Giải Bài Tập Bài 3: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Nhất Của Tam Giác: Cạnh

- Chọn bài xích -Bài 1: Tổng cha góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: Hai tam giác bởi nhauLuyện tập trang 112Bài 3: Trường hòa hợp đều nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: Trường đúng theo đều nhau trang bị nhì của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: Trường hòa hợp đều nhau thứ tía của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: Các ngôi trường vừa lòng bằng nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập cmùi hương 2 (Câu hỏi - Bài tập)

Mục lục


Sách giải tân oán 7 Bài 3: Trường phù hợp đều nhau trước tiên của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c) khiến cho bạn giải các bài bác tập vào sách giáo khoa tân oán, học tốt toán thù 7 sẽ giúp đỡ các bạn tập luyện khả năng suy luận hợp lí cùng đúng theo lô ghích, hình thành năng lực vận dụng kết thức tân oán học vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Tân oán 7 Tập 1 Bài 3 trang 113: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ tất cả :

A’B’ = 2 centimet ; B’C’ = 4cm ; A’C’ = 3 cm

Hãy đo rồi đối chiếu những góc tương ứng của tam giác ABC sinh sống mục 1 với tam giác A’B’C’. Có nhấn xét gì về nhì tam giác bên trên ?

*

Lời giải

Hai tam giác trên có :

∠A = ∠A’ ; ∠B = ∠B’ ; ∠C = ∠C’

Nhận xét: Hai tam giác bên trên bằng nhau

Trả lời thắc mắc Toán thù 7 Tập 1 Bài 3 trang 113: Tìm số đo của góc B bên trên hình 67

*

Lời giải

ΔACD cùng ΔBCD tất cả :

AC = BC (gt)

CD chung

AD = BD (gt)

⇒ ΔACD = ΔBCD (c.c.c)

⇒ góc A = góc B = 120o (nhì góc tương ứng)

Bài 15 (trang 114 SGK Tân oán 7 Tập 1): Vẽ tam giác MNPhường biết MN = 2,5cm, NP = 3centimet, PM = 5cm.

Bạn đang xem: Giải bài tập bài 3: trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh

Lời giải:

*

– Vẽ đoạn trực tiếp MN = 2,5centimet.

– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ MN vẽ cung tròn trung ương M bán kính 5cm, cùng cung tròn chổ chính giữa N nửa đường kính 3cm

– Hai cung tròn cắt nhau tại P. Vẽ những đoạn trực tiếp MP, NP.. ta được tam giác MNPhường.

Bài 16 (trang 114 SGK Toán thù 7 Tập 1): Vẽ tam giác ABC biết độ lâu năm mỗi cạnh bằng 3cm. Sau kia đo mỗi góc của từng tam giác

Lời giải:

*

Vẽ tam giác ABC (tương tự cùng với bí quyết vẽ nghỉ ngơi Bài 15):

– Vẽ cạnh AB gồm độ lâu năm bằng 3 cm.


– Trên một phần khía cạnh phẳng bờ AB lần lượt vẽ hai cung tròn tại A với B có nửa đường kính 3 cm

– Hai cung tròn này giảm nhau trên C. Nối những điểm A, B, C ta được tam giác ABC buộc phải vẽ.

Đo mỗi góc của tam giác ABC ta được: góc A = góc B = góc C = 60º

*

Bài 17 (trang 114 SGK Toán thù 7 Tập 1): Trên từng hình 68, 69, 70 tất cả những tam giác nào đều bằng nhau ? Vì sao

*

Lời giải:

Hình 68

Xét tam giác ABC với tam giác ABD có:

AB = AB (cạnh chung)

AC = AD (gt)

BC = BD (gt)

Vậy ΔABC = ΔABD (c.c.c)

Hình 69

Xét tam giác MNQ với tam giác QPM có:

MN = QP.. (gt)

NQ = PM (gt)

MQ cạnh chung

Vậy ΔMNQ = ΔQPM (c.c.c)

Hình 70

Xét tam giác EHI với tam giác IKE có:

EH = IK (gt)

HI = KE (gt)

EI = IE (cạnh chung)

Vậy ΔEHI = ΔIKE (c.c.c)

Xét tam giác EHK với tam giác IKH có:

EH = IK (gt)

EK = IH (gt)

HK = KH (cạnh chung)

Vậy ΔEHK = ΔIKH (c.c.c)

Bài 18 (trang 114 SGK Toán thù 7 Tập 1): Xét bài toán: tam giác AMB và tam giác ANB có MA = MB, NA = NB (hình 71). Chứng minch rằng
*

