TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Bạn sẽ xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (128.04 KB, 10 trang )


Bạn đang xem: Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

Họ và Tên: Phạm Trí TàiLớp: K2A - TLGDTiểu Luận Môn chủ Nghĩa buôn bản Hội Khoa HọcPhần A1, nguyên nhân chọn đề tài:Do tính chất tư bạn dạng chủ nghĩa, bởi vì lợi nhuận cực kỳ ngạch, những tập đoàn tư bạn dạng lớn trên thế giới đang dựa dẫm vào tiềm năng ghê tế, sức mạnh quân sự gây nên những trận chiến tranh, xung bỗng trên thay giới. Những trận đánh tranh này đã để lại gần như hậu quả nặng nề nề đến quần bọn chúng nhân dân lao động. Tình trạng nghèo đói trong những nước nghèo ngày càng gia tăng, khoảng cách chênh lệch thân nước giàu và nước nghèo càng ngày càng lớn. Hiện tại nay, sự việc nhận thức về việc lựa chọn bé đường cải tiến và phát triển xã hội công ty nghĩa, quăng quật qua cơ chế tư bạn dạng chủ nghĩa, kiên cường phấn đấu theo hài lòng và phương châm của nhà nghĩa làng mạc hội của những tầng lớp dân chúng còn chưa được đầy đủ. Sự việc này cũng đang rất được Đảng cùng nhà nước ta quan tâm.Tiến lên chủ nghĩa thôn hội bỏ qua chế độ tư bạn dạng chủ nghĩa ở nước ta đó là sự phát triển tất yếu ở Việt Nam, được Đảng và Hồ chủ tịch vạch ra từ năm 1930 (trong bao gồm cương vắn tắt, sách lược vắn tắt trong luận cương bao gồm trị của Đảng ) và ngày càng triển khai xong hơn trong những ký Đại hội Đảng ngay gần đây.Vì vậy, trong sự nghiệp công nghiệp hoá - tân tiến hoá đất nước hiện nay, bài toán nhận thức về tính tất yếu tuyến đường quá độ tiến lên công ty nghĩa thôn hội sinh sống nước ta mang ý nghĩa cấp thiết. Bởi vì lý do đó mà em chọn đề tài “ Tính thế tất của việc xây dựng nhà nước xã Hội nhà Nghĩa ở Việt Nam”2, Mục Đích Và nhiệm vụ Của đái Luận chỉ ra sự không phù hợp của CNTB và nêu ra những nét ưu việt của xã Hội chủ Nghĩa3, cách thức nghiên cứu:- nghiên cứu và phân tích tài liệu- Tham vấn siêng gia4, Ý nghĩa của đái luận:Nhằm giúp em cũng tương tự mọi fan sẽ hiểu rõ hơn về sự việc ưu việt của
XHCN và tính vớ yếu nhưng Đảng ta lựa chọn con phố bỏ qua TBCN tiến trực tiếp lên XHCN.Phần B: Tính thế tất của thời kì quá độ lên CNXH, bỏ qua chính sách Tư phiên bản chủ nghĩa sinh hoạt Việt NamThời kì quá đáng là thời kì nhưng xã hội cũ chuyển sang một xã hội new – xã hội chủ Nghĩa, về mặt tởm tế đấy là thời kì bao gồm những phần tử của công ty Nghĩa Tư bản (CNTB) và chủ Nghĩa làng Hội (CNXH) xen kẹt nhau ảnh hưởng tác động nhau, lồng vào nhau. Nghĩa đây là thời kì mãi sau nhiều bề ngoài sở hữu về bốn liệu sản xuất. Vì vậy tồn tại những thành phần tởm tế, cả thành phần kinh tế tài chính TBCN, thành phần kinh tế tài chính XHCN, thành phần kinh tế sản xuất hàng hóa nhỏ. Cùng tồn trên vừa hợp tác thống độc nhất với nhau cơ mà vừa tuyên chiến và cạnh tranh gay gắt cùng với nhau. Thời kì quá nhiều này bước đầu từ khi giai cấp vô sản giành lại chính quyền và ngừng khi xây dựng xong xuôi cơ bản, cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH, lẫn cả về mặt lực lượng cung ứng lẫn quan lại hệ cung cấp cả cơ sở kinh tế tài chính lẫn