CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Giấy xác thực tình trạng hôn nhân/Giấy chứng thực độc thân mới nhất 2021 ban kèm Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn pháp luật hộ tịch cùng Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo mẫu tờ khai xác thực tình trạng hôn nhân gia đình và thực hiện khi yêu cầu thiết.

Bạn đang xem: Cổng dịch vụ công quốc gia


1. Giấy xác thực tình trạng hôn nhân gia đình là gì?

Xác nhận triệu chứng hôn nhân có thể hiểu là câu hỏi một cá nhân cam kết về tình trạng hôn nhân gia đình của mình: độc thân, vẫn ly hôn, đang kết hôn... Lúc muốn triển khai một giao dịch hoặc một thủ tục nào đó như: Đăng ký kết hôn, thế chấp vay vốn ngân hàng...

Trong đông đảo trường phù hợp phải khẳng định quan hệ nhân thân, lúc muốn xác nhận nghĩa vụ trực tiếp giữa vợ, ông xã trong giao dịch... Thì để tiện lợi cho việc thống trị của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền, bài toán xin cấp cho Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân gia đình là rất cần thiết.

2. Mục tiêu của Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân

Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân là mẫu sử dụng khi thực hiện thủ tục đk kết hôn; dấn nuôi con nuôi; mua bán đất đai…

Đây là mẫu chứng thực tình trạng đã kết hôn tốt còn lẻ loi trong thời điểm hiện tại. Bởi đó, nó còn mang tên gọi là Giấy chứng nhận độc thân/Giấy chứng thực độc thân/Giấy xác nhận độc thân nhằm kết hôn,... Chúng ta có thể xin Giấy xác thực tình trạng hôn nhân gia đình ở xã, phường địa điểm mình thường xuyên trú.


Khi đi xin Giấy xác thực hôn nhân cần sẵn sàng các sách vở như: Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân; hoặc thẻ căn cước công dân; hoặc các sách vở và giấy tờ khác gồm dán ảnh và thông tin cá nhân.

3. Mẫu mã tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Nội dung đầy đủ Mẫu Tờ khai cấp giấy chứng thực tình trạng hôn nhất bắt đầu nhất phát hành kèm theo Thông bốn 04/2020/TT-BTP phía dẫn cách thức hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Mời chúng ta tham khảo dưới đây.

Tờ khai cung cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Tờ khai cấp giấy chứng thực độc thân mới nhất


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: (1).................................

Họ, chữ đệm, tên tình nhân cầu: ...................

Nơi cư trú: (2) ......................................................

............................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).............................................

...........................................................................

Quan hệ với người được cấp cho Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân:

...........................................................................

Đề nghị cung cấp Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân cho người có tên bên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ......................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................

Giới tính: ... Dân tộc: ….......Quốc tịch: ...............

Nơi cư trú:(2) ................................................

......................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).......................................

......................................................................

Tình trạng hôn nhân: (4).................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Mục đích sử dụng Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân: (5)............

............................................................

............................................................

..........................................................

............................................................

...........................................................

Tôi khẳng định những câu chữ khai trên đây là đúng thực sự và chịu trách nhiệm trước lao lý về cam đoan của mình.

Làm tại:................,ngày .... tháng .... năm ........

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

.................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan cấp chứng từ XNTTHN.

(2) Trường vừa lòng công dân việt nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đk thường trú, nếu không có nơi đk thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.

Trường thích hợp công dân vn cư trú ở quốc tế thì ghi theo chỗ thường trú hoặc trợ thì trú sống nước ngoài.

(4) Đối cùng với công dân vn cư trú sống trong nước thì ghi rõ tình trạng hôn nhân gia đình hiện tại: đang sẵn có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn với ai; hoặc đã đk kết hôn/đã có bà xã hoặc chồng, nhưng đã ly hôn hoặc tín đồ kia đã chết.

Đối cùng với người đang sẵn có vợ/chồng yêu cầu chứng thực tình trạng hôn nhân trong thời hạn trước khi đk kết hôn thì ghi: Trong thời gian từ ngày…tháng….năm….đến ngày….tháng…..năm….chưa đk kết hôn với ai; hiện tại tại đang xuất hiện vợ/chồng là bà/ông… (Giấy chứng nhận kết hôn số …, vị … cấp cho ngày…tháng…năm).

