Toàn Văn Nghị Quyết Số 35-Nq/Tw

*

*
chủ tịch Hồ Chí Minh Đoàn TNCS hcm Đoàn TNCS hồ chí minh Tỉnh BD Hội LHTN đất nước hình chữ s Tỉnh BD Hội sinh viên Tỉnh BD Đội TNTP tỉnh BD Khối CQ thức giấc Đoàn
nhà đề công tác năm 2022: "Xây dựng Đoàn vững táo bạo về tổ chức" - mừng đón Đại hội Đoàn các cấp tiến cho tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS hồ chí minh tỉnh tỉnh bình dương lần sản phẩm XI với Đại hội Đoàn cả nước lần sản phẩm công nghệ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
*
*
*
*
*

Thực hiện tại Nghị quyết số 35-NQ/TW trong công tác đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học ở Trường bao gồm trị tỉnh giấc Bình Dương

TTBD-Trong suốt quá trình lãnh đạo bí quyết mạng của mình, Đảng ta luôn nhấn mạnh dạn vị trí, mục đích của công tác đấu tranh phản bội bác những quan điểm không đúng trái, thù địch, coi đó là một phần tử quan trọng trong công tác tư tưởng, trình bày của Đảng nhằm đảm bảo an toàn đường lối, cương lĩnh lãnh đạo; bảo đảm an toàn nền tảng tứ tưởng của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên công ty nghĩa buôn bản hội (bổ sung, cải cách và phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội đại biểu việt nam lần thiết bị XI đang khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tứ tưởng hồ chí minh làm căn nguyên tư tưởng, phương châm cho hành động”. Xuất xắc trong Văn khiếu nại Đại hội đại biểu việt nam lần máy XIII cũng nêu rõ: “Đảng ta luôn vững vàng, bền chí chủ nghĩa Mác – Lênin, bốn tưởng sài gòn và không xong xuôi vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với trong thực tiễn Việt Nam…”. Bởi vì vậy, trong toàn cảnh hiện nay, câu hỏi đấu tranh phản nghịch bác những quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang có ý nghĩa cả về lý luận với thực tiễn. Đó là nhiệm vụ của cả khối hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong số ấy có vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng giảng viên lý luận bao gồm trị tại những trường bao gồm trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nói phổ biến và đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trên Trường chủ yếu trị tỉnh bình dương nói riêng.

Bạn đang xem: Toàn văn nghị quyết số 35-nq/tw

Bình Dương là 1 trong tỉnh công nghiệp, nằm trong Vùng tài chính trọng điểm phía Nam. Sau hơn 20 năm tái lập và 35 năm triển khai đường lối đổi mới của Đảng, tỉnh bình dương đã là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về công nghiệp hóa, văn minh hóa và trở nên tân tiến kinh tế. “Đến nay, toàn tỉnh có 29 khu vực công nghiệp với tổng diện tích s 12.721 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 84,4% và 12 các công nghiệp với tổng diện tích s 789,91 ha, tỷ lệ dịch vụ cho thuê đất đạt 67,4%” < Đảng cỗ tỉnh Bình Dương: Văn khiếu nại Đại hội đại biểu Đảng cỗ tỉnh tỉnh bình dương lần sản phẩm công nghệ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2020, tr.43>. Dựa vào hạ tầng đảm bảo, trong thời gian qua, tỉnh tỉnh bình dương đã thu hút chi tiêu rất hiệu quả. “Tổng thành phầm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,35%. Cơ cấu tài chính (GRDP) năm 2020 là công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp & trồng trọt – thuế thành phầm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 66,53% – 22,78% – 2,51% – 8,18%. GRDP trung bình đầu người đạt 155,7 triệu vnd vào năm 2020. Chỉ số tiếp tế công nghiệp (IIP) tăng trung bình 9,64%/năm. Thu giá cả tăng 11,2%/năm…”< Đảng bộ tỉnh Bình Dương: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh bình dương lần sản phẩm XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2020, tr.41>.