phong cách xây dựng thượng tầng cả tồn tại xã Hội với ý thức thôn Hội. trong thời kì quá đáng này chia làm nhiều bước quá độ nhỏ, từng nào bước tùy trực thuộc vào điều kiện rõ ràng của từng bước. Nhưng quá trình càng không tân tiến đi lên CNXH thì thời kì quá nhiều càng kéo dài và càng chia thành nhiều bước quá độ nhỏ (hết sức phức tạp và giằng teo nhau).1. Tính thế tất của thời kì quá đáng lên CNXHLà một yếu hèn tố khách quan đối với mọi nước đi lên CNXH đó là do điểm lưu ý của sự thành lập phương thức vô sản giải pháp Mạng và điểm sáng của cuộc bí quyết Mạng vô sản quyết định. (Cuộc bí quyết mạng vô sản khác với những cuộc giải pháp mạng khác là khi giành được bí quyết mạng chỉ là cách đầu, chủ yếu là tham gia vào công cuộc xây dựng, và thay đổi đất nước).Quá độ lên CNXH ở việt nam là cân xứng với quy luật phát triển biện hội chứng của định kỳ sử. Lênin đã chỉ rõ :” tất cả các dân tộc đều sẽ tăng trưởng CNXH. Đó là điều không kị khỏi. Sự vượt độ đó còn tương xứng với xu thế chung của thời đại ngày nay-Thời đại mà lại nói phổ biến chủ yếu là sự việc quá
độ từ bỏ CNTB lên CNXH”. Vn quá độ lên CNXH không qua chính sách TBCN là sự lựa chọn có tính kế hoạch sử tương xứng với điều kiện. Đặc điểm tính theo đất nước tương xứng với ước muốn của nhân dân.- lịch sử đã bệnh minh: Từ lúc thực dân Pháp xâm lược vn đến năm 1930 các trào lưu cứu nước của dân chúng ta theo ý thức hệ phong kiến. Tiểu tư sản, tư sản đông đảo bị thất bại. Năm 1930 đảng cộng sản vn ra đời đã lãnh đạo dân tộc ta đi lên thắng lợi này đến chiến thắng khác với đi đến thành công hoàn toàn. Sự khảo nghiệm đó của lịch sử hào hùng dân tộc sẽ khẳng định: mong mỏi cứu nước với giải phóng dân tộc bản địa thì chỉ hoàn toàn có thể là tuyến đường cách mạng vô sản.- từ thời điểm năm 1930 đảng cộng sản vn ra đời vẫn giương cao ngọn cơ Độc Lập dân tộc bản địa và CNXH. Dưới ngọn cờ ấy. Đảng đã liên kết được cả dân tộc. Phát huy cao độ truyền thống bất khuất của dân Tộc. Chỉ huy nhân dân ta mẫu rã suốt trong gần nửa vắt kỷ đấu tranh giành tự do thống độc nhất vô nhị tổ quốc.- cách mạng vn do đảng cộng sản vn lãnh đạo.Đảng bao gồm cơ sở thôn hội bền vững và kiên cố trong nhân dân. Đây là dân số bên trong quyết định con phố quá độ lên CNXH làm việc nước ta.- các thế lực phản hễ tay sai cho đế quốc. Thực dân ở việt nam vừa non kém về tổ chức. Ko có chỗ đứng trong nhân dân. Cho nên nhân dân ta quyết không đi theo con đường phản dân sợ hãi nước của chúng.Như vậy: Điều kiện lịch sử vẻ vang và gần như tiền đề nói trên khẳng định quá độ lên CNXH ở nước ta là một vớ yếu lịch sử, là sự lựa lựa chọn duy độc nhất vô nhị đúng. Mặc dù muốn tất cả CNXH vươn lên là hiện thực. Bọn họ còn phải trải qua nhiều gian khổ thử thách. Hiện giờ CNXH hiện tại thực nhân loại đang lâm vào hoàn cảnh khủng hoảng dứt đảng và nhân dân ta vẫn bình tĩnh, buộc phải nhắc và khẳng định con con đường CNXH đã lựa chọn là tốt nhất đúng đắn.2. Các mô hình quá độ lên CNXHTheo nhà nghĩa Mác - Lênin thì thời kì quá đáng lên CNXH là 1 trong tất
