Tuổi của bé an 5 năm nữa sẽ gấp ba lần tuổi của bé an năm ngoái (năm 2015). hỏi bé an sinh năm nào?

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Tuổi của bé an 5 năm nữa sẽ gấp ba lần tuổi của bé an năm ngoái (năm 2015). hỏi bé an sinh năm nào?

*

Tuổi của bé An 5 năm nữa sẽ gấp 3 lần tuổi của bé An năm ngoái (năm 2015). Hỏi bé An sinh năm nào?

Ghi bài giải giúp mình nhé!


*

Tuổi bé An 5 năm nữa sẽ gấp tuổi bé An năm ngoái (2015). Hỏi bé AN sinh năm nào?

Ai giải cụ thể mình sẽ tick cho nhé!

giúp mình đi.


*

Tuổi của bé An 5 năm nữa sẽ gấp 3 lần tuổi của bé An năm ngoái ( năm 2015 ). Hỏi bé An sinh năm nào ?


2 lần tuổi của An ở năm 2015 là:

1 + 5 = 6 (tuổi)

Tuổi của An ở năm 2015 là:

6: 2 = 3 (tuổi)

Năm sinh của An là:

2015 – 3=2012

đ/s : 2012


Tuổi của bé An 5 năm nữa sẽ gấp 3 lần tuổi của bé An năm ngoái ( năm 2015 ) . Hỏi bé An sinh năm nào ?


Năm ngoái là năm 2015 suy ra năm nay là năm 2016.

Tuổi bé An 5 năm nữa là:

5 x3 = 15 (tuổi)

Tuổi bé an hiện nay là:

15 - 5 = 10 (tuổi)

Bé An sinh năm:

2016 - 10 = 2006

Đáp số: 2006

k nha! mong các ad đừng trừ điểm mình! Mình đang chán rồi nè


năm ngoái là năm 2015 suy ra năm nay là năm 2016

tuổi bé an 5 năm nữa là :5x3=15 tuổi

tuổi bé an hiện nay là :15-5=10 tuổi

bé an sinh năm :2016-10=2006

đáp số :...


Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Laptop Không Kết Nối Được Wifi Không Có Mạng Bị Chậm

năm ngoái là 2015 vậy năm nay là 2016

5 năm nữa là:5.3=15

hiện nay là 15-5=10

vậy bé An sinh năm 2016-10=2006


Tuổi của bé an 5 năm nữa sẽ gấp 3 lần tuổi của bé an năm ngoái ( năm 2015 ). Hỏi bé an sinh năm nào ?


2 lần tuổi của An ở năm 2015 là :

1 + 5 = 6 ( tuổi )

Tuổi của bé An ở năm 2015 là ;

6 : 2 = 3 ( tuổi )

Bé An sinh năm :

2015 - 3 = 2012

Đáp số: 2012

Đúng thì tk mk nha


Tuổi của bé An 5 năm nữa sẽ gấp ba lần tuổi của bé An năm ngoái (năm 2015). Hỏi bé An sinh năm nào?Trả lời: Bé An sinh năm ...?


Tuổi của bé An 5 năm nữa sẽ gấp ba lần tuổi của bé An năm ngoái (năm 2015). Hỏi bé An sinh năm nào?Trả lời: Bé An sinh năm


2 lần tuổi của An ở năm 2015 là

1+5=6(tuổi)

tuổi của An ở năm 2015 là

6:2=3(tuổi)

năm sinh của An là

2015-3=2012

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ


Tuổi bé An 5 năm nữa : (5 + 1) x(3 - 1) = 12 tuổi

Tuổi bé An hiện nay : 12 : 3 +1 = 5tuổi

Bé anh sinh năm : 2016 - 5 = 2011


Tuổi của bé An 5 năm nữa sẽ gấp ba lần tuổi của bé An năm ngoái (năm 2015). Hỏi bé An sinh năm nào?Trả lời: Bé An sinh năm


Tuổi của bé An 5 năm nữa sẽ gấp 3 lần tuổi của bé An năm ngoái(2015). Hỏi bé An sinh năm nào?

Ai tick mk mk tick lại


2 lần tuổi của An ở năm 2015 là:

1 + 5 = 6 (tuổi)

Tuổi của An ở năm 2015 là:

6: 2 = 3 (tuổi)

Năm sinh của An là:

2015 – 5 =2012

Cách làm như vậy đúng ko

đúng thì k để mk còn biết