Tổng hợp tên các nước trên thế giới bằng tiếng anh

Mỗi quốc gia trên quả đât rất nhiều được Hotline tên theo hầu hết ngôn từ khác nhau.. Tuy nhiên, khi thực hiện giờ Anh và nhắc đến chủ đề này, fan nói cần phải biết bí quyết Hotline thương hiệu các nước bên trên nhân loại bằng giờ đồng hồ Anh. Chính vì vậy, umakarahonpo.com mang lại bài viết này sẽ giúp đỡ bạn bí quyết hotline thương hiệu các nước bởi giờ Anh.

Bạn đang xem: Tổng hợp tên các nước trên thế giới bằng tiếng anh

Nào cùng bắt đầu thôi.

Afghanistan: Áp-ga-ni-xtan

Albania: An-ba-ni.

Algeria: An-giê-ri.

Andorra: An-đô-ra.

Angola: Ăng-gô-la.

Argentina: Ác-hen-ti-mãng cầu.

Armenia: Ác-mê-ni-a.

Australia: nước Úc.

Austria: nước Áo.

Azerbaijan: A-déc-bai-dan.

Bahamas: Ba-ha-mát

Bangladesh: Băng-la-đét

Barbados: Bác-ba-đốt

Belgium: nước Bỉ.

Belize: Bê-li-xê.

Benin: Bê – nanh.

Bhutan: Bu-tung.

Bolivia: Bô-li-vi-a

Bosnia và Herzegovina

Botswana: Bốt-xoa-na

Brazil: Bra-xin

Brunei: Bru-nây.

Bulgaria: Bun-ga-ri

Burkina Faso: Buốc-ki-na Pha-xô

Cambodia: Cam – pu -chia

Cameroon Ca-ma-run.

Canada: Ca-na-nhiều.

Cabo Verde: Cáp-ve

Central African Republic: Cộng hòa Trung Phi.

Chad: Sát.

Chile: Chi-nê.

China: China.

Colombia: Cô-lôm-bi-a

Comoros: Cô-mô-rô

Congo, Democratic Republic of the

Costa Rica: Cô-xta-ri-ca

Cote d’Ivoire: Bờ Biển Nkê.

Croatia: Cờ-roát-chi-a

Cuba: Cu-cha.

Curacao: Cu-ra-xao

Cyprus: Cộng hòa Síp.

Czechia: Séc.

Denmark: Đan Mạch.

Djibouti: Cộng hòa Gi-bu-ti

Dominican Republic: Cộng hòa Đô-mi-ni-ca.

Ecuador: Cộng hòa Ê-cu-a-đo

Egypt: Ai Cập.

El Salvador: Cộng hòa En Xan-va-đo

Equatorial Guinea: Cộng hòa Ghi-nê Xích Đạo

Eritrea: Ê-ri-tơ-rê-a

Estonia: E-xtô-ni-a

Ethiopia: Ê-ti-ô-pi-a

Fiji: Cộng hòa Quần hòn đảo Phi-gi.

Finland: Phần Lan.

France: Pháp.

Gabon: Cộng hòa Ga-bông

Gambia: Găm-bi-a

Germany: Đức.

Ghana: Ga-na

Greece: Hy Lạp.

Grenada: Grê-na-đa

Guatemala: Cộng hòa Goa-tê-ma-la

Guinea-Bissau: Ghi-nê Bít-xao

Guyana: Guy-a-na

Haiti: Cộng hòa Ha-i-ti.

Honduras: Ôn-đu-rát

Hong Kong: Hồng Kông.

Hungary: Hung-ga-ri

Iceland: Ai-xơ-len

India: Ấn Độ.

Indonesia: In-đô-nê-xi-a

Iran: I-ran

Iraq: I-rắc

Ireland: Ai-len

Israel: I-xra-en

Italy: Ý

Jamaica: Gia-mai-ca

Japan: Nhật Bản.

Jordan: Gioóc-đa-ni

Kazakhstan: Ca-dắc-xtan

Kenya: Kê-ni-a

Kiribati: Ki-ri-bát-xư

Kuwait: Cô-oét

Kyrgyzstan: Cư-rơ-gư-dơ-xrã.

Laos: Lào.

