Tu theo pháp môn nào của đạo phật dễ giác ngộ

MỤC LỤC00. Giới thiệu01. Khẩu ca đầu02. Về Pháp môn Thiền tông học này03. Liên hợp quốc công dấn đạo Phật tuyệt đối hoàn hảo nhất04. Đi search Pháp môn Thiền tông05. Đã tìm được ngôi chùa đúng cội Thiền tông06. Chánh điện Thiền tông đúng nghĩa07. Những Phù điêu trên Chánh điện08. Điện Tổ Thiền tông09. Trở lại với Vua Lương Võ Đế10. Lục Tổ Huệ Năng11. Bài bác kệ dâng hương 112. Bài kệ của anh Nguyễn Văn Nghĩa13. Phía bên trái Tổ bồ Đề Đạt Ma14. Tỳ kheo Ni Đức Thảo15. Giảng gớm theo Thiền Tông16. Trở về với Tổ nhân tình Đề Đạt Ma17. Bài bác kệ dâng hương 218. Tầng Một của miếu Thiền tông TÂN DIỆU19. Cúng nhịn nhường 1000 Đức Phật không bằng cúng dường một vị “Đạo nhân vô tu vô chứng”20. Nói tới Nhân Quả21. Đức Phật Đông Phương Dược Sư Quang giữ Ly22. Đạo Phật sao lại lập những pháp môn?23. “Tu” theo Thiền tông “Thấy” được cảnh giới gì?24. Thiền tông liệu có phải là chánh cội của Đức Phật dạy?25. Bài bác kệ về Bể Tánh tịnh tâm Phật Tánh26. Ý nghĩa Phật Tỳ-Lô-Xá-Na27. Hỏi về sách “Đạo Phật qua nhận thức mới”28. Hỏi về sách “Dưới chân Phật Tổ”29. Hỏi về sách “Kim Cang đại định” và “Thiền định đại định”30. Hỏi về sách “Những chuyện Niệm Phật thấy Vãng sanh”, tu được quả vị ý trung nhân Tát đang đi về đâu?31. Tín đồ “Tu” theo Thiền tông bao gồm phải bỏ hết thống kê giám sát việc làm ăn uống hằng ngày?32. Cuộc đối đáp thú vui với Vị tiến sỹ Thần học33. Kết luận

Bạn đang xem: Tu theo pháp môn nào của đạo phật dễ giác ngộ

*

QUYỂN 1: TU THEO PHÁP MÔN NÀO CỦA ĐẠO PHẬT DỄ GIÁC NGỘ
*

1. Giới thiệu

Xem thêm: Vì Sao Phần Lớn Lục Địa Ôxtrâylia Là Hoang Mạc ? Vì Sao Phần Lớn Diện Tích Lục Địa Ô

PlayPausePrevNextVol -Vol +
00. Giới thiệu01. Khẩu ca đầu02. Về pháp môn Thiền Tông học tập này03. Liên hiệp quốc công nhấn đạo Phật hoàn hảo nhất04. Đi search pháp môn Thiền Tông05. Đã tìm được địa chỉ ngôi miếu Thiền Tông06. Chánh điện Thiền Tông đúng nghĩa07. Các phù điêu tại Chánh điện08. Điện Tổ Thiền Tông quánh biệt09. Mẩu chuyện về vị vua Lương Võ Đế10. Lục Tổ Huệ Năng11. Dưng hương12. Bài xích kệ ngộ Thiền của anh ấy Nguyễn Văn Nghĩa - Bình Chánh13. Phù điêu phía trái Tổ nhân tình Đề Đạt Ma14. Tỳ kheo Ni Đức Thảo15. Giảng khiếp theo Thiền Tông16. Trở lại với Tổ bồ Đề Đạt Ma17. Bài kệ thắp nhang 218. Tầng Một của miếu Thiền Tông Tân Diệu19. Tiếp theo20. Nói tới Nhân quả21. Đông Phương Dược Sư Quang lưu Ly vương Phật22. Một số thắc mắc tuyệt cao23. Thầy thích Phổ Chẩm hỏi24. Thầy ham mê Phổ quang hỏi25. 44 câu ngộ thiền26. Ông Nguyễn Quốc Đang hỏi27. Ông Võ Quốc Thái hỏi28. Ông Trương Quế Phong hỏi29. Ông è Ẩn Long hỏi30. Ông trần Quốc An hỏi31. Ông Nguyễn Đại Chí hỏi gay gắt32. Đối đáp với ts Thần học Mai Đức Trung33. Kết luận
*

*