yếu khách hàng quan so với mọi nước đi lên CNXH dẫu vậy do điểm lưu ý của các loại nước khác nhau thì phương pháp , bề ngoài thời kì quá độ cũng khác nhau, so với các nước đã trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa mà lại lên CNXH thì đây call là thời kì quá đáng từ CNTB lên CNXH. Loại hình này phản chiếu qui luật phát triển tuần từ bỏ của định kỳ sử. Còn đối với các nước gớm tế không tân tiến như việt nam thì cũng có thể quá độ tiến trực tiếp lên CNXH không bắt buộc trải qua giai đoạn cải tiến và phát triển TBCN. Đây điện thoại tư vấn là quá đáng lên CNXH làm lơ giai đoạn cải tiến và phát triển TBCN. Mô hình này phản ảnh qui luật cải tiến và phát triển nhảy vọt của TBCN. Kết thúc đối với loại hình này rất cần được có đầy đủ những điều kiện khách quan liêu và công ty quan:- Điều kiện khách quan: Là phải gồm sự giúp sức của ách thống trị vô sản ở các nước tiên tiến. Desgin CNXH đặc biệt là sự giúp đỡ về vốn, công nghệ, tay nghề quản lý.Điều kiện nhà quan: + giai cấp vô sản đó nên giành được chính quyền + Phải có Đảng, Mác-Xít-Lênin-Nít lãnh đạo. + bắt buộc xây dựng được khối hòa hợp liên minh Công - nông vững chắc.3. Quá nhiều lên CNXH làm việc Việt Nam1.3.1. Ở nước ta lựa chọn con đường quá độ tiến trực tiếp lên CNXH vứt qua cơ chế TBCN kia là con phố hợp lý, chính xác đối cùng với nước ta. Vày những tại sao sau đây- Sự chọn lọc này cân xứng với xu nạm của thời đại, tương xứng với ước muốn của cộng đồng của phần đông quần chúng nhân dân lao cồn của nước ta, cân xứng với nhu cầu vươn lên cai quản xã hội. Bởi chỉ bao gồm CNXH bắt đầu thực sự có một chính sách dân chủ đạo bằng, tiên cỗ xã hội.- quần chúng ta đã tiến hành hai cuộc đao binh chống đế quốc xâm lược (Pháp-Mĩ) siêu tốn kém. Về thực tế hai cuộc binh lửa đó đó là chống TBCN. Khi hòa bình chúng ta không thể xoay lại cải tiến và phát triển nền kinh tế tài chính nước ta theo con phố TBCN hơn thế nữa nền tài chính tư phiên bản từ khi thành lập
đều thể hiện bản chất bóc lột.- Trên quả đât đã có tương đối nhiều nước phát triển theo tuyến phố TBCN nhưng hiệu quả chỉ có một số trong những ít nước bao gồm nền kinh tế tài chính phát triển. Còn lại theo nhận xét của Kissingter (một bên tư bạn dạng tài chính) thì Châu Phi đói, Châu Á ngèo, lục địa châu mỹ La Tinh nợ nần ông xã chất.1.3.2. Khả năng quá độ tiến trực tiếp lên CNXH bỏ qua mất TBCNNước ta có khả năng tiến trực tiếp lên CNXH vứt qua cơ chế TBCN vì bọn họ có được những đk khách quan tiền và chủ quan của tuyến đường quá độ tiến trực tiếp lên CNXH mà vứt qua chính sách TBCN cơ mà Lênin đã đưa ra.- Điều kiện khách hàng quan: chúng ta quá độ đi lên CNXH trong điều kiện cuộc bí quyết mạng công nghiệp hiện đại trên trái đất đang cải tiến và phát triển hết sức mạnh mẽ làm mang đến lực lượng sản xuất mang tính quốc tế hóa ngày càng tốt và sự phụ thuộc vào lẫn nhau thân các quốc gia trong thừa trình trở nên tân tiến ngày càng lớn. Vị đó những nước buộc phải mở rộng kinh tế với bên phía ngoài đó là xu núm tất yếu của thời đại trong quá trình đó đến phép bạn có thể tranh thủ tận dụng tối đa được hồ hết thế bạo dạn từ mặt ngoài, nhất là vốn, công nghệ tiên tiến hiện nay đại, kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường