Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. 

(Cho biết : các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì 1 ≤ ({N over Z}) ≤ 1,5.)

Đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13

Lời giải chi tiết

a) Gọi số p = số e = Z, số n = N

– Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13 nên ta có:

2Z + N = 13 => N = 13 – 2Z

– Mặt khác, từ nguyên tố số 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì:

1 ≤ ({N over Z}) ≤ 1,5 => (1 leqslant dfrac{{13 – 2Z}}{Z} leqslant 1,5)

=> (3,71 leqslant Z leqslant 4,33)

=> Z = 4

=> N = 5

Vậy nguyên tử khối của nguyên tố là: 4 + 5 = 9

b) Cấu hình electron của nguyên tố đó là: (1{s^2}2{s^2})

umakarahonpo.com

*

Bình luận

*

Chia sẻ
Bài tiếp theo

*

Xem thêm: Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Ngày 1-5-1930 Nguyễn Ái Quốc Hoạt Động Ở Đâu?

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp umakarahonpo.com

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Của Hiệu Trưởng, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên

Cảm ơn bạn đã sử dụng umakarahonpo.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!

Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép umakarahonpo.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *