TỜ BÁO NÀO LÀ CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNG?

B. Ra đời Hội toàn quốc Cách mạng Tkhô hanh niên. Câu $331$ Cơ quan tiền ngôn luận của Đông Dương Cộng sản Đảng $left(1929 ight)$ là tờ báo $4$ $An$ $3$ Nam tthấp. B. Người đơn vị quê. C. Chuông rtrần. D. Búa liềm. $C$ Câu $332$ Cuộc đình công của công nhân $Ba$ Son $left(8/1925 ight)$ là mốc khắc ghi trào lưu người công nhân Việt $Nlam$ A. những bước đầu chiến đấu từ bỏ giác. B. tất cả một đội nhóm chức công khai chỉ huy. $C$ C. trọn vẹn chống chọi từ bỏ giác. D. tất cả con đường lối chính trị cụ thể. BÀI LUYỆN:

Bạn đang xem: Tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của đông dương cộng sản đảng?

*

*

*

$D$ Công nhân, dân cày, bốn sản dân tộc, tiêu tứ Câu $44$ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn $con$ mặt đường giải pđợi dân tộc bản địa theo khuynh hu sản vào thời gian nào? A. Năm 1918. $B$ Năm 1919. $C.$ Năm $1918$ $D$ Năm $192$ Câ4u 5. Sự kiện lịch sử vẻ vang nào trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt $Nam$ đều $7$ $cu$ của núm kỉ XX được nhận xét “như chim én nhỏ dại thông tin mùa xuân"? A. Cách mạng tháng Mười $Nga$ nở rộ cùng thành công. B. Vụ mưu giáp tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái. C. Sự Ra đời Đảng Cộng sản Pháp. $D$ Sự thành lập và hoạt động Hội nước ta Cách mạng Thanh niên. Câu 46. Tổ chức Cộng sản Thành lập đầu tiên nghỉ ngơi toàn quốc trong năm $1929$ là $A$ Hội Việt $Na$ Nam Cách mạng Tkhô cứng niên. $B$ Đông Dương Cộng sản đảng. - > $C.$ Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S. D. Đông Dương Cộng sản liên đo: Câu $47$ Sự phân hóa lành mạnh và tích cực của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng phản nghịch á Jiôt Nam đầu cố kỉ XX?

Xem thêm: Cách Cài Mật Khẩu Cho Máy Tính Win Xp, Hướng Dẫn Đặt Mật Khẩu Cho Máy Tính

THPT
Xã hội
Xem lời giải
*

*

Họ với tên thí $Sinh:$ ...... $SBD:$ ...... Ma de $1n1:301$ Câu $:$ Công lao thứ nhất to béo của Nguyễn Ái Quốc trong số những năm $1919-1925$ so với bí quyết mạn Việt Nam là gì? A. Hợp độc nhất vô nhị tía tổ chức triển khai cộng sản. B. Chuẩn bị về khía cạnh tứ tưởng, chủ yếu trị cho sự Ra đời Đảng. C. Thành lập Hội toàn nước Cách mạng Thanh niên. D. Tìm thấy con phố cứu nước đúng mực.