Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước

*

BÀI 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮNƯỚCCỦA DÂN TỘC VIỆT NAMI.

Bạn đang xem: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước

Lịch sử dân tộc đánh giặc duy trì nước của dân tộc việt nam 1. Những trận chiến tranh giữ lại nước đầu tiên. Nước Văn Lang ra đời - mở ra lịch sử dân tộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những trận đánh tranh giữ nước thứ nhất là cuộc KC kháng Tần (214 - 208 TCN) và KC phòng Triệu (184 - 179 TCN). 2. Cuộc tranh đấu giành hòa bình (TKI- TKX) dưới ách đô hộ của võ thuật phương Bắc, nhân dân ta sẽ kiên cường, bất khuất đấu tranh nhau độc lập. Với thắng lợi Bạch Đằng (năm 938), vn đã giành lại được độc lập. 3. Các trận đánh tranh giữ nước (TKX – XIX) Đất nước độc lập, trải qua không ít triều đại PK. Thời Lý, Trần với Lê Sơ, việt nam là quốc gia cường thịnh ở châu á - thời kỳ văn minh Đại Việt. Mặc dù vậy, dân chúng ta đã phải triển khai nhiều trận đánh tranh duy trì nước4. Cuộc tranh đấu giải phóng dân tộc , lật đổ chính sách thuộc địa nữa phong kiến (TK XIX- 1945) Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, phong trào kháng chiến sôi nổi và bền vững của quần chúng. # ta diễn ra khắp nơi. Khi bao gồm Đảng CSVN lãnh đạo, tranh đấu của nhân dân ta đang giành chiến thắng lợi bằng cách mạng tháng Tám năm 1945.5. Cuộc nội chiến chống thực dân Pháp thôn tính (1945- 1954)Pháp quay lại xâm lược vn lần máy 2. Ta thực hiện mọi biện pháp để cuộc chiến tranh không xảy ra, dẫu vậy Pháp rất ngoan cố.

Xem thêm: Quản Lý Tổ Chức Tín Dụng Phi Ngân Hàng Ở Việt Nam, Tổ Chức Tín Dụng Phi Ngân Hàng

Ta đã vượt qua nhiều cuộc hành binh to của quân Pháp và với thành công ĐBP đã xong cuộc KC phòng Pháp.6. Cuộc chống chiến kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 – 1975) Mĩ nắm Pháp thôn tính Việt Nam, ta kiên trì thực hiện Hiệp định Giơnevơ nhưng mà Mĩ khôn cùng hiếu chiến. Ta sẽ lần lượt đánh bại những chiến lược chiến tranh của Mỹ và với chiến thắng của cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa xuân 1975, đã xong thắng lợi cuộc chống chiến chống đế quốc mỹ cứu nước.II. Truyền thống vẻ vang của dân tộc bản địa ta trong sự nghiệp tấn công giặc duy trì nước 1. Truyền thống cuội nguồn dựng nước song song với giữ lại nước - Do ở trong phần chiến lược xung yếu và có tài năng nguyên phong phú nên trường đoản cú xưa tới thời điểm này trở thành phương châm xâm lược của nhiều nước to Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy hiện tượng tồn trên và cách tân và phát triển của dân tộc bản địa ta - Thời nào thì cũng vậy, dân chúng ta cũng luôn luôn nêu cao cảnh giác, chuẩn bị lực lượng phòng ngừa giặc ngay từ thời bình. Trong chiến tranh vừa chiến đấu, vừa chế tạo và sẳn sàng đối phó với kẻ thù.2. Truyền thống lâu đời lấy bé dại đánh lớn, đem ít địch nhiều.Trong định kỳ sử quân thù của việt nam thường là đa số nước lớn, tất cả tiềm lực khiếp tế, quân sự chiến lược hơn ta nhiều lần. Bởi thế, lấy bé dại đánh lớn lấy ít địch nhiều, lấy chất lượng cao thắng con số đông, tạo sức khỏe của toàn dân đang trở thành truyền thống chống chọi giữ nước của dân tộc ta 3. Truyền thống toàn nước chung sức tấn công giặc, toàn dân tấn công giặc, tấn công giặc toàn diện - Để đánh chiến hạ giặc, quần chúng. # ta đã cấu kết tạo thành nguồn sức khỏe to to . - quần chúng. # ta sớm nhận thức non sông là tài sán chung, nước mất thì công ty tan. Vị thế, các thế hệ người dân dường như không sợ hi sinh, tiếp tục đứng lên tấn công giặc.4. Truyền thống lâu đời thắng giặc bằng trí thông minh, sáng sủa tạo, bằng thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự khác biệt - Ông phụ vương ta có không ít cách đánh giặc lạ mắt như: Tiên phát chế nhân (Lý thường Kiệt), kìm hãm sức mạnh mẽ của địch cùng phản công khi chúng suy yếu đuối (Trần Quốc Tuấn), đánh vĩnh viễn (Lê Lợi), tiến công thần tốc(Quang Trung) - Thời kỳ kháng Pháp với Mỹ ta tiến công địch bởi mọi phương tiện và phối kết hợp nhiều hình thức. Thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự của ta là tạo nên hình thái cuộc chiến tranh cài răng lược 5. Truyền thống lịch sử đoàn kết nước ngoài - Trong lịch sử vẻ vang dựng nước với giữ nước của dân tộc ta luôn luôn có sự câu kết với những nước khác.6. Truyền thống lịch sử một lòng theo Đảng, tin vào sự chỉ đạo của Đảng, vào thành công của phương pháp mạng nước ta - Từ khi ra đời, Đảng vẫn lãnh đạo bí quyết mạng việt nam đi từ chiến thắng này đến thành công khác - Trong tiến trình hiên nay, để giữ lại vững chủ quyền dân tộc và CNXH, xây dựng đất nước giàu mạnh đòi hỏi phải cải thiện hơn nữa vai trò chỉ đạo của Đảng.