Là cửa ngõ ngõ giao thương với tp Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính của cả nước, lại là tỉnh cận kề với Đồng Nai – một thức giấc công nghiệp cùng bên trong Vùng tài chính trọng điểm phía Nam; hơn nữa, bởi đời sống kinh tế tài chính – làng hội của tỉnh ngày càng trở nên tân tiến cộng với loại người nhập cảnh đông đúc nên bình dương là địa bàn dễ dãi cho nhiều nhiều loại tội phạm ẩn náu, hoạt động. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Bình Dương, những năm 2019, đơn vị thụ lý tổng số 11 vụ án, 17 bị can; trong các số đó năm 2018 chuyển sang 03 vụ, 08 bị can; phạt sinh trong thời hạn 2019 là 08 vụ, 09 bị can. Đến năm 2020 đơn vị thụ lý new 09 vụ án, 19 bị can, trong các số đó có 02 vụ án, 02 bị can tội trạng xâm phạm bình an quốc gia. Điển hình trong số này là vụ án Nguyễn Đình Thành sử dụng facebook “Nguyễn Đình Thành (Cầu Minh Sư) đã chuyển lên mạng mạng internet nhiều bài viết có câu chữ tuyên truyền phòng Đảng, bên nước ta…< Công an tỉnh Bình Dương, report tổng kết công tác làm việc năm 2018, 2019, 2020 của Phòng bình yên điều tra. 2020.>

Cũng như các trường bao gồm trị tỉnh, tp trực thuộc trung ương khác, Trường chính trị tỉnh tỉnh bình dương có công dụng tổ chức đào tạo, tu dưỡng cán bộ lãnh đạo, làm chủ của hệ thống chính trị cấp cho cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ ngơi địa phương về lý luận thiết yếu trị – hành chính; nhà trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật ở trong nhà nước; kỹ năng và kiến thức và chăm môn, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, thiết yếu quyền, mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể thiết yếu trị – thôn hội; kiến thức về một số nghành nghề dịch vụ khác; gia nhập tổng kết thực tiễn, phân tích khoa học về desgin Đảng, xây dựng khối hệ thống chính trị sống địa phương… Với tác dụng Trường Đảng của địa phương, một trong những năm qua, Trường chủ yếu trị tỉnh tỉnh bình dương đã góp thêm phần không nhỏ vào việc đảm bảo vững chắc căn cơ tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các quan điểm không đúng trái, thù địch.

- Vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng là gì?

Như họ đều biết, Đảng cộng sản nước ta ra đời là thành phầm của sự phối kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh – fan sáng lập với rèn luyện Đảng ta đã từng khẳng định: “Đảng ao ước vững thì phải gồm chủ nghĩa có tác dụng cốt, trong đảng người nào cũng phải hiểu, ai ai cũng phải theo công ty nghĩa ấy. Đảng mà không tồn tại chủ nghĩa cũng tương tự người không tồn tại trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”< hồ nước Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chủ yếu trị non sông – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.2, tr.289>. Như vậy, rất có thể hiểu, “chủ nghĩa” cơ mà Đảng ta lấy làm “cốt” tại đây theo chủ tịch Hồ Chí Minh chính là chủ nghĩa Mác – Lênin.

