Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật bắc thăng long

(LSO) - Tru01b0u1eddng Trung cu1ea5p tởm tu1ebf - Ku1ef9 thuu1eadt Bu1eafc Thu0103ng Long u0111u01b0u1ee3c thu00e0nh lu1eadp nu0103m 2002, cu00f3 tru1ee5 su1edf chu00ednh tu1ea1i xu00e3 Kim Chung, huyu1ec7n u0110u00f4ng Anh, TP. Hu00e0 Nu1ed9i. Tru1ea3i qua 18 nu0103m xu00e2y du1ef1ng, tru01b0u1edfng thu00e0nh vu00e0 phu00e1t triu1ec3n u0111u00e3 u0111u00e0o tu1ea1o u0111u01b0u1ee3c hu01a1n 15.000 hu1ecdc sinh, sinh viu00ean ra tru01b0u1eddng. Nhu00e0 tru01b0u1eddng u0111u00e3 cu00f3 nhiu1ec1u u0111u00f3ng gu00f3p tu00edch cu1ef1c vu00e0 hiu1ec7u quu1ea3 trong viu1ec7c phu00e1t triu1ec3n nguu1ed3n nhu00e2n lu1ef1c, tu0103ng tru01b0u1edfng tởm tu1ebf, tu1ea1o viu1ec7c lu00e0m vu00e0 tu0103ng thu nhu1eadp đến ngu01b0u1eddi lao u0111u1ed9ng. u0110u1eb7c biu1ec7t, tu1eeb nu0103m 2017 u0111u1ebfn nay Nhu00e0 tru01b0u1eddng chuyu1ec3n sang trọng hou1ea1t u0111u1ed9ng theo Luu1eadt Giu00e1o du1ee5c nghu1ec1 nghiu1ec7p, vu1edbi mu1ee5c tiu00eau u0111u00e0o tu1ea1o nghu1ec1 nghiu1ec7p mang đến ngu01b0u1eddi lao u0111u1ed9ng u0111u00e1p u1ee9ng nhu cu1ea7u nhu00e2n lu1ef1c tru1ef1c tiu1ebfp trong su1ea3n xuu1ea5t, marketing vu00e0 du1ecbch vu1ee5 vu1edbi cu00e1c tru00ecnh u0111u1ed9 trung cu1ea5p, su01a1 cu1ea5p, u0111u00e0o tu1ea1o thu01b0u1eddng xuyu00ean (du01b0u1edbi 3 thu00e1ng). Tru1edf thu00e0nh tu1ed5 hu1ee3p giu00e1o du1ee5c u0111u00e0o tu1ea1o u0111a ngu00e0nh, u0111a tru00ecnh u0111u1ed9, chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cao, u0111u00e1p u1ee9ng nhu cu1ea7u hu1ecdc tu1eadp, u0111u00e0o tu1ea1o, bu1ed3i du01b0u1ee1ng cu1ee7a cu1ed9ng u0111u1ed3ng du00e2n cu01b0, doanh nghiu1ec7p vu00e0 cu00e1c u0111u01a1n vu1ecb su1eed du1ee5ng lao u0111u1ed9ng khu00e1c cu1ee7a Thu1ee7 u0111u00f4 Hu00e0 Nu1ed9i.

