Tổng Hai Số Tự Nhiên Là 1644. Nếu Xóa Chữ Số Hàng Đơn Vị Của Số Lớn Ta Được Số Bé. Tìm Số Lớn

Câu hỏi: Tổng hai số tự nhiên là 1644. Nếu xóa chữ số hàng đơn vị chức năng của số béo ta được số bé. Kiếm tìm số lớn

Lời giải :

Gọi số béo là abcd, suy ra số bé xíu là abc

Theo bài ra, ta có: abcd + abc = 1644

Ta có thể đặt tính như sau:

Từ hàng solo vị: d + c 1. Các phép toán:a, Phép cộng:

a + b = c(số hạng) + (số hạng) = (tổng)

b, Phép trừ:Cho nhì số thoải mái và tự nhiên a và b, nếu bao gồm số tự nhiên và thoải mái x làm sao để cho b + x = a thì ta tất cả phép trừ

a - b = x(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

c, Phép nhân:

a . B = d(thừa số) . (thừa số) = (tích)

d, Phép chia:Cho hai số thoải mái và tự nhiên a cùng b, trong các số đó b ≠ 0, nếu bao gồm số tự nhiên và thoải mái x làm thế nào cho b.x = a thì ta nói a chia hết mang lại b với ta gồm phép phân chia hết

a : b = x(số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát:Cho hai số tự nhiên và thoải mái a với b, trong các số đó b ≠ 0, ta luôn tìm kiếm được hai số tự nhiên q và r nhất sao cho:

a= b . Q+ r trong đó 0 ≤ r giả dụ r = 0 thì ta gồm phép chia hết.Nếu r ≠ 0 thì ta gồm phép chia gồm dư.Bạn sẽ xem: Tổng nhì số thoải mái và tự nhiên là 1644. Giả dụ xóa chữ số hàng đơn vị chức năng của số khủng ta được số bé. Tìm kiếm số lớn* đặc điểm của phép cộng và phép nhân số từ bỏ nhiên:


*

Phát biểu bởi lời:

Tính hóa học giao hoán:

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không cố kỉnh đổi.Khi đổi chỗ những thừa số trong một tích thì tích ko đổi.

Bạn đang xem: Tổng hai số tự nhiên là 1644. nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé. tìm số lớn

Tính chất kết hợp:

Muốn cùng một tổng hai số với một số thứ ba, ta hoàn toàn có thể cộng số đầu tiên với tổng của số trang bị hai và số trang bị ba.Muốn nhân một tích nhì số với một vài thứ ba, ta có thể nhân số trước tiên với tích của số sản phẩm hai với số máy ba.

Tính chất trưng bày của phép nhân so với phép cộng:

Muốn nhân một trong những với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại.

e, Chú ý:

Trong tính toán rất có thể thực hiện giống như với tính chất a(b - c) = ab - acDạng bao quát của số chẵn (số chia hết mang lại 2) là 2k (kN), dạng tổng quát của số lẻ (số phân chia cho 2 dư 1) là 2k + 1 (kN).

Xem thêm: Cách Cài Đặt Usb Wifi Tp-Link Tl-Wn727N, Hướng Dẫn Cài Đặt Usb Thu Wifi Tp

f, Phép thổi lên lũy thừa:

- ĐN: Lũy vượt bậc n của a là tích của n vượt số bởi nhau, mỗi thừa số bằng a.


*

a call là cơ số, n gọi là số mũ.

a2gọi là a bình phương (hay bình phương của a);a3gọi là a lập phương (hay lập phương của a)

Quy ước: a1= a ; a0= 1 (a≠ 0)

- Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số: khi nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số, ta không thay đổi cơ số cùng cộng những số mũ.

am. An= am+n

am: an= am-n(với a≠ 0; m ≥ n )

*Số bao gồm phương: là số bằng bình phương của một trong những tự nhiên (VD: 0, 1, 4, 9, ...)

2. Vật dụng tự thực hiện các phép tính:

- Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

Nếu chỉ gồm phép cộng, trừ hoặc chỉ bao gồm phép nhân, chia, ta tiến hành phép tính theo đồ vật tự trường đoản cú trái thanh lịch phải.Nếu có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta triển khai theo đồ vật tự: Lũy vượt → Nhân và chia → cộng và trừ.

- Đối cùng với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện theo đồ vật tự ( ) → →