Đối cùng với công dân nước ta cư trú ở quốc tế có yêu cầu xác thực tình trạng hôn nhân gia đình trong thời hạn cư trú tại việt nam trước khi xuất cảnh; bạn đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau đề nghị xác thực tình trạng hôn nhân gia đình tại khu vực thường trú trước đó thì khai về triệu chứng hôn nhân của chính mình trong thời gian đã thường trú tại vị trí đó (Ví dụ: Không đăng ký kết hôn cùng với ai trong thời gian cư trú trên ............................................, từ ngày...... Mon ..... Năm ......... Mang đến ngày ........ Mon ....... Năm ........).

Đối cùng với công dân việt nam đang trú ngụ ở nước ngoài, tất cả yêu cầu xác thực tình trạng hôn nhân gia đình trong thời gian cư trú sinh sống nước ngoài, thì khai về chứng trạng hôn nhân của chính bản thân mình trong thời gian cư trú trên nước đó (Ví dụ: trong thời hạn cư trú tại CHLB Đức từ thời điểm ngày ....... Tháng ..... Năm ....... Mang lại ngày ........ Tháng ....... Năm ........ Không đk kết hôn với ai trên Đại sứ quán vn tại CHLB Đức).

(5) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Ngôi trường hợp thực hiện Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân gia đình để kết hôn, thì bắt buộc ghi rõ thành hôn với ai (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; sách vở và giấy tờ tùy thân; khu vực cư trú); địa điểm dự định đăng ký kết hôn.


4. Giấy xác thực tình trạng hôn nhân

Sau khi điền mẫu tờ khai xác thực tình trạng hôn nhân và đủ đk để được cung cấp Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân gia đình thì sẽ tiến hành cấp Giấy chứng thực độc thân hay nói một cách khác là Giấy xác thực tình trạng hôn nhân gia đình theo chủng loại sau:

Mẫu giấy chứng thực tình trạng hôn nhân gia đình được phát hành kèm theo Thông tứ 04/2020/TT-BTP hướng dẫn lý lẽ hộ tịch cùng Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Xem thêm: Thiết Bị Phá Sóng Wifi, Bluetooth Mini Cầm Tay, Thiết Bị Phá Sóng Wifi, Bluetooth Mini Cầm Tay


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

Số: /UBND-XNTTHN

............ , ngày  tháng  năm

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

.................. (2)

Xét kiến nghị của ông/bà (3): ..........................., về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (4) ..............................

XÁC NHẬN

Họ, chữ đệm, tên: ........................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................

Giới tính: ............ Dân tộc: ............... Quốc tịch: ........

Giấy tờ tùy thân: ..............................................

Nơi cư trú: .......................................................

Tình trạng hôn nhân: ......................................

..........................................................................

Giấy này được sử dụng để: .............................

...........................................................................

Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân có giá chỉ trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy thuộc vào thời điểm nào cho trước .


Chú thích:

(1) đứng tên cơ quan cung cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình (ghi đủ các cấp hành chính).

(2) ghi tên cơ quan cấp cho Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. (Ví dụ: Uỷ ban nhân dân phường Lam Sơn).

(3) Ghi rõ họ, chữ đệm, thương hiệu của công chức tứ pháp - hộ tịch cấp xã hoặc viên chức lãnh sự được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết.

(4) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp cho Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.


5. Phương pháp viết Tờ khai chứng thực tình trạng hôn nhân/Giấy ghi nhận độc thân

1. Mục “kính gửi”:

Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định, thẩm quyền cung cấp giấy chứng thực tình trạng hôn nhân gia đình thuộc về ủy ban nhân dân cấp xã. Theo đó, mục kính gởi ghi là ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ví dụ: ubnd phường yên ổn Hòa, quận cầu Giấy, tp Hà Nội

2. Mục “Nơi cư trú”

Ghi theo địa chỉ cư trú hiện thời của fan được cấp cho Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- với công dân vn đang cư trú trong nước:

+ Ghi theo nơi đk thường trú, nếu không tồn tại nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú;

+ không tồn tại nơi đăng ký thường trú với nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa điểm đang sinh sống.

- cùng với công dân nước ta đang cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc trợ thì trú ngơi nghỉ nước ngoài.

