Tổng các hệ số của đa thức khi khai triển là

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Tính tổng những hệ số của các hạng tử cửa đa thức thừa nhận được sau khi đã khai triển và viết đa thức P(x) dưới dạng thu gọn gàng biết P(x) = (10x2-10x)100


*

Tổng các hệ số của các hạng tử cửa ngõ đa thức = quý giá của đa thức lúc x=1.

Bạn đang xem: Tổng các hệ số của đa thức khi khai triển là

Vậy, tổng các hệ số của các hạng tử cửa đa thức = P(1)

=(10.12-10.1)100=0100=0

Vậy, tổng các hệ số của các hạng tử cửa đa thức là 0.


*

Cho những đa thức sau: M(x)=4x2+x3-2x+3-x-x3+3x-2x2; N(x)=x2-3+2x+3x3-x-3-3x2a)Thu gọn gàng và sắp tới sếp những đa thức bên trên theo lũy thừa giảm dần của biến.Cho biết hệ số tự do,hệ số cao nhất,bậc của mỗi đa thức.b)Tính M(x)+N(x) và M(x)-N(x)c)Chứng minh đa thức M(x) không tồn tại nghiệm 


*

B1 : Viết bố đa thức tương ứng có 2, 3, 4 biến và có nhiều hơn 1 hạng tử. Xác minh các hạng tử của mỗi nhiều thức đó. Thu gọn đa thức (nếu có) và chứng thật bậc của nhiều thức đó.

B2 : Minh 13 tuổi. Chị gái Minh nhiều hơn Minh x tuổi, còn bố của hai mẹ có số tuổi vội vàng 3 lần số tuổi của chị ý gái Minh. Viết theo x tổng cộng của cha bố bé Minh.

B3 : đến đa thức p. = (3^2) + 5. Chứng tỏ đa thức P luôn luôn dương với tất cả giá trị của x.


Cho hai đa thức: M(x): 4x4 + 2x - 15 + 4,5x2 - 3x4

N(x): 2x3 + 4x - 2x3 + x2 + 4

a. Hãy chuẩn bị xếp những hạng tử của hai đa thức theo lũy thừa sút dần của biến.

b. Tính M(x) + N(x), M(x) - N(x)

c. Chứng tỏ đa thức N(x) không có nghiệm

Lạy ông đi qua lạy bà vận động giúp iem với ạ =)

 


1. A ) cho ví dụ về hai solo thức đồng dạng gồm hai đổi mới x,y và cùng gồm bậc là 6 .

Xem thêm: Phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn Phần 3 Full Thuyết Minh Full Hd

b ) mang lại ví dụ về một nhiều thức gồm 4 hạng tử, và bao gồm bậc là 4.

c ) tìm kiếm bậc của nhiều thức sau : A = 3.xy2 - 4ax3 .y - 3x+11 ( a là hăng số )

2. Cho đối kháng thức A = 3xy2 . 4z2

a ) Thu gọn, tra cứu hệ số, bậc của đơn thức A.

b ) tìm một 1-1 thức đồng dạng với solo thức A, rồi tính tích đơn thức đó với đối kháng thức A.

3. Mang lại hai solo thức: M ( x ) = -x2y + 3x3y - 4 + 2x

N( x ) = 3x3 y - 6x2 y +7

a) Tính M(x) - N ( x )

b ) Tìm đa thức P(x) làm thế nào cho P(x) + N(x) = M(x) - 4x3 y

4. Cho đa thức phường (x) = 3x2 - 5x3 +x +2x3 - x - 4 +3x3 + x4 + 7

Q ( x) = x +5x3 - x2 - x4 + 5x3 -x2 + 3x -1

Thu gọn và sắp xếp đa thức P(x). Q(x) theo lũy thừa giảm của bậc.