1) Hãy ghi giả thiết cùng kết luận của bài xích toán

2) Hãy bố trí tứ câu tiếp sau đây một bí quyết phải chăng để giải bài toán

a) Do đó Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA = MB (gt)

NA = NB (gt)

d) ΔAMN cùng Δ BMN có:

*

Lời giải:

1) Ghi mang thiết với kết luận:

*

2) Thđọng trường đoản cú bố trí là d-b-a-c

*

Bài 19 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hình 72, chứng tỏ rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

*

Lời giải:

*

a) ΔADE và ΔBDE có:

DE cạnh chung


AD = BD (gt)

AE = BE (gt)

Vậy ΔADE = ΔBDE (c.c.c)

b) Từ ΔADE = ΔBDE (cmt) suy ra góc DAE = góc DBE (nhị góc tương ứng ).

Bài đôi mươi (trang 115 SGK Tân oán 7 Tập 1): Cho góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn trọng điểm O cung này giảm Ox, Oy theo vật dụng từ ở A, B (1) vẽ các cung tròn tâm A cùng trọng tâm B có thuộc nửa đường kính làm thế nào để cho chúng giảm nhau tại điểm C phía bên trong góc xOy (2), (3) Nối O cùng với C. (4) Chứng minh rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Xem thêm: Trường Đại Học Mỹ Thái Bình Dương Đà Nẵng, Bot Protection

Chụ ý: Bài toán trên đến ta phương pháp dùng thước và compa nhằm vẽ tia phân giác của mỗi góc.

*

Lời giải:

*

Nối BC, AC

ΔOBC cùng ΔOAC có:

OB = OA (phân phối kính)

AC = BC (gt)

OC cạnh chung

Nên ΔOBC = ΔOAC (c.c.c)

*

buộc phải OC là tia phân giác của góc xOy.

Bài 21 (trang 115 SGK Tân oán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Dùng thước cùng compage authority vẽ các tia phân giác của các góc A, B, C.

Lời giải:

Cách vẽ phân giác của góc A (Dựa bên trên hiệu quả bài bác 20).

Vẽ cung tròn chổ chính giữa A cung này giảm tia AB ,AC theo thứ tự sống M,N

Vẽ các cung tròn trọng tâm M với tâm N bao gồm cùng bán kính làm thế nào để cho bọn chúng cắt nhau làm việc điểm I.

Nối AI, ta được AI là tia phân giác của góc A.

*

– Tương trường đoản cú đến cách vẽ tia phân giác của góc B, C

Bài 22 (trang 115 SGK Toán thù 7 Tập 1): Cho góc xOy cùng tia Am ( h.74a).

Vẽ cung tròn trọng tâm O nửa đường kính r, cung này cắt Ox, Oy theo máy tự ngơi nghỉ B, C. Vẽ cung tròn tâm A bán kính r, cung này giảm tia Am sinh hoạt D (h.74b).Vẽ cung tròn trọng tâm D tất cả nửa đường kính bằng BC, cung này giảm cung tròn chổ chính giữa A, bán kính r sinh sống E (h.74c).

Chứng minh rằng góc DAE = góc xOy

*
*

Lời giải:

*

Kí hiệu: (O ;r) là mặt đường tròn chổ chính giữa O bán kính r.

B, C thuộc (O; r) nên OB = OC = r.

D nằm trong (A;r) phải AD = r.

E nằm trong (D; BC) với (A;r) yêu cầu AE = r, DE = BC.

Xét OBC và ADE có:

OB = AD (cùng bằng r)

OC = AE (cùng bởi r)

BC = DE

Nên ΔOBC = ΔADE (c.c.c)

*

Bài 23 (trang 116 SGK Tân oán 7 Tập 1): Cho đoạn trực tiếp AB lâu năm 4cm Vẽ mặt đường tròn chổ chính giữa A nửa đường kính 2cm cùng đường tròn vai trung phong B bán kính 3centimet, chúng giảm nhau ngơi nghỉ C cùng D, minh chứng rằng AB là tia phân giác của góc CAD.

Lời giải:

*
*

Nối BC, BD, AC, AD.

ABC với ABD có:

AC = AD (=2cm)

BC = BD (=3cm)

AB cạnh chung

Nên ABC = ABD (c.c.c)

Suy ra góc CAB = góc DOB (góc tương ứng )

⇒ AB là tia phân giác của góc CAD


*

- Chọn bài xích -Bài 1: Tổng cha góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: Hai tam giác bởi nhauLuyện tập trang 112Bài 3: Trường thích hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: Trường phù hợp đều nhau thiết bị nhì của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: Trường phù hợp đều nhau thứ tía của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: Các ngôi trường thích hợp bằng nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập chương thơm 2 (Câu hỏi - Bài tập)