TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN ĐIỀU TRAVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ĐƯƠNG NHIỆM

*

CÁC ĐỒNG CHÍ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRAVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO QUA CÁC THỜI KỲ

*

Đồng chí VŨ HẢIVụ trưởng Vụ Điều tra thẩm cứu giúp Viện kiểm ngay cạnh quần chúng. # về tối cao(quá trình từ năm 1978 cho năm 1983)

 

*

Đồng chí BÙI QUANG NAMThủ trưởng Cơ quan liêu khảo sát Viện kiểm liền kề nhân dân tốì cao(giai đoạn từ thời điểm năm 1983 đến năm 1992)

*

Đồng chí NGUYỄN HỒNG DIÊN

Thủ trưởng Cơ quan khảo sát Viện kiểm gần cạnh dân chúng về tối cao

(giai đoạn từ thời điểm năm 1992 mang lại năm 2007)

*

Đồng chí PHẠM HUY THẬNThủ trưởng Cơ quan lại khảo sát Viện kiểm gần kề quần chúng tối cao(tiến độ từ năm 2007 đến năm 2010)

*

Đồng chí NGUYỄN HẢI PHONGThủ trưởng Cơ quan tiền điều tra Viện kiểm tiếp giáp nhân dân buổi tối cao(quy trình từ tháng 3/2010 đến tháng 6/2012)

Đồng chí VŨ ĐĂNG KHOAThủ trưởng Cơ quan tiền điều tra Viện kiểm gần cạnh quần chúng. # buổi tối cao(tiến độ từ tháng 6/2012 đến mon 6/2015)

*

Đồng chí NGUYỄN VĂN HẢIThủ trưởng Cơ quan tiền điều tra Viện kiểm tiếp giáp quần chúng tối cao(quy trình tiến độ từ tháng 6/năm ngoái đến mon 12/2015)

Đồng chí VŨ ĐĂNG KHOAThủ trưởng Cơ quan lại điều tra Viện kiểm sát quần chúng về tối cao(giai đoạn từ tháng 1/năm 2016 mang đến tháng 6/2017)

*

Đồng chí NGUYỄN TIẾN SƠN

Thủ trưởng Cơ quan lại điều tra Viện kiểm gần kề quần chúng tối cao(quy trình từ thời điểm tháng 7/2017 mang đến tháng 6/2020)