v.v - Điều kiện nhà quan: + kẻ thống trị vô sản đó cần giành được tổ chức chính quyền + Phải có Đảng, Mác-Xít-Lênin-Nít lãnh đạo. + cần xây dựng được khối kết hợp liên minh công-nông vững vàng chắc. Kết luận: chúng ta có khả năng tiến thẳng lên CNXH vứt qua chế độ TBCN.1.3.3. Thừa nhận thức về vượt độ bỏ qua TBCN sinh hoạt nước taBỏ qua chính sách TBCN ở nước ta không cần là đốt cháy giai đoạn bỏ qua sự cải cách và phát triển lực lượng cung ứng TBCN, không hẳn là xóa bỏ kinh tế tài chính tư nhân như trước đó đây họ đã tiến hành mà bỏ lỡ sự ách thống trị của quan lại hệ thêm vào TBCN sự ách thống trị của tài chính tư bản tư nhân, sự giai cấp của phong cách thiết kế thượng
tầng TBCN trong nền kinh tế tài chính xã hội nước ta.- bỏ qua ở đây về thực chất chính là rút ngắn một biện pháp đáng kể quy trình đi lên CNXH ở nước ta đưa nhanh nền tài chính nước ta lên sản xuất bự XHCN.- vứt qua tại đây là chúng ta phải biết tiếp thu, tranh thủ, tận dụng mọi thành tựu của trái đất dưới TBCN, đặc biệt là vốn, công nghệ hiện đại để phát triển nhanh nền kinh tế tài chính trong nước.- quăng quật qua tại chỗ này là họ phải biết vạc huy khai quật có tác dụng mọi tiềm năng tài chính trong nước để trở nên tân tiến nhanh nền kinh tế. Trải qua những hiệ tượng tổ chức khiếp tế, quá đáng trung gian, phù hợp hộ với đa số nguồn lực4, Những giải pháp để tiến hành con mặt đường quá độ lên CNXH làm lơ TBCN sinh sống nước ta1. Mục tiêu- phương châm tổng quát mắng phải đạt mức khi dứt thời kì quá độ là: “ Xây dựng hoàn thành về cơ bạn dạng những cơ sở kinh tế tài chính của CNXH với phong cách thiết kế thượng tầng về bao gồm trị và bốn tưởng, văn hóa phù hợp làm cho vn trở thành nước XHCN phồn vinh”.- Trong tiến trình hiện nay, sau khi xong xuôi chặng đường trước tiên của thời kỳ vượt độ, bọn chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ tăng mạnh CNH, HĐH với phương châm tổng quát cho năm 2020 là xây dựng vn thành một nước công nghiệp, bao gồm cơ sở vật chất kỹ thuật hiện nay đại, cơ cấu tài chính phù hợp, hợp lý và phải chăng quan hệ thêm vào tiến bộ tương xứng với trình độ phát triển lực lượng sản xuất. Đời sống đồ dùng chất, tinh thần cao, an ninh quốc phòng vững chắc. Dân giầu, nước mạnh, xóm hội vô tư văn minh.2. Phương hướng- xây dừng nhà nước XHCN, đơn vị nước của dân bởi vì dân vị dân. Mang liên minh Công – Nông – Trí thức làm nền tảng, vày Đảng cộng sản lãnh đạo, triển khai quyền thống trị của nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên chủ yếu với mọi hành động xâm phạm tác dụng của tổ quốc với nhân dân.- phát triển lực lượng sản xuất, CNH đất nước theo hướng hiện tại đại, nối liền với cải tiến và phát triển nền tài chính hàng hóa các thành phần quản lý theo nguyên tắc