Ngay tự Đại hội đại biểu vn lần sản phẩm II (năm 1951), Đảng ta đã xác minh lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm gốc rễ tư tưởng và nội dung này đang được gửi vào những Văn kiện của Đảng từ Đại hội II mang lại Đại hội VI (năm 1986). Đến Đại hội đại biểu vn lần sản phẩm VII (năm 1991), Đảng ta đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá nhiều lên công ty nghĩa xã hội, cương lĩnh khẳng định: “Đảng lấy nhà nghĩa Mác – Lênin và bốn tưởng sài gòn làm căn cơ tư tưởng, phương châm cho hành động”< Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ thay đổi và hội nhập, Nxb. Thiết yếu trị quốc gia, H, 2008, tr.240>. Trên Đại hội đại biểu cả nước lần sản phẩm công nghệ XI (năm 2011), trong cương lĩnh xây dựng non sông trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa làng hội (bổ sung, trở nên tân tiến năm 2011), Đảng ta lại một đợt nữa khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và bốn tưởng hồ chí minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”< Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu cả nước lần sản phẩm XI, Nxb. Chủ yếu trị tổ quốc – Sự thật, H.2011, tr.88>. Và mang đến Đại hội đại biểu cả nước lần lắp thêm XII (năm 2016), Đảng ta xác định lại: “Tư tưởng hồ chí minh cùng với công ty nghĩa Mác – Lênin là căn nguyên tư tưởng, mục tiêu cho hành vi của Đảng và bí quyết mạng Việt Nam, là tài sản niềm tin vô cùng to to và quý hiếm của Đảng và dân tộc ta, tồn tại soi đường cho việc nghiệp bí quyết mạng của Đảng cùng nhân dân ta”< Đảng cùng sản Việt Nam: Văn khiếu nại Đại hội đại biểu toàn quốc lần đồ vật XII, Văn phòng tw Đảng H.2016, tr.7-8>. Như vậy, hoàn toàn có thể khẳng định rằng, gốc rễ tư tưởng của Đảng cùng sản Việt Nam đó là chủ nghĩa Mác – Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh.

- thay nào là quan điểm sai trái, thù địch?

Quan điểm không đúng trái là việc nhìn nhấn lệch lạc, phiến diện, không đúng với sự thật; xa lạ, đi ngược, đi chệnh với mặt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước, truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Quan điểm thù địch là những quan điểm không đúng trái được nâng lên thành lý luận, quan điểm để kích động chống Đảng, kháng chế độ.

- bảo đảm nền tảng tứ tưởng của Đảng là bảo vệ cái gì?

Nghị quyết số 35-NQ/TW của bộ Chính trị khóa XII đang khẳng định: đảm bảo an toàn nền tảng tư tưởng của Đảng là đảm bảo Đảng, cương lĩnh chính trị, con đường lối của Đảng; đảm bảo nhân dân, đơn vị nước pháp quyền buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam; đảm bảo an toàn công cuộc thay đổi mới, công nghiệp hoá, tân tiến hoá quốc gia và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường thiên nhiên hoà bình, bất biến để cách tân và phát triển đất nước.

- Trường thiết yếu trị tỉnh giấc Bình Dương triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn nền tảng tư tưởng của Đảng như thế nào?

Có thể nói, làm việc Bình Dương, Trường chủ yếu trị thức giấc là một trong những đơn vị hay xuyên thực hiện những chuyển động góp phần bảo đảm an toàn nền tảng tư tưởng của Đảng. Kể từ thời điểm Bộ thiết yếu trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo đảm an toàn nền tảng bốn tưởng của Đảng, chiến đấu phản bác những quan điểm không đúng trái, thù địch trong thực trạng mới”, nhiệm vụ đó lại càng được Đảng ủy, bgh nhà trường quan liêu tâm, chú trọng nhiều hơn thế thông qua những bề ngoài sau:

Thứ nhất, Trường bao gồm trị tỉnh Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW bằng cách mở những lớp đào tạo, bồi dưỡng, update kiến thức.

Có thể nói, đối tượng người sử dụng học viên của Trường chính trị tỉnh giấc Bình Dương bây chừ chủ yếu đuối là lực lượng cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập cùng các mô hình doanh nghiệp ở địa phương. Đây đó là một tiện lợi lớn, do lẽ, thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, update kiến thức của phòng trường đã trang bị đến họ những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng cũng giống như chính sách, pháp luật của phòng nước ta. Điều đó để giúp họ thừa nhận thức không thiếu thốn hơn, chính xác hơn về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh, công ty trương, con đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của nhà nước, qua đó nâng cao khả năng chính trị, tránh suy thoái về tứ tưởng chính trị, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ, trở nên lực lượng quan lại trọng, chống chọi có hiệu quả để đảm bảo an toàn nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, Trường chủ yếu trị tỉnh giấc Bình Dương tiến hành Nghị quyết số 35-NQ/TW bằng vận động nghiên cứu khoa học và các chuyển động chuyên môn khác.