3. Mục “giấy tờ tùy thân”:

Ghi tin tức về sách vở và giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng tỏ nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ rứa thế

4. Mục “Trong thời gian cư trú tại”

Khai trong các trường hợp:

- tình nhân cầu đề nghị cấp Giấy xác thực tình trạng hôn nhân trong thời gian đăng cam kết thường trú trước đây.

- Công dân việt nam đang cư trú ở quốc tế có yêu thương cầu chứng thực tình trạng hôn nhân gia đình trong thời hạn cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại việt nam trước lúc xuất cảnh;

- Người đang sẵn có vợ/chồng yêu thương cầu xác thực tình trạng hôn thánh thiện thời điểm đầy đủ tuổi đk kết hôn cho đến trước thời điểm đk kết hôn;

- bạn đã trải qua không ít nơi thường xuyên trú khác biệt thì đề xuất ghi ví dụ từng thời khắc thường trú.

5. Mục “Tình trạng hôn nhân”

Phải ghi đúng mực về tình trạng hôn nhân hiện trên của tín đồ đó.

- Đối với công dân việt nam cư trú sống trong nước:

+ trường hợp chưa lúc nào kết hôn thì ghi “Chưa đk kết hôn với ai”.

+ Nếu đang sẵn có vợ/chồng thì ghi “Hiện tại đang xuất hiện vợ/chồng là bà/ông... Theo Giấy ghi nhận kết hôn số..., do... Cung cấp ngày... Tháng... Năm...”.

+ nếu có đăng ký kết hôn, tuy vậy đã ly hôn và chưa kết hôn new thì ghi “Có đk kết hôn, tuy vậy đã ly hôn theo bạn dạng án/Quyết định ly hôn số... Ngày... Tháng... Năm... Của tand nhân dân...; hiện tại chưa đk kết hôn với ai”.

+ trường hợp có đăng ký kết hôn, tuy thế vợ/chồng đã bị tiêu diệt và chưa kết hôn mới thì ghi “Có đk kết hôn, cơ mà vợ/chồng đã chết theo Giấy bệnh tử/Trích lục khai tử/Bản án số:... Do... Cấp ngày... Tháng... Năm...; hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai”.


- Đối cùng với công dân việt nam cư trú sống nước ngoài gồm yêu cầu xác thực tình trạng hôn nhân trong thời hạn cư trú tại nước ta trước khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại khu vực đó.

Ví dụ: trong thời hạn cư trú tại ............................................, trường đoản cú ngày...... Tháng ..... Năm ......... Cho ngày ........ Tháng ....... Năm ........ Chưa đk kết hôn với ai

- Đối với công dân vn đang cư trú ở nước ngoài, tất cả yêu cầu chứng thực tình trạng hôn nhân gia đình trong thời hạn cư trú sống nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của chính bản thân mình trong thời hạn cư trú trên nước đó

Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày ....... Tháng ..... Năm ....... đến ngày ........ Tháng ....... Năm ........ không đk kết hôn với ai trên Đại sứ quán nước ta tại CHLB Đức

6. Mục “Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”.

Ghi rõ mục tiêu sử dụng Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân, ko được để trống.

Ví dụ: Làm giấy tờ thủ tục mua buôn bán nhà; ngã túc làm hồ sơ xin việc; làm thủ tục thừa kế; ngã túc làm hồ sơ đi du lịch nước ngoài; để kết hôn…

Trường hợp sử dụng Giấy xác thực tình trạng hôn nhân để triển khai thủ tục đk kết hôn thì cần ghi rõ chúng ta tên, năm sinh, sách vở tùy thân của người dự tính kết hôn, nơi ý định làm giấy tờ thủ tục kết hôn.

Ví dụ: - Giấy này được cấp để làm thủ tục thành thân với chị Nguyễn Thị T, sinh vào năm 1992, CMND số 031331332, tại ủy ban nhân dân xã Lập Lễ, thị trấn Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

7. Những để ý khác đề xuất chú ý

Trong trường hợp, nơi cung cấp Giấy xác thực tình trạng hôn nhân gia đình cho công dân vn trong thời gian cư trú ở nước ngoài là Cơ quan thay mặt đại diện thì cần chú ý những điểm sau đây:

- Mục “Nơi cư trú” ghi theo showroom cư trú bây giờ của người yêu cầu;

- Mục “Trong thời hạn cư trú tại:... Tự ngày... Tháng... Năm... Mang lại ngày... Tháng... Năm...” ghi theo địa chỉ, thời gian cư trú thực tế tại nước ngoài.