thị trường có sự thống trị của bên nước theo triết lý XHCN, thực hiện nhiều hình thái bày bán lấy phân phối theo kết quả lao hễ và công dụng kinh tế là nhà yếu.- thực hiện cách mạng XHCN trên nghành tư tưởng văn hóa, làm cho cho thế giới quan Mác - Lênin, tư tưởng hcm giữ vị trí chủ đạo trong đời sống niềm tin xã hội. Kế thừa, phát huy những truyền thống cuội nguồn văn hóa xuất sắc đẹp của các dân tộc trong nước, tiếp nhận những tri thức văn hóa thế giới xây dựng một xã hộ gia đình chủ lộng lẫy vì tiện ích chân bao gồm và phẩm giá nhỏ người.- Thực hiện cơ chế đại đoàn kết dân tộc bản địa củng vắt và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp đầy đủ lực lượng cố gắng vì kim chỉ nam dân nhiều nước mạnh. Thực hiện chế độ đối ngoại chủ quyền hữu nghị và hợp tác ký kết với tất cả các nước nhằm mục đích tạo môi trường thiên nhiên quốc tế dễ ợt cho công cuộc xây đắp đất nước.- sản xuất CNXH và đảm bảo an toàn tổ quốc là hai trách nhiệm không thể tách rời nhau để lên số 1 nhiệm vụ gây ra đất nước, phải luôn luôn cảnh giác củng rứa quốc phòng giữ lại vững an toàn chính trị, an ninh xã hội bảo đảm an toàn vững vững chắc mọi thành quả này cách mạng.- thi công đảng thực thụ trong sạch, vững mạnh khỏe về chủ yếu trị, tứ tưởng, tổ chức triển khai ngang trung bình với trách nhiệm chính trị làm cho tròn nhiệm vụ lãnh đạo sự nghiệp thay đổi mới.- Những mục tiêu phương hướng cơ bạn dạng trên vừa bảo vệ tính nguyên tắc, bảo đảm không chệch phía XHCN vừa tiệm triệt tinh thần đổi mới, cải tạo nhằm mục đích xây dựng thành công CNXH nghỉ ngơi nước ta.5, nâng cấp vai trò lãnh đạo của Đảng, trình độ quản lý của đơn vị nướcQuá trình CNH,HĐH đất nước không bóc tách rời sự chỉ huy của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Trong điều kiện Đảng vắt quyền, Đảng nên làm cho giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, lứa tuổi trí thức với nhân dân lao hễ nhận thức một cách rất đầy đủ sự quan trọng khách quan lại phải tiến hành CNH,HĐH nền tài chính đồng thời Đảng cũng yêu cầu chỉ mang lại toàn dân nhận biết được những cách thức gay gắt của quy trình CNH, HĐH để xem quyết trung khu
chiến lược của Đảng, toàn dân ta tăng cường CNH,HĐH là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần tài chính nhằm khai thác sức dũng mạnh tổng hợp, những nguồn lực của các miền, những vùng, các địa phương và của lứa tuổi dân cư. Đây là mức độ mạnh, ý chí là hoài vọng của toàn Đảng cùng toàn dân cho sự nghiệp đẩy tới một cách CNH,HĐH nền tởm tế. Các chính sách kinh tế- thôn hội buộc phải là công cụ đặc biệt quan trọng để nhà dầu điều tiết và lãnh đạo nền kinh tế nước ta. Tất cả các cơ chế đều phải nhằm mục đích thực hiện phần đa mục tiêu quan trọng của sự nghiệp CNH, HĐH.- Một là: Định phía XHCN cho quá trình CNH,HĐH khu đất nước. Ví dụ là: Định hướng xây dựng một buôn bản hội dân giầu nước mạnh vô tư và văn minh; Định phía xây dựng quy mô CNH hướng về phía xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những thành phầm trong nước có tác dụng hơn; Định hướng chi tiêu tập trung những nguồn vốn ở trong nhà nước vào việc xây dựng các hạ tầng cửa hàng vật chất và thôn hội.- nhị là: Lựa chọn những ưu tiên cho quá trình CNH: Ưu tiên tạo thành nguồn sản phẩm xuất khẩu với thu hút dạn dĩ vốn chi tiêu từ nước ngoài vào; Ưu tiên xây dựng các cơ sở hạ tầng vật chất và thôn hội giao hàng cho cải cách và phát triển sản xuất hàng xuất khẩu; Ưu tiên xây đắp và phát triển technology sử dụng những lao động để tiếp tế ra đa dạng hàng hóa với dịch vụ đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu và thị trường trong nước.