Bạn đang xem: Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật bắc thăng long

Giu1edd hu1ecdc phun thu00eau thu1ea9m mu1ef9 vu00e0 chu0103m su00f3c da tu1ea1i tru01b0u1eddng Trung cu1ea5p tởm tu1ebf - ku1ef9 thuu1eadt Bu1eafc Thu0103ng Long. u00d4ng Phu1ea1m vinh hoa - Hiu1ec7u tru01b0u1edfng Nhu00e0 tru01b0u1eddng cho biu1ebft: Nhu1eefng nu0103m qua, u0111u01b0u1ee3c su1ef1 quan lại tu00e2m cu1ee7a cu00e1c cu1ea5p, ngu00e0nh, cu00e1c tu1ed5 chu1ee9c, doanh nghiu1ec7p, u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 cu1ee7a Su1edf Lao u0111u1ed9ng u2013 Thu01b0u01a1ng binh vu00e0 xu00e3 hu1ed9i Hu00e0 Nu1ed9i. Cu00f9ng vu1edbi u0111u00f3, Nhu00e0 tru01b0u1eddng cu00f3 u0111u1ed9i ngu0169 cu00e1n bu1ed9, giu00e1o viu00ean, nhu00e2n viu00ean nhiu1ec7t tu00ecnh, nu0103ng u0111u1ed9ng, su00e1ng tu1ea1o vu00e0 tu00e2m huyu1ebft vu1edbi nghu1ec1. Tu1eadp thu1ec3 Hu1ed9i u0111u1ed3ng su01b0 phu1ea1m cu00f3 tinh thu1ea7n u0111ou00e0n ku1ebft, u00fd thu1ee9c tru00e1ch nhiu1ec7m cao, cu00e1c em hu1ecdc sinh, sinh viu00ean chu0103m ngoan, cu00f3 u00fd thu1ee9c tu du01b0u1ee1ng ru00e8n luyu1ec7n vu01b0u01a1n lu00ean vào hu1ecdc tu1eadp, phu00e1t triu1ec3n tou00e0n diu1ec7n vu1ec1 mu1ecdi mu1eb7t. Qua u0111u00f3, Nhu00e0 tru01b0u1eddng u0111u00e3 khu1eb3ng u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c vu1ecb thu1ebf cu1ee7a mu00ecnh trong cu00f4ng tu00e1c giu00e1o du1ee5c nghu1ec1 nghiu1ec7p, hiu1ec7n tu1ea1i, tru01b0u1eddng Trung cu1ea5p tởm tu1ebf - Ku1ef9 thuu1eadt Bu1eafc Thu0103ng Long u0111u00e0o tu1ea1o 26 nghu1ec1 tru00ecnh u0111u1ed9 trung cu1ea5p vu00e0 10 nghu1ec1 tru00ecnh u0111u1ed9 su01a1 cu1ea5p: u0110u00e0o tu1ea1o tru00ecnh u0111u1ed9 trung cu1ea5p gu1ed3m: Nghu1ec1 Tu1ea1o mu1eabu vu00e0 chu0103m su00f3c su1eafc u0111u1eb9p; Ku1ef9 thuu1eadt chu1ebf biu1ebfn mu00f3n u0103n; Nghiu1ec7p vu1ee5 nhu00e0 hu00e0ng, khu00e1ch su1ea1n; Tin hu1ecdc u1ee9ng du1ee5ng; u0110iu1ec7n cu00f4ng nghiu1ec7p vu00e0 du00e2n du1ee5ng; u0110iu1ec7n tu1eed cu00f4ng nghiu1ec7p vu00e0 du00e2n du1ee5ng; Tiu1ebfng Anh; Tiu1ebfng Nhu1eadt; marketing thu01b0u01a1ng mu1ea1i vu00e0 du1ecbch vu1ee5; Cu00f4ng nghu1ec7 may vu00e0 thu1eddi trang; Cu00f4ng nghu1ec7 hu00e0n; Cu00f4ng nghu1ec7 ku1ef9 thuu1eadt u0111iu1ec7n tu1eed - viu1ec5n thu00f4ng; Ku1ef9 thuu1eadt lu1eafp u0111u1eb7t u0111u00e0i tru1ea1m viu1ec5n thu00f4ng; Bu1ea3o tru00ec vu00e0 su1eeda chu1eefa thiu1ebft bu1ecb nhiu1ec7t; Bu1ea3o tru00ec vu00e0 su1eeda chu1eefa u00f4tu00f4; Quu1ea3n tru1ecb mu1ea1ng mu00e1y tu00ednh; Ku1ef9 thuu1eadt su1eeda chu1eefa, lu1eafp ru00e1p mu00e1y tu00ednh; Hu00e0nh chu00ednh vu0103n phu00f2ng; Vu0103n thu01b0 hu00e0nh chu00ednh; Thu01b0 viu1ec7n - Thiu1ebft bu1ecb tru01b0u1eddng hu1ecdc; Phu00e1p luu1eadt; Quu1ea3n lu00fd vu00e0 bu00e1n hu00e0ng siu00eau thu1ecb; Hu01b0u1edbng du1eabn du lu1ecbch; Ku1ebf tou00e1n doanh nghiu1ec7p; Ku1ebf tou00e1n hu00e0nh chu00ednh su1ef1 nghiu1ec7p; Tu00e0i chu00ednh - Ngu00e2n hu00e0ng. u0110u00e0o tu1ea1o tru00ecnh u0111u1ed9 su01a1 cu1ea5p gu1ed3m: Nghu1ec1 Chu1ebf biu1ebfn mu00f3n u0103n; Vi tu00ednh vu0103n phu00f2ng; u0110iu1ec7n cu00f4ng nghiu1ec7p; phun thu00eau thu1ea9m mu1ef9; Chu0103m su00f3c da; Trang u0111iu1ec3m thu1ea9m mu1ef9; Vu1ebd mu00f3ng nghu1ec7 thuu1eadt; Bu00e1n hu00e0ng; Ku1ebf tou00e1n doanh nghiu1ec7p; May cu00f4ng nghiu1ec7p.
