Trung Bình Cộng Tất Cả Các Số Lẻ Có 3 Chữ Số Chia Hết Cho 5

Giả sử bạn có nhu cầu làm tròn số thành số sớm nhất do cực hiếm thập phân không đáng kể với bạn. Hoặc bạn muốn làm tròn số thành bội số của 10 để dễ dàng hóa một vài xấp xỉ. Tất cả một vài phương pháp để làm tròn một số.Bạn vẫn xem: vừa đủ cộng tất cả các số lẻ bao gồm 3 chữ số phân tách hết cho 5

Thay thay đổi số địa điểm thập phân được hiển thị mà lại không đổi khác số

Trên một trang tính

Hãy chọn những ô bạn muốn định dạng.

Bạn đang xem: Trung bình cộng tất cả các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5

Bạn sẽ xem: vừa đủ cộng tất cả các số lẻ tất cả 3 chữ số chia hết cho 5

Để hiển thị thêm hoặc bớt các chữ số sau vệt thập phân, trên tab Trang đầu, trong team Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*

hoặc giảm Thập phân

*

.

Trong một định hình số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong team Số, hãy nhấn vào mũi thương hiệu kế bên list định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.


*

Trong danh sách Thể loại, tùy thuộc vào mẫu mã dữ liệu của các số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập con số vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn sử dụng hàm EVEN với ODD để làm tròn số lên đến số chẵn hoặc số lẻ ngay gần nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một số trong những đến số ngay sát nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một số đến phân số sát đó

Làm tròn số tới một chữ số tất cả nghĩa

Chữ số tức là những chữ số góp sức vào sự đúng đắn của một số.

Xem thêm: Đột Biến Sinh Học

Các lấy một ví dụ trong phần này sử dụng hàm ROUND, ROUNDUP cùng ROUNDDOWN. Chúng nói đến các phương pháp làm tròn so với số dương, số âm, số nguyên cùng số thập phân, nhưng đầy đủ ví dụ này chỉ thể hiện một phần rất nhỏ các tình huống có thể xảy ra.

Danh sách tiếp sau đây chứa một số quy tắc chung nên ghi nhớ khi chúng ta làm tròn số tới chữ số gồm nghĩa. Chúng ta cũng có thể thử nghiệm các hàm làm cho tròn và sửa chữa thay thế bằng những con số và tham số của riêng các bạn để trả về số chữ số tất cả nghĩa mà bạn muốn.

Khi chúng ta làm tròn số âm, thì trước hết số đó sẽ tiến hành chuyển thành giá chỉ trị tuyệt vời của nó (giá trị của số đó nhưng không có dấu âm). Sau đó, làm việc làm tròn diễn ra, rồi dấu âm được áp dụng trở lại. Tuy vậy điều này có vẻ không áp theo lô-gic, tuy thế đó là phương pháp làm tròn số. Ví dụ, dùng hàm ROUNDDOWN để triển khai tròn -889 về nhị chữ số có nghĩa, kết quả là -880. Trước hết, -889 được gửi thành cực hiếm tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được làm tròn xuống để có hiệu quả với nhì chữ số gồm nghĩa (880). Cuối cùng, vết trừ được vận dụng trở lại để có công dụng -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN đối với một số dương sẽ luôn luôn làm tròn số xuống, với hàm ROUNDUP sẽ luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND làm tròn số tất cả phần thập phân như sau: trường hợp phần thập phân bởi hoặc to hơn 0.5 thì số được gia công tròn lên. Nếu như phần thập phân nhỏ hơn 0,5 thì số được làm tròn xuống.

Hàm ROUND làm tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc giống như như với số thập phân; sửa chữa thay thế 0,5 bằng bội số của 5.

Quy tắc thông thường là khi chúng ta làm tròn số không tồn tại phần thập phân (số nguyên), bạn tinh giảm độ dài của những chữ số có nghĩa tới địa chỉ mà bạn có nhu cầu làm tròn. Ví dụ, để triển khai tròn 2345678 xuống 3 chữ số tất cả có nghĩa, chúng ta dùng hàm ROUNDOWN với tham số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác này làm tròn số xuống 2340000, với phần "234" là các chữ số gồm nghĩa.

Làm tròn số cho tới một bội số vẫn xác định

Cũng hoàn toàn có thể có đa số lúc bạn phải làm tròn một số âm về một bội số âm hoặc làm tròn một vài có chứa các vị trí thập về một bội số có chứa các vị trí thập phân. Chúng ta có thể dùng hàm MROUND trong những trường phù hợp này.