Trong trong năm qua, các chuyển động nghiên cứu vãn khoa học của phòng trường vẫn luôn nối sát với trách nhiệm chính trị được giao, cố gắng thể:

+ Về triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học.

Nhà trường sẽ thực hiện thành công mọi Đề tài: Thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực tại Trường chính trị tỉnh bình dương – một trong những kinh nghiệm đúc rút từ thực tế; một vài kiến nghị và phương án từ yếu tố hoàn cảnh việc triển khai thủ tục hành bao gồm “một cửa” trên Ủy Ban nhân dân phường Phú Hòa, thị buôn bản Thủ Dầu Một, thức giấc Bình Dương; thực trạng và phương án phổ biến, giáo dục quy định cho công nhân quanh vùng ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương; từ bỏ kết quả hoạt động vui chơi của Đảng cỗ xã Bình chuẩn (Thuận An) – một vài bài học kinh nghiệm nhằm nâng cấp năng lực lãnh đạo, sức pk của tổ chức triển khai cơ sở Đảng và unique đội ngũ cán bộ, đảng viên sinh hoạt xã Bình Chuẩn; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Đồng nhân dân xã làm việc Bình Dương…

Trong năm 2021, công ty trường sẽ tiếp tục thực hiện các Đề tài: lịch sử hào hùng Trường bao gồm trị tỉnh bình dương (1950 – 2020); bố trí tổ chức bộ máy của khối hệ thống chính trị cấp xã sinh hoạt thị thôn Bến cat – một số vấn đề đề ra và định hướng hoàn thiện; chuyển động giải quyết khiếu nại về khu đất đai của Ủy Ban dân chúng huyện Bàu Bàng, tỉnh tỉnh bình dương – thực trạng và các giải pháp để trả thiện; Phát huy giá trị đạo đức cách mạng trong quá trình hoàn thiện đạo đức nghề nghiệp đến đội ngũ giảng viên trường Chính trị tỉnh Bình Dương quy trình hiện nay.

+ Về tổ chức Hội thảo khoa học.

Trong năm 2021, những khoa của nhà trường sẽ thực hiện các Hội thảo: áp dụng Nghị quyết đại hội Đảng cỗ tỉnh tỉnh bình dương lần lắp thêm XI và Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần máy XIII vào giảng dạy trung cấp lý luận bao gồm trị; cải thiện hiệu quả vận động nghiên cứu thực tiễn của giảng viên Trường chủ yếu trị tỉnh Bình Dương; đẩy mạnh vai trò của khối hệ thống chính trị cấp cơ sở trên địa phận thành phố Thủ Dầu một trong công tác tổ chức triển khai bầu cử đbqh và đại biểu Hội Đồng nhân dân các cấp hiện tại nay.

+ Về các vận động chuyên môn khác.

Cùng với hai vận động nêu trên, những năm vừa qua, Ban Giám hiệu, những giảng viên của nhà trường cũng tích cực tham gia và viết bài xích tham luận cho những Tọa đàm, hội thảo chiến lược khoa học do học viện Chính trị nước nhà Hồ Chí Minh; Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh; những Trường chủ yếu trị tỉnh bạn; các Sở, Ban, Ngành tổ chức nhằm mục tiêu học hỏi, share kinh nghiệm. Cạnh bên đó, các chuyển động tuyên truyền, phổ biến, tiệm triệt những Nghị quyết của Đảng, nhà nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng sài gòn đến cán bộ, viên chức, fan lao đụng và học viên ở trong phòng trường cũng khá được thực hiện liên tục với nhiều hiệ tượng như: tổ chức triển khai Hội nghị học tập, cửa hàng triệt; tổ chức Hội thi giảng viên dạy dỗ giỏi, Hội thi học viên học giỏi lý luận chủ yếu trị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi cỗ và chi đoàn trường…

