TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trung bình cùng của nhì phân số là(frac512).Phân số đầu tiên rộng phân số thiết bị hai(frac16). Tìm phân số đầu tiên.

Bạn đang xem: Toán trung bình cộng


*

Tổng của nhì phân số là :

(frac512.2=frac1012)

Số bé là :

(left(frac1012-frac16 ight):2=frac13)

Số lớn là :

(left(frac1012+frac16 ight):2=frac12)

Đ/S:


*

Tổng của hai phân số kia là:

(frac512.2=frac56)

Phân số trước tiên là:

(left(frac56+frac16 ight):2)(=frac12)

Đáp số:(frac12)


Tổng của nhị số là :

(frac512 imes2=frac56)

Phân số đầu tiên là :

(left(frac56+frac16 ight):2=frac12)

Phân số thứ hai là :

(frac56-frac12=frac13)

Đáp số : số trước tiên :(frac12)

số vật dụng nhì : (frac13)


Trung bình cùng của 2 phân số là :

5/12 * 2 = 5/6

Phân số đầu tiên là :

( 5/6 + 1/6 ) : 2 = 1/2

Đ/S : 1/2


Tổng của 2 phân số là :

5/12 : 2 = 10/12

Số nhỏ xíu là :

( 10/12 - 1/6 ) : 2 = 1/3

Số Khủng là :

( 10/12 + 1/6 ) : 2 = 1/2


Tong 2 phan so: 5/12.2=10/12

So be:<10/12-1/6>.2=1/3

So lon:<10/12+1/6>:2=1/2

Dap so:SB:1/3

SL:1/2

Chuc ban hoc gioi nhoa


Tổng của 2 phân số là:

(frac512)x(2)(=)(frac1012)

Số nhỏ nhắn là:

((frac1012)(-)(frac16))(:)(2)(=)(frac13)

Số bự là:

(frac13)(+)(frac16)(=)(frac12)

Đáp số:(frac12)

ae cỗ vũ nha .bị âm rùi


Trung bình cộng của hai phân số bằng 2 (frac45),phân số vật dụng nhì hơn phân số trước tiên là 1(frac34). Tìm phân số thứ nhị.


Trung bình cùng của nhị phân số bằng 2(frac45),phân số vật dụng nhì rộng phân số trước tiên là 1(frac34). Tìm phân số lắp thêm nhì.


Trung bình cộng của ba phân số bằng(frac3190). Nếu tăng phân sốtrang bị hai lên gấp đôi lần thì mức độ vừa phải cùng của chúng bằng(frac2345). Biết phân số vật dụng nhị rộng phân số máy bố là(frac215). Tìm phân số trước tiên.


Bài 1: Từ những số 0, 3, 2 lập được từng nào số gồm 3 chữ số không giống nhau ?

Bài 2: Trên 1 phần đường 1km, bạn ta tLong cây 2 bên con đường, biện pháp 20m trồng 1 cây( ngơi nghỉ nhì đầu mặt đường là đèn cao áp). Hỏi đoạn đường đó có từng nào cây ?

Bài 3: Trung bình cộng của 2 phân số bằng(frac57). Nếu cấp phân số trước tiên lên 2 lần thì trung bình cộng của bọn chúng bằng(frac34). Tìm phân số thứ nhất.

Xem thêm: Làm Lại Sim Không Chính Chủ, Quy Trình Làm Lại Sim Viettel Không Chính Chủ

Bài 4: Trung bình cộng 3 số bằng 150. Trong đó số thứ nhất hơn số sản phẩm công nghệ nhị 15 đơn vị chức năng và kém nhẹm số lắp thêm tía 12 đơn vị. Tìm số sản phẩm công nghệ tía.

Bài 5: Trung bình cộng của 2 phân số bằng(frac149). Nếu tăng phân số trang bị hai gấp 4 lần thì vừa đủ cùng của bọn chúng bằng(frac9118). Tìm phân số đầu tiên.

Bài 6: Trung bình cộng bố số bằng 180. Số trước tiên gấp rưỡi số máy nhì và bằng(frac35)số máy ba. Tìm số đầu tiên.

Bài 7: Trung bình cùng của tử số và chủng loại số của một phân số bằng 16. Nếu cấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Tìm phân số đang mang lại.

Bài 8: Trong vỏ hộp gồm số bi màu xoàn những gấp 4 lần số bi red color. Biết số bi màu sắc kim cương nhiều hơn nữa số bi red color là 75 viên. Hỏi trong vỏ hộp tất cả toàn bộ từng nào viên bi ?