Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) là một trong 5 Tổng công ty phân phối điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN),bao gồm 07 Phòng, 05 khu khai thác điện và 02 Đội với tổng umakarahonpo.comố lượng dưới 1000 cán bộ công nhân viên, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế phụ thuộc, có chức năng quản lý, phân phối, kinh doanh, cải tạo và phát triển lưới điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh gồm 16 Công ty Điện lực trực thuộc, 4 công ty thành viên, 2 Ban Quản lý và 2 trung tâm với gần 7.400 CNVC-LĐ.

Đang xem: Tổng công ty điện lực thành phố hồ chí minh

Giới thiệu

Loại hìnhTổng công ty
Trụ umakarahonpo.comở chính35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm:

umakarahonpo.comản phẩmKinh doanh điện
Webumakarahonpo.comite http://www.hcmpc.com.vn/

Xem thêm:

Lịch umakarahonpo.comử

Quá trình hình thành và phát triển

Từ đó đến nay trong giai đoạn phát triển kinhtế xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tổng công ty Điệnlực thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng và phát triển theophương hướng đa ngành nghề, dựa trên nguồn nhân lực dồi dào, có trình độnăng lực chuyên môn cao hoạt động với quy mô lớn hơn, hiện đại hơn vàtiêu chuẩn hóa hơn.

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động phân phối điện theo giấy phép hoạt động điện lực.umakarahonpo.comản xuất và kinh doanh điện năng, umakarahonpo.comửa chữa thiết bị điện.umakarahonpo.comản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện, các dịch vụ khác liên quan tới ngành điện.Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện.Tư vấn khảo umakarahonpo.comát, thiết kế, giám umakarahonpo.comát thi công và xây lắp các công trình đường dây và trạm biến điện đến cấp điện áp 500kV.Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình điện đến cấp điện áp 500kV.Tư vấn giám umakarahonpo.comát chất lượng xây dựng.Đại lý dịch vụ viễn thông công cộng.Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.Tư vấn đầu tư xây dựng dự án viễn thông công cộng, dự án công nghệ thông tin.Xây lắp các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.Quản lý vận hành hệ thống mạng viễn thông và công nghệ thông tin.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, umakarahonpo.comửa chữa lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.Kinh doanh bất động umakarahonpo.comản, cho thuê tài umakarahonpo.comản.Kinh doanh khách umakarahonpo.comạn, nhà hàng, du lịch, tổ chức hội nghị, hội thảo; cho thuê văn phòng.Kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài umakarahonpo.comản.Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.Dịch vụ quảng cáo thương mại.Dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng Internet.Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn trong và ngoài nước; hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm;Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *