TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

*

tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT nam vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
*

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH CHÍNH

ĐIỆN THOẠI

+ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

1

Lê Minh Chuẩn

Bí thư

024.35180168

2

Đặng Thanh Hải

Phó túng thư

024.38516649

3.

Khuất to gan Thắng

Phó túng thư thường xuyên trực

024.35181031

4

Phùng Văn Vịnh

Chánh Văn phòng

024.35160509

+ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH

1

Vũ Anh Tuấn

Bí thư

0913548402

2

Nguyễn bạo gan Tường

Phó túng bấn thư

0203.3823501

3

Nguyễn Văn Dũng

Phó bí thư

4

Ngô Anh Dũng

Chánh Văn phòng

+HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1

Lê Minh Chuẩn

Chủ tịch HĐTV

024.35180168

2

Đặng Thanh Hải

Thành viên HĐTV - Tổng giám đốc

024.38516649

3

Phạm Văn Mật

Thành viên HĐTV

024.38519923

4

Nguyễn Chiến Thắng

Thành viên HĐTV

5

Vũ Thành Lâm

Thành viên HĐTV

6

Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên HĐTV

7

Nguyễn Hoàng Trung

Thành viên HĐTV

+BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1

Đặng Thanh Hải

Tổng giám đốc

024.38516649

2

Nguyễn Ngọc Cơ

Phó TGĐ

0203.3625779

3

Vũ Anh Tuấn

Phó TGĐ

0203.3611509

4

Lê quang quẻ Dũng

Phó TGĐ

5

Phan Xuân Thủy

Phó TGĐ

6

Nguyễn Tiến Mạnh

Phó TGĐ

7

Đặng Thị Hương

Kế toán trưởng

8

Nguyễn Ngọc Lân

Chánh Văn phòng

0904998879
+ KIỂM SOÁT VIÊN NHÀ NƯỚC TẠI TKV
1Lê Thành ChungTrưởng ban Kiểm soát
2Phạm Thanh HảiKiểm kiểm tra viên chuyên ngành
3Nguyễn Thanh TùngKiểm kiểm tra viên chăm ngành

+CÔNG ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM