Trình bày hậu quả của việc dân số đông và gia tăng dân số nhanh ở nước ta

Phân tích ảnh hưởng tác động của điểm lưu ý dân số nước ta so với sự vạc triển kinh tế - xóm hội với môi trường.

Bạn đang xem: Trình bày hậu quả của việc dân số đông và gia tăng dân số nhanh ở nước ta


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) Tích cực :

- Dân số đông:

+ nguồn lao rượu cồn dồi dào, ảnh hưởng tác động tích cực mang đến nền gớm tế, đặc trưng với hồ hết ngành đề xuất nhiều lao động, thu hút đầu tư chi tiêu nước nước ngoài.

+ thị trường tiêu thụ rộng lớn, giúp liên quan sản xuất cùng phát triển.

- số lượng dân sinh trẻ:

+ Năng động, sáng tạo, thu nhận nhanh hiện đại khoa học tập kĩ thuật.

+ tỉ lệ thành phần người dựa vào ít hơn, giúp cải thiện nâng cao chất lượng đời sống.

- Thành phần dân tộc bản địa đa dạng:

+ những dân tộc cấu kết với nhau, phạt huy truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tạo nên sức mạnh cải cách và phát triển kinh tế, sản xuất đất nước.

+ giỏi đại phần tử người Việt ở quốc tế đều hướng đến Tổ quốc và đang đóng góp sức lực lao động cho xây dựng, vạc triển kinh tế tài chính -xã hội sinh sống quê hương.

Xem thêm: “ Dân Giàu Nước Mạnh Dân Chủ Công Bằng Văn Minh Là Như Thế Nào

b) Tiêu cực :

Dân đông và tăng nhanh tạo ra sức ép khủng về vấn đề tài chính - làng mạc hội - môi trường.

- Về kinh tế :

 + gia tăng dân số nhanh, chưa cân xứng với tăng trưởng kinh tế, kĩm hãm sự trở nên tân tiến và vận động và di chuyển cơ cấu kinh tế theo ngành với lãnh thổ.

 + sự việc thất nghiệp và thiếu việc làm trở bắt buộc gay gắt.

 + dân cư phân bố chưa phù hợp lí cho nên việc sử dụng và khai thác tài nguyên chưa hợp lí, hiệu quả.

- Về xã hội :

 + unique cuộc sống lừ đừ cải thiện, GDP trung bình đầu bạn thấp vẫn còn đấy thấp.

 + những dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa vẫn còn chạm chán nhiều khó khăn, đặc trưng ở phần lớn vùng miền núi.