Hu1ecdc sinh cu1ee7a nhu00e0 tru01b0u1eddng thu01b0u1eddng xuyu00ean tham gia ku1ef3 thi tay nghu1ec1 cu00e1c cu1ea5p vu00e0 u0111u1ea1t nhiu1ec1u thu00e0nh tu00edch cao. Tu1ed5 chu1ee9c thu1ef1c hiu1ec7n chu01b0u01a1ng tru00ecnh u0111u00e0o tu1ea1o: vào quu00e1 tru00ecnh hu1ecdc tu1eadp tu1ea1i tru01b0u1eddng hu1ecdc sinh u0111u01b0u1ee3c tham gia cu00e1c ku1ef3 thu1ef1c tu1eadp tu1ea1i doanh nghiu1ec7p cu00f3 hu1ed7 tru1ee3 tởm phu00ed vu1edbi mu1ee9c bu00ecnh quu00e2n tu1eeb 2,5-3 triu1ec7u u0111u1ed3ng/1 thu00e1ng. u0110u1eb7c biu1ec7t, vào nu0103m 2020 tru01b0u1edbc diu1ec5n biu1ebfn phu1ee9c tu1ea1p cu1ee7a du1ecbch bu1ec7nh Covid-19 thu1ef1c hiu1ec7n chu1ec9 u0111u1ea1o cu1ee7a cu1ea5p tru00ean, nhu00e0 tru01b0u1eddng thu1ef1c hiu1ec7n ku1ebft hu1ee3p giu1eefa cu00e1c hu00ecnh thu1ee9c u0111u00e0o tu1ea1o tru1ef1c tuyu1ebfn vu00e0 tru1ef1c tiu1ebfp. Chu1ee7 u0111u1ed9ng lu1ef1a chu1ecdn nhu1eefng nu1ed9i dung chuyu00ean mu00f4n cu00e1c mu00f4n hu1ecdc, mu00f4 u0111un cu00f3 nu1ed9i dung phu00f9 hu1ee3p u0111u1ec3 thiu1ebft ku1ebf, xu00e2y du1ef1ng bu00e0i giu1ea3ng u0111iu1ec7n tu1eed hu01b0u1edbng du1eabn hu1ecdc sinh tu1ef1 hu1ecdc, tu1ef1 nghiu00ean cu1ee9u du01b0u1edbi su1ef1 hu01b0u1edbng du1eabn cu1ee7a giu00e1o viu00ean; Xu00e2y du1ef1ng vu00e0 ban hu00e0nh quy chu1ebf u0111u00e0o tu1ea1o tru1ef1c tuyu1ebfn, quy u0111u1ecbnh ru00f5 quyu1ec1n vu00e0 tru00e1ch nhiu1ec7m cu1ee7a giu00e1o viu00ean, hu1ecdc sinh u0111u1ec3 u0111u1ea3m bu1ea3o tiu1ebfn u0111u1ed9 vu00e0 chu1ea5t lu01b0u1ee3ng u0111u00e0o tu1ea1o. Gu1eafn ku1ebft giu1eefa nhu00e0 tru01b0u1eddng vu1edbi doanh nghiu1ec7p, Nhu00e0 tru01b0u1eddng u0111u00e3 ku00fd thu1ecfa thuu1eadn hu1ee3p tu00e1c vu1edbi hu01a1n 50 doanh nghiu1ec7p theo lu0129nh vu1ef1c nhu01b0: Khu00e1ch su1ea1n Trung tu00e2m Phu1ee5 nu1eef vu00e0 Phu00e1t triu1ec3n; Cu00f4ng ty trách nhiệm hữu hạn FLC Su1ea7m Su01a1n Beach and Resort; Cu00f4ng ty Cu1ed5 phu1ea7n Vinpearl; Cu00f4ng ty Cu1ed5 phu1ea7n ZoHotels, Cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n