Gau Tai Den

1.

Bạn đang xem: Gau tai den

Năm ni chị em hơn con 28 tuổi. Hỏi Khi bà bầu cấp 5 lần tuổi con thì tuổi chị em và tuổi nhỏ là bao nhiêu?

2. Hiện ni anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách trên đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

3. Cách đây 3 năm, em lên 5 tuổi cùng kém anh 6 tuổi. Hỏi cách đó mấy năm thì tuổi anh vội 3 lần tuổi em ?

4. Cách đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em.

5. Hiện giờ nhỏ 5 tuổi với chị em gấp 7 lần tuổi nhỏ. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ vội 4 lần tuổi con?

6. Năm nay con 4 tuổi cùng kém phụ vương 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 2 lần tuổi phụ vương bởi 7 lần tuổi nhỏ ?

Loại 2: Giải một bài toán phụ để tìm số tuổi của 2 người

7. Cách phía trên 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của 2 mẹ con lúc đó là 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con.

8. Mẹ sinc nhỏ năm mẹ 28 tuổi. Tổng số tuổi của hai mẹ nhỏ năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ.

9. Tuổi phụ thân năm nay gấp 4 lần tuổi bé với toàn bô tuổi của 2 thân phụ bé cùng lại là 50 tuổi. Hãy tính tuổi của 2 phụ vương nhỏ lúc tuổi phụ thân cấp 3 lần tuổi nhỏ.

10. Hùng rộng Cường 4 tuổi, hiểu được

*
tuổi của Hùng bởi
*
tuỏi của Cường. Tính tuổi của mọi người.

Loại 3: mang đến biết tỉ số tuổi của nhị người ở hai thời điểm sự khác biệt

11. Chị năm nay 27 tuổi. Trước trên đây, lúc tuổi chị bằng tuổi em hiện ni thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em hiện ni.

12. Anh rộng em 8 tuổi. lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện ni.

13. Năm ni tuổi phụ thân gấp 4 lần tuổi nhỏ. Sau 20 năm nữa tuổi cha gấp đôi tuổi bé.

Dạng 2: Cho biết tỉ số tuổi của 2 người ở 2 thời điểm sự so sánh

14. Trong thời điểm này tuổi chị em rộng 5 lần tuổi con là 3 tuổi . Đến khi tuổi nhỏ bằng tuổi bà mẹ bây giờ thì tổng cộng tuổi của hai chị em nhỏ bằng 79 tuổi .Tìm tuổi mỗi cá nhân hiện thời.

15. Cách đây 8 năm tổng số tuổi của nhì chị em bằng 24 tuổi. Hiện ni tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi mỗi người hiện tại.

16. Hai năm trcầu tổng số tuổi của 2 cô cháu là 50 tuổi. Hiện nay 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm số tuổi mỗi người hiện tại.

17. Hiện ni tổng số tuổi của 2 bằng hữu bằng 22 tuổi. lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện tại thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Tìm tuổi mỗi người.

18. Hiện ni tổng số tuổi của nhị chị em bằng 12 tuổi. Đến Khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

19. Trước đây 8 năm, tuổi Lan bởi nửa tuổi của Lan sau 8 năm nữa. Tính tuổi của Lan hiện giờ.

đôi mươi. Mẹ sinch bé năm 24 tuổi. Năm ni 8 lần tuổi bé bằng gấp đôi tuổi bà bầu. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ vội 3 lần tuổi bé ?

21. Tuổi cháu hiện ni gấp 3 lần tuổi cháu Lúc tuổi cô bằng tuổi cháu hiện ni. Đến lúc tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tổng số tuổi của hai cô cháu là 96 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện ni.

22. Hai năm trước phía trên tuổi nhị chụ con cháu cộng lại bởi 24. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi crúc gấp 3 lần tuổi cháu? Biết rằng 2 thời gian trước tuổi con cháu tất cả từng nào ngày thì tuổi chú bao gồm từng ấy tuần .

Xem thêm: Định Mức Chi Phí Xây Dựng Nhà Xưởng 500M2 2021, # Đơn Giá Xây Dựng Nhà Xưởng Khung Thép 2020

23. Năm ni tuổi bà bầu gấp gấp đôi tuổi bé. Tìm tuổi bà mẹ cùng tuổi nhỏ hiện thời, hiểu được 1hai năm về trước tuổi mẹ vội 3 lần tuổi con.

24. Năm nay tuổi thân phụ gấp 9 lần tuổi nhỏ, 15 năm tiếp theo thì tuổi phụ vương cấp 3 lần tuổi nhỏ. Tìm tuổi cha cùng tuổi con bây chừ.

25. Năm ni tuổi chị em cấp 3 lần tuổi nhỏ. 12 thời gian trước tuổi chị em gấp 7 lần tuổi con.Tìm tuổi mỗi người hiện nay.

26. Tuổi của bà, của bà bầu với của Mai năm nay cộng được 1hai mươi năm.Quý Khách hãy tính tuổi của mỗi cá nhân, hiểu được, tuổi của Mai bao gồm bao nhiêu ngày thì tuổi của bà mẹ có từng ấy tuần và tuổi của Mai tất cả bao nhiêu tháng thì tuổi của bà có từng ấy năm.

Dạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của 2 người

27. Tính tuổi cô, tuổi cháu biết rằng 2 lần tuổi cô rộng tổng số tuổi của nhì cô cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của hai cô cháu rộng tuổi cháu là 6 tuổi.

28. Trmong đây 5 năm tuổi ba mẹ con cộng lại bằng 58 tuổi. Sau trên đây 5 năm mẹ rộng chị 25 tuổi và hơn em 31 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

29. Tuổi em trong năm này nhiều hơn nữa hiệu số tuổi của 2 bà mẹ là 12. Tổng số tuổi của 2 chị em cùng nhỏ hơn gấp đôi tuổi của chị là 3. Tính tuổi mọi người.

30. 8 năm về trước toàn bô tuổi của cha phụ thân con cùng lại là 45. 8 năm tiếp theo phụ vương hơn bé Khủng 26 tuổi và rộng con nhỏ 34 tuổi. Tính tuổi của mọi cá nhân bây chừ.

Dạng 4: Cho biết tỉ số tuổi của 2 người ở 3 thời điểm khác nhau

31. Tuổi em bây chừ cấp 2 lần tuổi em Lúc anh bằng tuổi em bây chừ.Khi tuổi em bằng tuổi anh bây chừ thì gấp đôi tuổi em lớn hơn tuổi anh lúc đó 12 tuổi. Tính tuổi hiện giờ của mỗi cá nhân.

32. Tuổi 2 mẹ bé trong năm này cộng lại bằng 85 tuổi. Trmong trên đây, lúc tuổi mẹ bằng tuổi nhỏ hiện nay thì tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi 2 bà mẹ con .

33. khi tuổi chị bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi chị lớn hơn 3 lần tuổi em là 3 tuổi. đến lúc chị 37 tuổi thì tuổi em bởi tuổi chị hiện nay.Tìm tuổi của 2 người mẹ hiện thời.

Dạng 5: Các bài toán tính tuổi có số thập phân

34. Tuổi cô năm nay vội 7,5 lần tuổi Hoa. 16 năm tiếp theo tuổi cô gấp 2,3 lần tuổi Hoa. Tính tuổi của nhị cô cháu lúc tuổi cô cấp 3 lần tuổi Hoa .

35. Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trcầu, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

36. Tuổi tía năm nay vội vàng 2,gấp đôi tuổi nhỏ. 25 năm về trước, tuổi tía vội vàng 8,2 lần tuổi nhỏ. Hỏi Lúc tuổi ba vội vàng 3 lần tuổi con thì con từng nào tuổi.

Dạng 6: Một số các bài toán khác

37. Sau một thời gian đi công tác, Hoàng về thăm gia đình. Khi về đến nhà, em Hoàng nhận xét: “trước lúc đi công tác, tuổi anh Hoàng bằng ¼ tổng số tuổi của những người còn lại vào gia đình. Và bây giờ tuổi anh Hoàng vẫn bằng ¼ tổng số tuổi của những người còn lại trong gia đình. Hỏi gia đình anh Hoàng có mấy người.”.

38. Tuổi trung bình của 11 mong thủ trong một đội bóng đá đã thi đấu trên sân bãi là 22 tuổi. Nếu không tính đội trường thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 21,5 tuổi. Hỏi đội trưởng rộng tuổi trung bình toàn đội là bao nhiêu?

39. Tuấn hỏi ông: “ Ông ơi! Năm ni ông bao nhiêu tuổi ạ?” Ông vấn đáp “ Tuổi của ông trong năm này là một số trong những chẵn. Nếu viết các chữ số của tuổi ông theo trang bị từ ngược trở lại thì được tuổi của tía con cháu. Nếu cùng những chữ số chỉ tuổi của cha cháu thì được tuổi của con cháu. Cộng tuổi ông, tuổi cha con cháu cùng tuổi con cháu được 144 năm”. Hỏi Tuấn năm nay bao nhiêu tuổi?

40. Con hỏi bố:”năm nay bố bao nhiêu tuổi ạ”. Bố trả lời:”đem nửa tuổi bố cộng với 7 thì được tuổi bố cách đây 12 năm”.Hãy tính tuổi bố hiện ni.

41. Tuổi Dũng trong năm này gấp 5 lần tuổi em gái Dũng. Tuổi mẹ Dũng vội 6 lần tuổi Dũng. Tuổi tía Dũng bởi tuổi chị em Dũng cộng tuổi hai bé, Tuổi bà Dũng bởi tuổi tía, người mẹ và nhì đồng đội Dũng cộng lại. Hãy kiếm tìm tuổi của Dũng, biết rằng bà Dũng không tới 100 tuổi.