TỔNG SỐ HẠT PROTON NOTRON VÀ ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ LÀ 13

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nhân tố là 13.

a) khẳng định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. 

(Cho biết : các nguyên tố có số hiệu nguyên tử trường đoản cú 2 mang lại 82 vào bảng tuần hoàn thì 1 ≤ (N over Z) ≤ 1,5.)


Bạn đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13

Lời giải bỏ ra tiết

a) hotline số phường = số e = Z, số n = N

- tổng thể hạt proton, nơtron với electron vào nguyên tử của một nhân tố là 13 đề xuất ta có:

2Z + N = 13 => N = 13 - 2Z

- phương diện khác, từ yếu tố số 2 cho 82 trong bảng tuần hoàn thì:

1 ≤ (N over Z) ≤ 1,5 => (1 leqslant dfrac13 - 2ZZ leqslant 1,5)

=> (3,71 leqslant Z leqslant 4,33)

=> Z = 4

=> N = 5

Vậy nguyên tử khối của nguyên tố là: 4 + 5 = 9

b) thông số kỹ thuật electron của nguyên tố đó là: (1s^22s^2)

umakarahonpo.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

Xem thêm: Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Ngày 1-5-1930 Nguyễn Ái Quốc Hoạt Động Ở Đâu?

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp umakarahonpo.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện umakarahonpo.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép umakarahonpo.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.