Luyện Tập Chia Cho Số Có Hai Chữ Số

Toán thù lớp 4 phân tách mang đến số có 2 chữ số học viên liên tục được thiết kế thân quen cùng với phxay tính chia và những bài tập áp dụng của phép phân tách.Bài học này umakarahonpo.com liên tục cung cấp những kiến thức trung tâm, bài tập vận dụng của tân oán lớp 4 phân tách đến số có 2 chữ số. Prúc huynh vàhọc viên thuộc tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Luyện tập chia cho số có hai chữ số

1. Ôn tập bí quyết phân chia mang đến số có một chữ số

*

Thực hiện nay phxay chia theo máy từ tự trái qua đề xuất.

Áp dụng 3 bước: phnghiền phân chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không phân tách được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia đến số có 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phnghiền phân chia gồm số dư

*

Thực hiện nay phép chia theo thứ từ bỏ tự trái qua đề nghị.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

đôi mươi chia 14 được một, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép phân tách này là phnghiền chia hết.

Xem thêm: Làm Giấy Tạm Trú Tạm Vắng Như Thế Nào, Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Tạm Trú Tại Tphcm

2.2. lấy ví dụ 2. Phnghiền phân tách gồm số dư

*

Thực hiện tại phxay phân tách theo trang bị từ tự trái qua đề nghị.

Áp dụng 3 bước: phxay phân chia - nhân - trừ.

51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phxay phân tách mang đến số gồm 2 chữ số

Những lưu ý khi triển khai phxay chia số bao gồm nhì chữ số

Phép phân tách hết là phép phân tách bao gồm số dư bởi 0

Phxay phân chia gồm dư là phép phân chia có số dư không giống 0

Phép phân chia gồm dư thì số dư luôn nhỏ dại rộng số chia

3. Ôn tập sản phẩm cùng lớp bên trong số tự nhiên

*

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị đúng theo thành lớp đơn vịHàng trăm nghìn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn thích hợp thành lớp nghìn

4. Những bài tập vận dụng tân oán lớp 4 phân chia cho số bao gồm 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 205trăng tròn : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại con gà hàng ngày kê đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, từng tá 12 trái. Hỏi tất cả bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 phân tách 19 được một, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 22một là phép phân chia hết

*

205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phnghiền phân chia hết

*

168 phân chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bởi 0

0 chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phxay chia không còn.

Bài 2:

*

56 phân chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

Hạ 9 được 219 phân chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phnghiền phân tách tất cả số dư

*

205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phnghiền phân chia gồm số dư

*

228 phân chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân chia 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân tách 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép phân tách có số dư

*

459 chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 ko phân tách được mang đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 phân tách 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phxay chia tất cả số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo luật lệ ưu tiên: phép nhân chia trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ có phép nhân, phân chia thì triển khai trang bị từ bỏ từ bỏ trái qua đề xuất.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy từng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. các bài tập luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn uống trái bên Bác Tư gồm 800 cây ăn uống quả những một số loại được tdragon vào 16 sản phẩm. Hỏi từng hàng tất cả bao nhiêu cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học xuất sắc tân oán lớp 4 phân chia mang lại số bao gồm 2 chữ số, học sinh cần phải chăm chỉ có tác dụng bài bác tập để nhuần nhuyễn công việc tính phép chia. Tiếp tục theo dõi umakarahonpo.com để được cung cấp thêm những kỹ năng hữu dụng nhé.