TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐỊA ĐIỂM BẰNG GOOGLE MAPS API

Rất các điều thú vị rất có thể được thực hiện bằng cách sử dụng API Google Maps. Ngày nay, các nhà cải cách và phát triển đang demo nghiệm với triển khai các loại tài năng khác nhau, bao hàm cả tính năng thống kê giám sát khoảng giải pháp giữa hai điểm hoặc tọa độ GPS trong Android vận dụng di động. Điều này hoàn toàn có thể đạt được trải qua API Google Maps. Cùng nó đã tạo cho máy tính khoảng cách tọa độ GPS tiện lợi tìm thấy nhì bộ chuyển đổi tọa độ GPS trên bản đồ là bao xa.

Bạn đang xem: Tính khoảng cách giữa 2 địa điểm bằng google maps api

Bạn đã xem: Tính khoảng cách giữa 2 vị trí bằng google maps api

Nếu bạn đang sẵn có kế hoạch cách tân và phát triển một vận dụng du lịch, theo dõi và quan sát vị trí, để xe taxi hoặc ngẫu nhiên ứng dụng để xe nào, thì một chức năng như vậy vô cùng hữu ích. Đã cải tiến và phát triển hơn 50 áp dụng đặt taxi cùng hơn 40 ứng dụng ship hàng theo yêu cầu, shop chúng tôi đã sử dụng kỹ năng này để theo dõi thời hạn thực các lần.

Trong bài viết về ứng dụng game android này, công ty chúng tôi phát triển một ứng dụng demo hiển thị tuyến đường giữa hai địa điểm.

Tính khoảng cách giữa nhị điểm

Đây là tiến trình từng cách để giám sát và đo lường khoảng cách giữa nhì điểm bằng cách sử dụng API Google Maps.

Tạo một dự án mới trong thực đơn phim trong android Studio.


*

*

*

Bắt đầu tích hợp mã

Hoạt động chủ yêu

xml version="1.0" encoding="utf-8"?>AppUtility.java

public class AppUtility implements ConstantInterface private Context context;public AppUtility(Context context) this.context = context;// check weather google play services is available or not.public boolean checkPlayServices() GoogleApiAvailability googleAPI = GoogleApiAvailability.getInstance();int result = googleAPI.isGooglePlayServicesAvailable(context);if (result != ConnectionResult.

Xem thêm: Các Tổ Chức Liên Kết Kinh Tế Khu Vực Được Hình Thành Dựa Trên Những Cơ Sở Nào

SUCCESS) if (googleAPI.isUserResolvableError(result)) googleAPI.getErrorDialog((Activity) context, result, PLAY_SERVICES_RESOLUTION_REQUEST).show();return false;return true;RunTimePermission.java

public class RunTimePermission extends AppCompatActivity {private Activity activity;private ArrayList arrayListPermission;private String arrayPermissions;private RunTimePermissionListener runTimePermissionListener;public RunTimePermission(Activity activity) this.activity = activity;public class PermissionBean String permission;boolean isAccept;public void requestPermission(String permissions, RunTimePermissionListener runTimePermissionListener) {this.runTimePermissionListener = runTimePermissionListener;arrayListPermission = new ArrayList();if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) for (int i = 0; i = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) adb = new AlertDialog.Builder(activity, android.R.style.Theme_Material_Light_Dialog_Alert); else adb = new AlertDialog.Builder(activity);adb.setTitle(activity.getResources().getString(R.string.app_name));String msg = "Dear User,

" +"

Seems like you have "Denied" the minimum requirement permission to access more features of application.

" +"

You must have khổng lồ "Allow" all permission. We will not nội dung your data with anyone else.

" +"

Do you want khổng lồ enable all requirement permission ?

" +"

Go lớn : Settings >> app > " + activity.getResources().getString(R.string.app_name) + " Permission : Allow ALL

";adb.setMessage(Html.fromHtml(msg));adb.setPositiveButton("Allow All", new AlertDialog.OnClickListener() Overridepublic void onClick(DialogInterface dialog, int which) callSettingActivity();dialog.dismiss(););adb.setNegativeButton("Remind Me Later", new AlertDialog.OnClickListener() Overridepublic void onClick(DialogInterface dialog, int which) dialog.dismiss(););if (!((Activity) activity).isFinishing() && msg.length() > 0) adb.show(); else Log.v("log_tag", "either activity finish or message length is 0");private void updatePermissionResult(String permissions, int grantResults) {for (int i = 0; i

ConstantInterface.java

public interface ConstantInterface int PLAY_SERVICES_RESOLUTION_REQUEST = 9000;int UPDATE_INTERVAL = 10000; // 10 secint DISPLACEMENT = 10; // 10 metersStrings.xml

MapDirectionDemoYour vps KeyDimensions.xml

22sp8dpAndroidManiFest.xml

 Và thực hiện!

Cuối cùng, họ sẽ xem câu trả lời cho một số câu hỏi phổ phát triển thành nhất.

Các câu hỏi thường gặp

Bạn rất có thể làm gì với Google bản đồ API?

Bạn có thể tạo bạn dạng đồ tùy chỉnh, lập kế hoạch tuyến đường, tìm khoảng cách giữa nhì hoặc các điểm, tạo phiên bản đồ rất có thể tìm kiếm, theo dõi thời gian thực, thiên tài đăng ký, đo quãng con đường theo mặt đường thẳng thân hai thành phố, chỉ là một trong những vài trong các những việc bạn cũng có thể làm.

Tôi hoàn toàn có thể sử dụng Google Maps trong ứng dụng của bản thân không?

Có, chúng ta có thể sử dụng các sản phẩm của Google Maps Platform ngay cả trên những ứng dụng chưa hẳn web. Điều kiện độc nhất là bạn vâng lệnh các điều khoản sử dụng của nền tảng gốc rễ Google Maps. Trong cả khi ứng dụng của khách hàng là ứng dụng truy cập riêng tư, bạn vẫn có thể sử dụng các dịch vụ Google Maps, tuyến phố và Địa điểm.

Bạn đã trở nên tân tiến ứng dụng như thế nào có khả năng theo dõi khoảng cách chưa?

Có, chúng tôi đã cải tiến và phát triển các ứng dụng khác biệt sử dụng xác định GPS, theo dõi khoảng cách thời gian thực và các tính năng khác. Bên trên thực tế, công ty chúng tôi đã cải tiến và phát triển hơn 50 áp dụng giống Uber cùng hơn 40 ứng dụng theo yêu cầu. Một số trong số chính là Glovo, Bevy, Baloora và One-8.

Phần kết luận

Đây là cách dễ dàng và dễ dãi nhất để tính khoảng cách giữa nhị vĩ độ và vĩ độ trong áp dụng Android. API tọa độ của Google Maps hỗ trợ cho nhà cách tân và phát triển nhiều nhân tài để cung cấp cho những người dùng ứng dụng.

Để triển khai, bạn cũng có thể làm theo phía dẫn API Google Maps của shop chúng tôi hoặc thuê một nhà cải tiến và phát triển ứng dụng Android nếu bạn cần cung cấp kỹ thuật để thêm vận dụng gốc của mình. Nhận bản sao mã miễn mức giá để thống kê giám sát khoảng biện pháp giữa hai bạn dạng trình diễn điểm bởi Google Maps từ bỏ Github.