- Mục “Tình trạng hôn nhân” được xác định theo Sổ đăng ký hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Cơ quan thay mặt đại diện quản lý.

Ví dụ thực tế khi cơ quan cung cấp giấy xác thực tình trạng hôn nhân gia đình là cơ sở đại diện:

Ông Nguyễn Văn A,

Nơi cư trú: Berlin, CHLB Đức.

Trong thời gian cư trú tại: New York, Hoa Kỳ, từ thời điểm ngày 20 tháng 10 năm 2010 mang đến ngày 27 tháng 7 năm 2012.

Tình trạng hôn nhân: Không đk kết hôn với ai trên Đại sứ quán việt nam tại Hoa Kỳ”.

6. Thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Cơ quan lại tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

Đối tượng giải quyết: Cá nhân.

1. Mục đích, thời hạn áp dụng Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân

Giấy xác thực tình trạng hôn nhân gia đình sử dụng vào việc đk kết hôn hoặc vào các mục đích khác.Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình có giá trị 06 tháng tính từ lúc ngày xác nhận.

2. Thẩm quyền giải quyết

2.1. Đối với công dân nước ta đang cư trú trong nước, Ủy ban nhân dân cấp xã khu vực cư trú của người có yêu cầu chứng thực tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp cho Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó.

2.2. Đối cùng với công dân nước ta đang trú ngụ ở quốc tế có yêu cầu chứng thực tình trạng hôn nhân gia đình trong thời gian ở nội địa thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đó cư trú trước khi xuất cảnh, tiến hành việc cung cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

3. Thành phần hồ sơ:

3.1. Sách vở và giấy tờ phải nộp: Tờ khai cung cấp Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân khai.

3.2. Giấy tờ phải xuất trình: Trích lục phiên bản án hoặc ra quyết định đã bao gồm hiệu lực quy định của tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy bệnh tử (trong ngôi trường hợp tình nhân cầu cung cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình đã có vợ, có ck nhưng vẫn ly hôn hoặc fan kia sẽ chết).


3.3. Thời hạn giải quyết: Cấp trong ngày. Ngôi trường hợp bắt buộc xác minh thì thời gian giải quyết là không thật 05 ngày có tác dụng việc.

Thông tin lưu ý

Người yêu cầu cung cấp Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân gia đình nộp hồ sơ trực tiếp trên Ủy ban quần chúng. # phường, xã, thị trấn. Trường thích hợp không thẳng đi nộp thì hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác làm cho thay. Câu hỏi ủy quyền phải bằng văn bạn dạng và đề nghị được công triệu chứng hoặc xác thực hợp lệ. Nếu fan được ủy quyền là ông, bà, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ minh chứng mối quan hệ.Giấy chứng thực tình trạng hôn nhân để triển khai thủ tục đk kết hôn và chứng thực tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn đều có giá trị minh chứng về tình trạng hôn nhân của bên kết hôn; khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ chỉ cần nộp một trong những hai loại sách vở và giấy tờ trên.Nội dung xác nhận tình trạng hôn nhân yêu cầu được ghi rõ: đương sự hiện tại chưa đk kết hôn với ai (Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A, hiện giờ đang cư trú tại..., lúc này chưa đk kết hôn cùng với ai); so với người đã tất cả vợ/chồng nhưng lại đã ly hôn hoặc bạn kia đã bị tiêu diệt thì cũng đề xuất ghi rõ điều ấy (Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A, hiện nay đang cư trú tại... đã đk kết hôn, tuy vậy đã ly hôn theo phiên bản án ly hôn số ... Ngày... Tháng ... Năm.... Của toàn án nhân dân tối cao nhân dân ..., bây giờ chưa đk kết hôn với ai).Đối với những người đã qua không ít nơi cư trú khác biệt (kể cả thời hạn cư trú sinh sống nước ngoài), nhưng mà Ủy ban nhân dân cấp cho xã, nơi xác thực tình trạng hôn nhân gia đình không rõ về chứng trạng hôn nhân của họ ở đầy đủ nơi đó, thì yêu mong đương sự viết phiên bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của chính mình trong thời hạn trước lúc trở về cư trú tại địa phương và phụ trách về câu hỏi cam đoan.

Mời độc giả cùng bài viết liên quan tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.