Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155

5.7.Tổng số phân tử proton, nơtron, electron vào nguyên tử của một yếu tắc là 155.Số hạt sở hữu điện nhiều hơn số hạt không với điện là 33. Nguyên tố kia là. Bài xích 5.7, 5.8 trang 34 sách bài tập (SBT) hóa học 12 – bài bác 17. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI trong BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI

5.7. Tổng số phân tử proton, nơtron, electron vào nguyên tử của một nhân tố là 155.Số hạt có điện nhiều hơn số phân tử không với điện là 33. Nguyên tố kia là

A. Bạc. B. đồng,

C. Chì. D. Sắt.

Bạn đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155

5.8. Một nguyên tử tất cả tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 40. Đó là nguyên tử của nguyền tố nào tiếp sau đây ?

Ạ. Canxi B. Bari

C. Nhôm D. Sắt


*

5.7. Chọn A

Quảng cáo

(left{ matrix 2P + N = 155 hfill cr 2P – N = 33 hfill cr ight. Rightarrow left{ matrix N = 61 hfill cr

p. = 47 hfill cr ight. Rightarrow Z = 47 Rightarrow Ag)

5.8. Chọn C

N + p. + E = 40; N + 2P = 40

N = 40 – 2P; phường ≤ N ≤ 1,5P

11,43 ≤ p ≤13,33

Có nhị trường đúng theo : p. = 12 ⟹N = 16 (loại)

P= 13 ⟹N = 14 ⟹Al.


*

phản nghịch ứng chất hóa học có xẩy ra sự oxi hóa là?(Hóa học tập - Lớp 8)
*

1 trả lời

Covid được phân phát hiện vào năm nào?(Hóa học tập - Lớp 7) 5 trả lời

Caco3+h2co3(Hóa học - Lớp 8) 2 trả lời


HCL+fe3O4(Hóa học - Lớp 10) 1 trả lời

Viết phương trình hóa học(Hóa học - Lớp 8) 1 trả lời

Tính(Hóa học tập - Lớp 4) 5 trả lời


Tổng số hạt proton, nơtron cùng electron trong 1 nguyên tử nhân tố X là 155, trong những số ấy số hạt có điện nhiều hơn nữa số phân tử không sở hữu điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào bên dưới đây?

A. Al (Z=13).

B. Fe(Z=26).

C. Cu (Z=29).

D. . Ag (Z=47)

Các thắc mắc tương tự

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một nguyên tử nhân tố X là 155, trong các số ấy số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 33 hạt. X là nhân tố nào dưới đây?

A. C 29 u .

B. A 47 g .

C. F 26 e .

D. A 13 l .


Tổng số phân tử proton, nơtron và electron trong một nguyên tử yếu tố X là 155, trong các số đó số hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không với điện là 33 hạt. X là yếu tắc nào dưới đây?

Tổng số hạt proton, nơtron với electron trong nguyên tử nguyên tố X là 155, trong số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế số phân tử không mang điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào dưới đây ?

A. Al

B.

Xem thêm: Các Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay, Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Gồm Những Tổ Chức Nào

Fe

C. Cu

D. Ag

Tổng số phân tử proton, nơtron và electron vào nguyên tử yếu tố X là 155, trong số đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế số phân tử không sở hữu điện là 33 hạt. X là thành phần nào tiếp sau đây ?

2. Nguyên tử thành phần đồng (Cu) gồm tổng số hạt cơ phiên bản là 92, trong đó số hạt sở hữu điện rộng số hạt không có điện là 24. Khẳng định Z, E, N, A cùng viết kí hiệu nguyên tử đồng.

3. Nguyên tử nguyên tố bạc tình (Ag) gồm tổng số hạt cơ bản là 155, trong các số đó số hạt với điện rộng số phân tử không mang điện là 33. Khẳng định Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử bạc.

4. Nguyên tử thành phần kali (K) có tổng số hạt cơ phiên bản là 58, trong các số ấy số hạt mang điện rộng số phân tử không sở hữu điện là 18. Xác minh Z, E, N, A với viết kí hiệu nguyên tử kali.

5. Nguyên tử thành phần brom (Br) có tổng số hạt cơ bạn dạng là 115, trong đó số hạt sở hữu điện rộng số phân tử không với điện là 25. Xác minh Z, E, N, A với viết kí hiệu nguyên tử brom.

6. Nguyên tử yếu tố nhôm (Al) gồm tổng số phân tử cơ phiên bản là 40, trong các số ấy số hạt không mang điện ít hơn số hạt sở hữu điện là 12. Khẳng định Z, E, N, A với viết kí hiệu nguyên tử nhôm.

7. Nguyên tử yếu tắc sắt (Fe) bao gồm tổng số phân tử cơ bản là 82, trong những số ấy số phân tử không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 22. Xác minh Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử sắt.

8. Nguyên tử thành phần X tất cả tổng số phân tử cơ phiên bản là 40, trong những số đó số hạt không có điện nhiều hơn thế nữa số hạt sở hữu điện tích dương là 1. Xác định Z, E, N, A với viết kí hiệu nguyên tử X.

9. Nguyên tử yếu tố asen (As) có tổng số hạt cơ phiên bản là 108, trong các số đó số phân tử không có điện nhiều hơn thế nữa số hạt mang điện tích dương là 9. Xác định Z, E, N, A với viết kí hiệu nguyên tử asen.

10. Nguyên tử yếu tố X bao gồm tổng số phân tử cơ bạn dạng là 34, trong những số ấy số hạt không với điện nhiều hơn số hạt sở hữu điện tích âm là 1. Xác định Z, E, N, A với viết kí hiệu nguyên tử X.