú trách rưới công an.

2. Cơ quan tiền chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng. # huyện có tất cả những phòng cùng phòng ban tương đương chống.

VI. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 28 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai chính quyền địa phương).

1. Xây dựng, trình Hội đồng dân chúng huyện ra quyết định các câu chữ chế độ trên các điểm a, b, c cùng g khoản 1, khoản 2 cùng khoản 3 Điều 26 của Luật này cùng tổ chức triển khai triển khai những nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # thị xã.

2. Quy định tổ chức triển khai bộ máy với nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ cụ thể của ban ngành trình độ nằm trong Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện túi tiền huyện; thực hiện các trọng trách cải cách và phát triển kinh tế tài chính - làng hội, trở nên tân tiến công nghiệp, thi công, thương thơm mại, hình thức dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, tdiệt sản, màng lưới giao thông, thủy lợi, chế tạo điểm cư dân nông thôn; cai quản và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên ổn nước, tài nguim khoáng sản, nguồn lợi sống vùng biển lớn, tài ngulặng thiên nhiên khác; bảo đảm môi trường xung quanh trên địa bàn thị trấn theo vẻ ngoài của pháp luật.

4. Thực hiện tại các nhiệm vụ về tổ chức và đảm bảo an toàn bài toán thi hành Hiến pháp cùng pháp luật, desgin chính quyền cùng địa giới hành chủ yếu, dạy dỗ, đào tạo và giảng dạy, khoa học, công nghệ, văn hóa truyền thống, công bố, thể dục, thể dục, y tế, lao cồn, cơ chế thôn hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an toàn, riêng lẻ từ bỏ, an toàn buôn bản hội, hành thiết yếu tứ pháp, bổ trợ bốn pháp cùng các trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khác theo nguyên lý của pháp luật.

5. Thực hiện nay trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi vì cơ sở đơn vị nước cấp cho trên phân cung cấp, ủy quyền.

6. Phân cung cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp cho làng mạc, cơ sở, tổ chức triển khai không giống tiến hành các trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban quần chúng. # thị trấn.

VII. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 29 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai tổ chức chính quyền địa phương).

Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thị xã là bạn mở màn Ủy ban quần chúng thị xã cùng bao gồm những nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

1. Lãnh đạo và quản lý quá trình của Ủy ban quần chúng. #, những thành viên Ủy ban dân chúng huyện; lãnh đạo, lãnh đạo các cơ sở chuyên môn ở trong Ủy ban nhân dân huyện;

2. Phê chuẩn hiệu quả thai, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp cho xã; điều đụng, đình chỉ công tác làm việc, cách chức Chủ tịch Ủy ban quần chúng. #, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng cung cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp làng vào trường đúng theo kngày tiết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp thôn thân nhị kỳ họp Hội đồng nhân dân cung cấp xã; chỉ định, miễn nhiệm, điều cồn, cách chức, khen thưởng trọn, kỷ hình thức cán bộ, công chức, viên chức ở trong phạm vi quản lý theo lý lẽ của pháp luật;

3. Lãnh đạo, chỉ huy Việc triển khai các trách nhiệm thực hành Hiến pháp, pháp luật, các vnạp năng lượng phiên bản của cơ quan công ty nước cấp trên, của Hội đồng dân chúng và Ủy ban quần chúng huyện; bảo đảm an toàn quốc chống, an toàn với trơ trẽn từ, bình an xã hội; đảm bảo an toàn gia sản của cơ sở, tổ chức, bảo hộ tính mạng, thoải mái, danh dự, nhân phđộ ẩm, gia sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; triển khai các biện pháp cai quản cư dân trên địa phận huyện;

4. Lãnh đạo và chịu trách nát nhiệm về buổi giao lưu của hệ thống hành bao gồm đơn vị nước từ bỏ thị trấn mang đến các đại lý, đảm bảo tính thống duy nhất, tiếp nối của nền hành chính; chỉ huy công tác làm việc cải tân hành chủ yếu với cách tân công vụ, công chức trong hệ thống hành thiết yếu nhà nước sống địa phương;

5. Đình chỉ bài toán thực hiện hoặc bãi bỏ văn uống bản trái điều khoản của cơ sở trình độ ở trong Ủy ban quần chúng. # thị xã cùng văn phiên bản trái lao lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho buôn bản. Đình chỉ câu hỏi thực hành vnạp năng lượng bản trái lao lý của Hội đồng quần chúng cung cấp xóm, report Ủy ban dân chúng huyện để đề nghị Hội đồng quần chúng huyện kho bãi bỏ;

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban quần chúng cung cấp xã; ủy quyền mang lại Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc tín đồ đứng đầu tư mạnh quan trình độ trực thuộc Ủy ban quần chúng huyện triển khai nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện;

7. Quản lý và tổ chức sử dụng có kết quả công sở, tài sản, phương tiện đi lại làm việc và chi phí nhà nước được giao bên trên địa bàn thị xã theo hình thức của pháp luật;

8. Tổ chức Việc tkhô giòn tra, đánh giá, giải quyết và xử lý năng khiếu năn nỉ, tố cáo, giải pháp xử lý vi phạm pháp khí cụ, tiếp công dân theo mức sử dụng của pháp luật;

9. Chỉ đạo tiến hành những giải pháp đảm bảo môi trường xung quanh, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo cùng áp dụng các biện pháp để giải quyết và xử lý các các bước đột nhiên xuất, khẩn cấp trong chống, phòng thiên tai, dịch bệnh, bình yên, độc thân trường đoản cú, an toàn xóm hội trên địa phận thị xã theo nguyên lý của pháp luật;

10. Thực hiện tại nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ bởi phòng ban công ty nước cấp cho trên phân cung cấp, ủy quyền.