Tất cả những hoạt động nêu bên trên của Trường chính trị tỉnh bình dương đều nhằm; một mặt, góp cán bộ, giảng viên nâng cấp nhận thức lý luận chính trị, khía cạnh khác, đóng góp phần làm sáng sủa tỏ ý nghĩa thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh, phản chưng sắc bén những cách nhìn sai trái của các thế lực cừu địch về gốc rễ tư tưởng của Đảng. Đồng thời qua đây, nhà nghĩa Mác – Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh, công ty trương, con đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước được ngấm dần, thấm sâu trong dìm thức, tư tưởng của cán bộ, giảng viên, học tập viên cùng quần bọn chúng trong nhà trường.

- Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW vào công tác huấn luyện và phân tích khoa học tập ở Trường thiết yếu trị tỉnh Bình Dương thời hạn tới.

Xem thêm: Lời Bài Hát Đừng Làm Anh Đau

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của bộ Chính trị khóa XII trong công tác đào tạo và giảng dạy và phân tích khoa học ở Trường thiết yếu trị thức giấc Bình Dương thời gian tới cần triệu tập vào những phương án sau:

Thứ nhất, tạo đội ngũ giảng viên bên trường có khả năng chính trị vững vàng, có trình độ nhận thức lý luận thiết yếu trị cao.

Xây dựng đội hình giảng viên Trường chính trị tỉnh giấc Bình Dương bây giờ cần làm xuất sắc hai trách nhiệm sau đây:

Một, đối với lực lượng giảng viên hiện tại cần tập trung đào tạo hoặc gởi đi huấn luyện và giảng dạy ở những nước, các Học viện, các trường đại học rất chất lượng trong nước để sở hữu một lực lượng giảng viên gồm trình độ, năng lực chuyên môn cao. Chú trọng huấn luyện đội ngũ giảng viên trong phòng trường theo hướng tốt về chuyên môn, vững kim cương về khả năng chính trị. Đào tạo chuẩn hóa những chức danh trong quy hướng cán bộ lãnh đạo, cai quản các khoa, phòng và các chức danh nghề trong ngạch chuyên viên, giảng viên. Hình như cũng cần tăng tốc đào tạo thành tin học, ngoại ngữ được cho cán bộ, viên chức.

Hai, hoàn thiện quá trình tuyển chọn giảng viên. Chính sách tuyển lựa chọn giảng viên đề nghị được công ty trường xem trọng hơn vì đấy là khâu quyết định chất lượng đầu vào. Do vậy, nên xây dựng và xúc tiến các giải pháp nhằm thu hút những người có trình độ chuyên môn sau đại học về ngôi trường công tác. Để có tác dụng được điều này, trong thời gian tới, đơn vị trường cần dữ thế chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy Bình Dương ban hành chế độ chế độ để quyến rũ đội ngũ giảng viên. Song song đó, cần dữ thế chủ động thực hiện một số chủ trương, chính sách về sử dụng nguồn lực con người để từ đó chế tạo động lực kích thích, động viên sự trí tuệ sáng tạo của đội hình giảng viên, sự cống hiến, góp phần của lực lượng này vào quá trình thực hiện trách nhiệm chính trị trong phòng trường.

 

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển động nghiên cứu kỹ thuật tại trường

 

Để chuyển động này lấn sân vào nền nếp, trong thời gian tới, ban giám hiệu cần cải thiện nhận thức được cán bộ, viên chức đơn vị trường về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học; bức tốc các điều kiện phục vụ vận động nghiên cứu khoa học và desgin được phương pháp khen thưởng, kỷ luật hợp lí trong hoạt động nghiên cứu giúp khoa học của công ty trường. Tuy nhiên song kia cần tăng tốc tổ chức những Hội nghị, hội thảo chiến lược và các hiệ tượng sinh hoạt khoa học đa dạng chủng loại khác nhằm mục đích tạo ra môi trường xung quanh khoa học viên động, xuất hiện nhiều kênh bàn bạc thông tin, tạo đk cho cán bộ, viên chức vào và ngoài nhà trường trao đổi, tiếp thu kiến thức lẫn nhau.

