TỔNG CÁC CHỮ SỐ CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN KHI CHIA 9 DƯ 5 THÌ SỐ TỰ NHIÊN ĐÓ CHIA 9 CÓ SỐ DƯ LÀ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Bài 1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia mang lại 6, 7, 9 được số dư theo trang bị từ bỏ 2, 3,5.

Bạn đang xem: Tổng các chữ số của một số tự nhiên khi chia 9 dư 5 thì số tự nhiên đó chia 9 có số dư là

Bài 2: Số học sinh kăn năn 6 của một trường trong tầm từ bỏ 200 cùng 400, Khi xếp sản phẩm 12, 15, 18 hầu như vượt 5 học viên. Tính số học viên kia.

Bài 3: Tổng số học viên kân hận 6 của một trường có tầm khoảng tự 235 cho 250 em học viên, khi phân chia đến 3 dư 2, chia đến 4 dư 3, phân chia mang đến 5 dư 4, phân chia mang đến 6 dư 5, phân tách đến 10 dư 9. Tìm số học sinh của khối hận 6.

Bài 4: Một số tự nhiên chia đến 7 thì dư 5, phân chia cho 13 thì dư 4. Nếu lấy số đó chia đến 91 thì dư bao nhiêu?

Bài 5: Một số tự nhiên a lúc phân chia cho 7 dư 4, chia mang đến 9 dư 6. Tìm số dư Khi chia a đến 63.

Xem thêm: " Báo Mạng Tiếng Anh Là Gì ? Báo Chí Điện Tử Tiếng Anh Là Gì

Bài 6: Tìm số thoải mái và tự nhiên n lớn nhất bao gồm cha chữ số, làm thế nào cho n phân chia cho 15 và 35 gồm số dư theo lần lượt là 9 cùng 29.

Bài 7: Tìm số tự nhiên và thoải mái bé dại tốt nhất gồm cha chữ số phân tách mang lại 18; 30; 45 gồm số dư thứu tự là 8; 20; 35.


Lớp 6 Toán
0
0

Câu 9:Một lớp học bao gồm 45 học viên,vào một bài đánh giá tất cả học tập sinhnhững đạt điểm 8 hoặc điểm 9.Tổng số điểm của tất cả lớp là 379 điểm.lúc kia số học viên được điểm 8 là

Câu 10:Một số tự nhiên Lúc chia cho 5 thì dư 4,Lúc chia mang lại 7 thì dư 6.Số tự nhiên kia lúc phân tách đến 35 sẽ sở hữu số dư là


Lớp 6 Toán
0
0

Câu 9:Một số tự nhiên và thoải mái lúc chia đến 3 thì dư 2; phân tách mang đến 5 thì dư 1. Vậy số thoải mái và tự nhiên kia Lúc chia mang đến 15 thì sẽ sở hữu được số dư là


Lớp 6 Toán thù
0
0

Câu 9:Một số tự nhiên Khi phân tách cho 3 thì dư 2; phân chia mang đến 5 thì dư 1. Vậy số tự nhiên kia Khi chia đến 15 thì sẽ sở hữu số dư là


Lớp 6 Tân oán
0
0

1.Tìm số tự nhiên và thoải mái lón độc nhất có 4 chữ số làm sao để cho khi lấy số kia theo lần lượt phân tách cho những số 11,13,17 thì đều sở hữu số dư bằng 7

2.Tìm số tự nhiên và thoải mái a nhỏ dại tốt nhất biết khi phân tách a mang đến 6 dư 2,phân tách a cho 7 dư 3 ,chia a cho 9 dư 5.

3.Gọi x là tổng các chữ số của a=32010+2011.Hotline y là tổng những chữ số của x với Điện thoại tư vấn z là tổng những chữ số của y.kiếm tìm z

Làm nkhô giòn giùm mk nha.bạn làm sao trả lời nkhô nóng với đúng độc nhất mk mang lại 2 tick(vì mk gồm 2 nick)


Lớp 6 Tân oán
1
0

Câu 9:Một số tự nhiên lúc phân chia đến 3 thì dư 2; phân tách đến 4 thì dư 1. Vậy số tự nhiên đó khi phân chia mang đến 12 thì sẽ sở hữu số dư là ...


Lớp 6 Tân oán
0
0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN