Tính tổng hệ số trong khai triển nhị thức newton

Bạn đang xem: Cách Tính Tổng hệ số Trong khai triển Nhị Thức Niu Tơn, Giải bài bác Tập Tính Tổng trong Nhị Thức Newton tại umakarahonpo.com

2. Nhấn xét

– vào khai triển

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

) và biến đổi số hạng kia có hệ số không đựng k hoặc cất k tuy nhiên tổng mới dễ tính rộng hoặc đã gồm sẵn.


Next: chăm Đề Giải Hệ Phương Trình Đẳng cấp Lớp 10 Violet, chăm Đề Về Phương Trình và Hệ Phương Trình