Thứ ba, triển khai nghiêm kỷ phép tắc phát ngôn trong đội ngũ cán bộ, viên chức trong phòng trường.

Ảnh hưởng của lực lượng cán bộ, viên chức Trường thiết yếu trị tỉnh bình dương là khôn cùng rộng, bởi vậy, cùng với việc quy định trách nhiệm cá thể cũng buộc phải phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cai quản lý, giáo dục và đào tạo cán bộ, đảng viên, học viên nói chung và giảng viên bên trường nói riêng. Tất cả biện pháp nhằm ngăn chặn kịp thời, cách xử trí nghiêm minh mọi hiện tượng, cá thể hoặc tổ chức vi phạm kỷ phương tiện phát ngôn; tuyên truyền, phân phát tán phần lớn thông tin sai lệch mang tính xuyên tạc; năng khiếu nại – tố cáo, kích hễ khiếu nề – cáo giác vượt cấp và có ý kích cồn theo những cách nhìn sai trái của các thế lực thù địch nhằm mục tiêu tấn công vào nền tảng gốc rễ tư tưởng của Đảng; tấn công vào chủ trương, mặt đường lối của Đảng cũng giống như chính sách, pháp luật ở trong nhà nước ta.

Kết luận:

Có thể nói, đấu tranh bảo đảm nền tảng bốn tưởng của Đảng trước những quan điểm sai trái, thù địch là giữa những cuộc chiến đấu rất cạnh tranh khăn, phức tạp, đòi hỏi phải triển khai thường xuyên, lâu dài, liên tục, quyết liệt, triệt để… bởi vì vậy, trong thời gian tới, trên Trường thiết yếu trị thức giấc Bình Dương, quanh đó sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của Đảng ủy, của ban giám hiệu nhà ngôi trường cũng cần phải có sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của tất cả tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức, bạn lao đụng trong toàn ngôi trường để xong tốt nhiệm vụ này. Trong đó, lực lượng giảng viên của phòng trường cần là lực lượng xung kích mũi nhọn tiên phong trong tuyên truyền, đảm bảo an toàn chủ nghĩa Mác – Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh, khiến cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng tp hcm thật sự trở thành căn cơ tinh thần bền vững của đời sống xã hội, là đụng lực của công việc đổi mới tổ quốc nói bình thường và tỉnh tỉnh bình dương nói riêng.

 

ThS. Nguyễn Văn Hân - Khoa lý luận cơ sở, Trường chính trị tỉnh bình dương (MT)

 

Tài liệu tham khảo:

2. Công an tỉnh bình dương (2020), báo cáo tổng kết công tác làm việc năm 2018, 2019, 2020 của Phòng bình yên điều tra.

3. Đảng bộ tỉnh bình dương (2020), Văn khiếu nại Đại hội đại biểu Đảng cỗ tỉnh bình dương lần lắp thêm XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

4. Đảng cộng sản nước ta (2008), Văn khiếu nại Đại hội Đảng thời kỳ thay đổi và hội nhập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Đảng cộng sản vn (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần lắp thêm XI, Nxb. Bao gồm trị giang sơn – Sự thật, Hà Nội.

6. Đảng cùng sản việt nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu vn lần máy XII, Văn phòng trung ương Đảng, Hà Nội.

7. Đảng cộng sản việt nam (2021), Văn khiếu nại Đại hội đại biểu toàn quốc lần lắp thêm XIII, Nxb. Chủ yếu trị tổ quốc – Sự thật, Hà Nội.

8. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 2, Nxb. Thiết yếu trị non sông – Sự thật, Hà Nội.