Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Bình Định: Trang Chủ


*
*
*

GIÚPhường VIỆC Ở LẠI NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1
Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến Lúc tuyển xong

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1
Yêu cầu chung: Làm việc tại Phước Mỹ, Quy Nrộng Tỉnh Tỉnh Bình Định Nữ

Đến Lúc tuyển chọn kết thúc

NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5
Yêu cầu chung: Làm Việc trên Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nam

Đến Lúc tuyển kết thúc

NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 2
Yêu cầu chung: Chấp nhận đi công tác xa Tỉnh Bình Định Nữ

Đến Lúc tuyển chọn kết thúc

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 2 nghìn.000 Số lượng: 5
Yêu cầu chung: Bao ăn uống Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến Khi tuyển xong xuôi

TẠP VỤ KIÊM NẤU BẾPhường. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1
Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến lúc tuyển xong xuôi

TÀI XẾ XE NÂNG CÓ CHỨNG CHỈ XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2
Yêu cầu chung: Tỉnh Tỉnh Bình Định Nam

Đến Khi tuyển xong

PHỤ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2
Yêu cầu chung: Tỉnh Tỉnh Bình Định Nam

Đến lúc tuyển chọn xong xuôi

THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1
Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến Khi tuyển dứt

BỐC XẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12
Yêu cầu chung: Biết chữ.Có sức mạnh Tỉnh Bình Định Nam

Đến Lúc tuyển chọn hoàn thành

TÀI XẾ C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8
Yêu cầu chung: Biết rõ các đường khoanh vùng miền trung Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển chọn xong

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3
Yêu cầu chung: Tỉnh Tỉnh Bình Định Nữ

Đến Lúc tuyển chấm dứt

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1
Yêu cầu chung: Tỉnh Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển dứt

NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8
Yêu cầu chung: Tỉnh Tỉnh Bình Định Nam

Đến Khi tuyển chấm dứt

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5
Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Thuận Nam

Đến Khi tuyển dứt

TÀI XẾ XE LU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5
Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Thuận Nam

Đến Lúc tuyển chọn hoàn thành

TÀI XẾ XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5
Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Thuận Nam

Đến lúc tuyển chọn dứt

THỢ HÀN LẶN DƯỚI NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 14
Yêu cầu chung: Có chứng từ hàn 6G, chứng từ lặn Tỉnh Bình Thuận Nam

Đến khi tuyển chọn xong

CÔNG NHÂN KHÔNG CÓ TAY NGHỀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500
Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Thuận Nam

Đến Khi tuyển chọn ngừng

CÔNG NHÂN CÓ TAY NGHỀ CƠ KHÍ, XÂY DỰNG, ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50
Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Thuận Nam

Đến lúc tuyển kết thúc

CÔNG NHÂN BẢO TRÌ CƠ/ VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10
Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến lúc tuyển ngừng

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10
Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến Khi tuyển chọn ngừng

NHÂN VIÊN KHO XUẤT NHẬP. HÀNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3
Yêu cầu chung: Thông thuần thục Word, Excel Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến Lúc tuyển hoàn thành

NHÂN VIÊN KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3
Yêu cầu chung: Có kinh nghiệm tay nghề về ATLĐ, PCCC Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến Lúc tuyển xong

TRÌNH DƯỢC VIÊN (Khu vực Hoài Ân-Hoài Nhơn) Lương: 10.000.000 Số lượng: 1
Yêu cầu chung: HKTT trên Hoài Ân-Hoài Nrộng Tỉnh Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển kết thúc

CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: đôi mươi
Yêu cầu chung: Tỉnh Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến Khi tuyển chọn xong xuôi

THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1
Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển ngừng

THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1
Yêu cầu chung: Tỉnh Tỉnh Bình Định Nam

Đến lúc tuyển chọn xong

THỢ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0
Yêu cầu chung: Tỉnh Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển chọn ngừng

KỸ SƯ ĐIỆN CÔNG NGHIỆPhường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1