Lớp 7 Toán Ôn tập chương Biểu thức đại số
0
0

câu 1: trong những biểu thức sau, biểu thức nào là đối chọi thức:

A.2x-5 B.15x2-x C.2x2yz2 D.-10x+15y

Câu 2: Bậc của nhiều thức M=2xy3+xy-y6+10+y6+xy4là :

A.10 B.5 C.6 D.3

Câu 3: xyz-5xyz bằng:

A.6xyz B.-6xyz C.4xyz D. -4xyz

Câu 4: quý hiếm của biểu thức M= x2+4x+4 tại x = -2

A.0 B.1 C.-1 D.2

Câu 5: Hệ số cao nhất của đa thức Q= 3x5- 4x2+2x - 5 là :

A.5 B.4 C.3 D.2

Câu 6: Hạng tử tự do thoải mái của K(x)= x5- 4x3+ 2x -7 là :

A.5 B.-4 C.3 D.-7

B.Phần từ bỏ luận :

Câu 1: mang lại đa thức M(x) = 6x3 + 2x4 - x2+ 3x2- 2x3 - x4+ 1 - 4x3

a) Thu gọn, chuẩn bị xếp các hạng tử của đa thức bên trên theo lũy thừa giảm của biến

b) cho đa thức N(x) = -5x4 + x3 + 3x2 - 3. Tính tổng M(x) + N(x); hiệu M(x) - N(x)

c) Tính quý giá của nhiều thức M (x) trên x = -(dfrac12)


Lớp 7 Toán Ôn tập chương Biểu thức đại số
1
0

bài 11: mang đến đa thức F(x)=-x+2+5x2+2x4+2x3+x2+x4

G(x)=-x2+x3+x-6-3x3-4x2-3x4a. Thu gọn các đa thức trên theo thu gọn gàng phổ biến

b.Tính F(x)+G(x);F(x)-G(x)

c. Tìm kiếm nghiệm của nhiều thức F(x)+G(x)


Lớp 7 Toán Ôn tập chương Biểu thức đại số
0
0
SGK - tập 2 trang 50

Cho nhiều thức :

(Mleft(x ight)=5x^3+2x^4-x^2+3x^2-x^3-x^4+1-4x^3)

a) chuẩn bị xếp những hạng tử của nhiều thức bên trên theo lũy thừa sút của biến

b) Tính (Mleft(1 ight)) và (Mleft(-1 ight))

c) chứng tỏ rằng đa thức trên không tồn tại nghiệm


Lớp 7 Toán Ôn tập chương Biểu thức đại số
6
0

Giúp bản thân với ☺

1.Trắc nghiệm

1. Đơn thức 5x3y4 đồng dạng vs đơn thức sau :

a. (2 phần 3 x3y4)2 b. 8x3y4 c.-6x4y3 d.(0,2x3y)4

2. đến biểu thức A = 9x3 + 3x + 2y2 cùng với x=-2, y=4 thì gía trị của biểu thức A là :

a.-110 b.-62 c.-46 d.-28

2. Từ luận

C1: Cho đối chọi thức A (-5 phần 6 x2y3)(-3 phần 10 x3y)(2x2y)

a) Thu gọn solo thức A

b) kiếm tìm hệ số, phần biến, với bậc của đối chọi thức A.

C2 : mang đến hai đa thức

f(x)= 10x4 - 2x3- 7x2 + 8 - (3x4+5x - 4)

G(x)= 5x(x2 - 1) + 4(2x+3) + 6x4 - 7x2

a) Thu gọn gàng hai nhiều thức trên và sắp đến xếp các hạng tử của mỗi nhiều thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính f(x) + G(x)

c) Tính f(x) - G(x)

d) kiếm tìm nghiệm của nhiều thức

Hx = f(x) - G(x) + 7x3.


Lớp 7 Toán Ôn tập chương Biểu thức đại số
1
0

Câu 1: cho đa thức M(x) = 6x3 + 2x4 - x2+ 3x2- 2x3 - x4+ 1 - 4x3

a) Thu gọn, chuẩn bị xếp những hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa bớt của biến

b) cho đa thức N(x) = -5x4 + x3 + 3x2 - 3. Tính tổng M(x) + N(x); hiệu M(x) - N(x)

c) Tính cực hiếm của đa thức M (x) tại x = -
Lớp 7 Toán Ôn tập chương Biểu thức đại số
2
0
Lớp học tập trực đường

KHTN 7- Cô Quyên, hương thơm Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực đường

KHTN 7- Cô Quyên, hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)