Latvia: Lát-vi-a

Lesotho: Lê-xô-thô.

Liberia: Li-bê-ri-a.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kết Nối Mạng Nội Bộ Đơn Giản, Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mạng Nội Bộ

Libya: Li-bi

Liechtenstein: Lích-tên-xtanh

Luxembourg: Lúc-xăm-bua.

Macau: Ma Cao.

Madagascar: Ma-đa-ga-xca

Malawi: Cộng hòa Malawi

Malaysia: Ma-lai-xi-a

Maldives: Ma-đi-vơ.

Mali: Cộng hòa Mali

Malta: Man-ta

Marshall Islands: Cộng hòa Quần đảo Mác-san.

Mauritania: Mô-ri-ta-ni

Mexico: Mê-xi-cô

Micronesia: Mi-crô-nê-di)

Moldova: Mô-đô-va.

Monaco: Mô-na-cô.

Mongolia: Mông Cổ.

Maroc: Ma Rốc.

Mozambique: Mô-dăm-bích.

Namibia: Cộng hòa Namibia

Nauru: Nau-ru.

Nepal: Ne-pan

Netherlands: Hà Lan.

New Zealand: Niu Di-lân

Nicaragua: Ni-ca-ra-goa.

Niger: Ni-giê.

Nigeria: Ni-giê-ri-a

North Korea: Hàn Quốc.

Norway: Na-Uy

Oman: Ô-man.

Pakistan: Pa-ki-xtan

Palau: Pê-lau.

Panama: Pa-na-ma.

Papua New Guinea: Pa-pua Niu Ghi-nê

Paraguay: Pa-ra-goay

Peru: Pê-ru.

Philippines: Phi-líp-pin.

Poland: Ba Lan

Portugal: Bồ Đào Nha.

Qatar: Ca-ta.

Romania: Ru-ma-ni.

Russia: Nga

Rwanda: Cộng hòa Ru-an-nhiều.

Samoa: Sa-moa.

Saudi Arabia: Ả Rập Xê-út ít.

Senegal

Serbia: Sê-bi-a.

Seychelles: Xây-sen

Sierra Leone: Xi-ê-ra Lê-ôn

Singapore: Sing-ga-po

Slovakia: Xlô-va-ki-a

Somalia: Sô-ma-li-a.

South Africa: Nam Phi

South Korea: Triều Tiên.

Spain: Tây Ban Nha.

Sri Lanka: Xri Lan-ca

Sudan: Su-đan.

Suriname: Xu-ri-nam

Swazil& (See Eswatini): Xoa-di-len

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Syria: Sê-ri-a

Taiwan: Đài Loan.

Tajikistan: Ta-gi-ki-xtan

Tanzania: Tan-da-ni-a

Thailand: Vương Quốc Nụ Cười.

Timor-Leste: Đông Ti-mo.

Togo: Tô-gô

Tonga: Tôn-ga.

Tunisia: Tuy-ni-di

Turkey: Thổ Nhĩ Kì.

Turkmenistan: Tuốc-mê-ni-xtan

Uganda: U-gan-đa

Ukraine: U-crai-mãng cầu.

United Arab Emirates: Các đái vương quốc Ả Rập thống độc nhất.

United Kingdom: Vương quốc Liên hiệp Anh với Bắc Ai-len.

Uruguay: U-ru-goay.

Uzbekistan: U-dơ-bê-ki-xtan

Vanuatu: Va-nua-tu.

Venezuela: Vê-nê-du-ê-la

Vietnam: Việt Nam.

Yemen: Y-ê-men

Zambia: Cộng hòa Dăm-bi-a

Zimbabwe: Dim-ba-bu-ê

Trên trên đây umakarahonpo.com vẫn liệt kê các thương hiệu tiếng Anh của những nước. Với bài viết này, umakarahonpo.com mong muốn bạn đã có được rất nhiều tham khảo có lợi Lúc nói tới các tổ quốc bằng giờ Anh. Chúc bạn học tập thiệt xuất sắc nhé!

Có thể các bạn quan liêu tâm:


*
“Tiếng Anh bồi” tất cả tương xứng cùng với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường xung quanh văn phòng còn mãi sau khá nhiều. Dù bị...