thu01b0u01a1ng mu1ea1i Cu1ed5ng Vu00e0ng; Viu1ec7n thu1ea9m mu1ef9 Pandona Spa; Viu1ec7n thu1ea9m mu1ef9 spa Nhung; Meiya Beauty spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Bu1eafc Ninh; Cu00f4ng ty tnhh DV&u0110T lu00e0m u0111u1eb9p Dalspa; Trung tu00e2m u0110TTH ngu00e0nh lu00e0m u0111u1eb9p Mu1eb7t Tru1eddi Mu1edbi; Cu00f4ng ty mu00e1y tu00ednh MTV; Cu00f4ng ty tnhh truyu1ec1n thu00f4ng mu1ea1ng Viu1ec7t Nam, Hu00e0 Nu1ed9i Computer, Cu00f4ng ty trách nhiệm hữu hạn Phu1ea7n mu1ec1m Tu00e2m Phu00e1t; Cu00f4ng ty CP Cu01a1 u0111iu1ec7n lu1ea1nh vu00e0 Thu01b0u01a1ng mu1ea1i M&E; Cu00f4ng ty CP Quu1ea3n lu00fd&Khai thu00e1c tu00f2a nhu00e0 VNPT-PMC; Cu00f4ng ty tnhh Lu00e2m Anh Viu1ec7t Nam, Cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n Hawee cu01a1 u0111iu1ec7n; Hu1ec7 thu1ed1ng Siu00eau thu1ecb BigC; Cu00f4ng ty trách nhiệm hữu hạn TM&DVSX Hu00f2a Bu00ecnh; Hu1ec7 thu1ed1ng siu00eau thu1ecb Lan bỏ ra Mart; Hu1ec7 thu1ed1ng siu00eau thu1ecb Vinmart,....

Xem thêm: Nơi Bán Sim 4G Mobifone F500 Trọn Gói 1 Năm (4Gb/Tháng) &Ndash; Siêu Thị 3G

Ngu00e0y hu1ed9i tu01b0 vu1ea5n hu01b0u1edbng nghiu1ec7p u2013 tuyu1ec3n sinh cu1ee7a tru01b0u1eddng Trung cu1ea5p khiếp tu1ebf - ku1ef9 thuu1eadt Bu1eafc Thu0103ng Long. Giu1ea3i quyu1ebft viu1ec7c lu00e0m đến hu1ecdc sinh, ngu01b0u1eddi hu1ecdc sau khi tu1ed1t nghiu1ec7p vu1edbi mu1ee9c lu01b0u01a1ng 5-8 triu1ec7u u0111u1ed3ng/1 thu00e1ng. Duy tru00ec liu00ean lu1ea1c theo vu1ebft hu1ecdc sinh sau đẻ muộn tu1ed1t nghiu1ec7p u0111u1ec3 khu1ea3o su00e1t, lu1ea5y u00fd kiu1ebfn vu1ec1 nu1ed9i dung u0111u00e0o tu1ea1o nhu1eb1m tu1eebng bu01b0u1edbc nu00e2ng cao chu1ea5t lu01b0u1ee3ng chuyu00ean mu00f4n. Ngou00e0i ra, tu0103ng cu01b0u1eddng tu00ecm kiu1ebfm cu00e1c nhu00e0 tu00e0i tru1ee3, tu1ed5 chu1ee9c vào vu00e0 ngou00e0i nu01b0u1edbc u0111u1ec3 xu00e2y du1ef1ng vu00e0 thu1ef1c hiu1ec7n cu00e1c du1ef1 u00e1n phu00f9 hu1ee3p vu1edbi mu1ee5c tiu00eau cu1ee7a Nhu00e0 tru01b0u1eddng. Ku1ebft quu1ea3 thu1ef1c hiu1ec7n u0111u00e0o tu1ea1o nghu1ec1 mang lại hu01a1n 800 nu1eef lao u0111u1ed9ng nhu1eadp cu01b0 thuu1ed9c du1ef1 u00e1n "Tu1ea1o cu01a1 hu1ed9i viu1ec7c lu00e0m bu1ec1n vu1eefng vu00e0 cu1ed9ng u0111u1ed3ng an tou00e0n mang lại nu1eef lao u0111u1ed9ng nhu1eadp cu01b0 (SAFE)" cu1ee7a tu1ed5 chu1ee9c Plan; u0110iu1ec1u tra khu1ea3o su00e1t, thu thu1eadp su1ed1 liu1ec7u vu00e0 xu00e2y du1ef1ng u0111u1ec1 u00e1n "u0110u00e0o tu1ea1o nghu1ec1, giu1ea3i quyu1ebft viu1ec7c lu00e0m mang đến lao u0111u1ed9ng huyu1ec7n u0110u00f4ng Anh giai u0111ou1ea1n 2018-2023 vu00e0 cu00e1c nu0103m tiu1ebfp theo" cu1ee7a phu00f2ng Lao u0111u1ed9ng - Thu01b0u01a1ng binh vu00e0 Xu00e3 hu1ed9i huyu1ec7n u0110u00f4ng Anh, u0111ang tiu1ebfp tu1ee5c triu1ec3n khai cu00e1c du1ef1 u00e1n "Phu00e1t triu1ec3n khu1edfi nghiu1ec7p mang lại u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng tru1ebb yu1ebfu thu1ebf ku1ebft hu1ee3p hu1ed7 tru1ee3 bu00ecnh u0111u1eb3ng giu1edbi vu00e0 bu1ea3o vu1ec7 mu00f4i tru01b0u1eddng", "Xu00e2y du1ef1ng mu00f4 hu00ecnh u0111u00e0o tu1ea1o blended learning" cu1ee7a tu1ed5 chu1ee9c WUSC.
Lu1ec5 tu1ed1t nghiu1ec7p cu1ee7a hu1ecdc sinh tru01b0u1eddng Trung cu1ea5p khiếp tu1ebf - ku1ef9 thuu1eadt Bu1eafc Thu0103ng Long. Vu1edbi nhu1eefng ku1ebft quu1ea3 u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng nu0103m hu1ecdc qua, tin tu01b0u1edfng ru1eb1ng vu1edbi su1ef1 nu1ed7 lu1ef1c phu1ea5n u0111u1ea5u cu1ee7a tu1eadp thu1ec3 cu00e1n bu1ed9, giu00e1o viu00ean, nhu00e2n viu00eannhu00e0 tru01b0u1eddng, su1ef1 quan tu00e2m chu1ec9 u0111u1ea1o su00e1t sao cu1ee7a cu00e1c cu1ea5p lu00e3nh u0111u1ea1o, su1ef1 phu1ed1i hu1ee3p tu00edch cu1ef1c cu1ee7a cu00e1c tu1ed5 chu1ee9c, doanh nghiu1ec7p vu00e0 ngu01b0u1eddi hu1ecdc. Tru01b0u1eddng Trung cu1ea5p khiếp tu1ebf - ku1ef9 thuu1eadt Bu1eafc Thu0103ng Long su1ebd u0111u1ea1t nhiu1ec1u thu00e0nh tu00edch cao hu01a1n nu1eefa trong nhu1eefng nu0103m hu1ecdc tiu1ebfp theo, gu00f3p phu1ea7n xu00e2y du1ef1ng Thu1ee7 u0111u00f4 Hu00e0 Nu1ed9i ngu00e0y cu00e0ng phu00e1t triu1ec3n giu00e0u u0111u1eb9p, vu0103n minh.