- ba là: Các chính sách kinh tế- buôn bản hộ của phòng nước phải bảo đảm an toàn nền kinh tế tăng trưởng, tác dụng cao cùng bền vững. Lớn lên cao song song với bền chắc đó là yêu mong của một nền ghê tế kim chỉ nan XHCN ở việt nam hiện nay. Đó là tuyến phố duy nhất nhằm rút ngắn quá trình CNH, HĐH, để tránh nguy hại tụt hậu so với những nước tài chính trong quần thể vực, tiến tới xua đuổi kịp những nước kinh tế tài chính phát triển trong khoanh vùng và trên rứa giới.- tứ là: đảm bảo cho cơ chế thị phần có điều kiện tác động an lành và đúng hướng. Cơ chế thị trường là một yếu tố cấu thành chế độ kinh tế, nó gồm vai trò tự điều tiết nền kinh tế tài chính trên các lĩnh vực. Mong muốn đẩy nhanh quy trình CNH,HĐH công ty nước nước ta phải có cơ chế tài chính tiền tệ,
giá cả dịch vụ thương mại v.v tương thích để sinh sản môi trường dễ dàng cho cơ chế thị trường tác hễ đúng hướng, đúng mục tiêu của nền ghê tế.Sự thống trị của nhà nước so với nền kinh tế tài chính hàng hóa ở việt nam được tiến hành bằng điều khoản và những công cụ cơ chế vĩ mô khácNhà nước thực hiện những hình thức đó để làm chủ những chuyển động kinh tế khiến cho nền kinh tế “lành mạnh” hơn, giảm bớt những thăng trầm bất chợt biến xấu trên nhỏ đường phát triển của nó, hạn chế được triệu chứng phân hóa bất bình đẳng, bảo vệ được tài nguyên môi trường của đất nước, vì thế sự chuyển động của nền kinh tế tài chính hàng hóa theo cơ chế thị phần có sự làm chủ của nhà nước ta là một sự di chuyển được điều tiết vị sự thống nhất giữa cơ chế thị trường và sự làm chủ của đơn vị nước.


Xem thêm: Ơn Giời Cậu Đây Rồi! - Trường Giang Lại Tranh Thủ Hôn Miko Lan Trinh

*
xu hướng và tính tất yếu của vấn đề xây dựng khối hệ thống chuỗi ẩm thực ăn uống trong phân phối kinh doanh nhỏ tại thị trường hà thành trong bối cảnh nước ta là thành viên đồng ý của WTO 31 796 2
*
tư liệu Bài luận bàn "Xây dựng công ty nước buôn bản Hội nhà Nghĩa" pptx 28 1 3
*
report " sứ mệnh của chính phủ trong việc đảm bảo an toàn và địa chỉ quyền con người đáp ứng nhu cầu yêu ước xây dựng công ty nước pháp quyền thôn hội nhà nghĩa sinh hoạt Việt Nam bây giờ " ppt 6 895 4
*
tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của chính quyền tỉnh theo phía xây dựng nhà nước pháp quyền xóm hội chủ nghĩa ở vn 34 801 1
*
tính tất yếu của vấn đề xây dựng công ty nước xã hội nhà nghĩa ở nước ta 10 10 25
*
Sự cách tân và phát triển của nền kinh tế tài chính thị trường xóm hội công ty nghĩa ở nước ta 51 628 0
*
Phân tích quan niệm của chủ nghĩa MacLenin về dân chủ, đặc trưng và tính tất yếu của bài toán xây dựng nền dân công ty XHCN 22 2 15
*
tứ tưởng hồ chí minh về nhà nước kiểu bắt đầu và việc vận dụng vào gây ra nhà nước thôn hội nhà nghĩa bây giờ ở vn 116 4 13
*
Khoá luận giỏi nghiệp áp dụng quan điểm của tp hcm về con tín đồ vào câu hỏi xây dựng con người xã hội chủ nghĩa làm việc việt nam bây giờ 64 1 1
*
vận dụng Tư tưởng hcm về đơn vị nước để sản xuất nhà nước xóm hội nhà nghĩa hiện nay 10 607 0