Tính Giá Trị Biểu Thức Ta Được Kết Quả Là

2. SÁCH KẾT NỐI: bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 – Tính cực hiếm biểu thức lớp 33. VỞ BT KẾT NỐI – bài xích tập trang 94, 95, 96, 97 – Tính giá trị biểu thức lớp 34. SÁCH CÁNH DIỀU: bài bác tập trang 87, 88, 90, 91, 92, 94 – Tính quý hiếm biểu thức lớp 35. SÁCH CHÂN TRỜI: bài bác tập trang 32, 33, 34, 35 – Tính giá trị biểu thức lớp 3

Bài học Tính quý hiếm của biểu thức lớp 3 giúp các em học tập sinh:

Làm quen thuộc với biểu thức số và chũm vững những quy tắc nhằm tính cực hiếm của biểu thức. Vận dụng để bài tập trong sách liên kết tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo.

Nào, chúng ta cùng ban đầu với bài học kinh nghiệm thú vị này nhé!

1. Phép tắc tính cực hiếm biểu thức lớp 3

Biểu thức số là gì?

Trong toán học, biểu thức số bao gồm các số và các phép tính kết phù hợp với nhau. Khi thực hiện các phép tính đó, ta được tác dụng cuối cùng call là giá trị của biểu thức.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức ta được kết quả là

3 quy tắc đề nghị nhớ để tính quý hiếm của biểu thức:

Biểu thức chỉ có 2 phép tính là cộng trừ hoặc nhân phân tách thì thực hiện từ trái sang phải.Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì triển khai phép tính nhân phân chia trước, cộng trừ sau.Biểu thức bao gồm dấu ngoặc () thì thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

Tiếp theo các em hãy vận dụng các quy tắc trên để giải bài tập trong SGK nhé.

2. SÁCH KẾT NỐI: bài xích tập trang 104, 105, 106, 107, 108 – Tính giá trị biểu thức lớp 3

Bài 1 trang 104

*

Phương pháp giải:

Thực hiện tính theo vật dụng tự từ bỏ trái lịch sự phải.

Lời giải:

a) 27 – 7 + 30 = trăng tròn + 30 = 50

b) 60 + 50 – đôi mươi = 110 – trăng tròn = 90

c) 9 x 4 = 36

Bài 2 trang 105

*

Phương pháp giải:

Bước 1: tiến hành tính giá chỉ trị các biểu thức

Bước 2: Nối quý giá mỗi biểu thức với số ham mê hợp.

Lời giải:

*

Bài 1 luyện tập trang 106

*

Phương pháp giải:

– trong biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia ta tiến hành các phép tính nhân, phân tách trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

– trường hợp trong biểu thức chỉ tất cả phép tính nhân, chia ta triển khai theo vật dụng tự tự trái thanh lịch phài.

Lời giải:

a) 30 : 5 x 2 = 6 x 2 = 12

b) 24 + 5 x 6 = 24 + 30 = 54

c) 30 – 18 : 3 = 30 – 6 = 24

Bài 2 rèn luyện trang 106

*

Phương pháp giải:

Bước 1: thực hiện tính giá trị các biểu thức

Bước 2: Nối quý hiếm mỗi biểu thức cùng với số mê say hợp.

Lời giải:

40 + trăng tròn – 15 = 60 – 15 = 45

56 – 2 x 5 = 56 – 10 = 46

40 + 32 : 4 = 40 + 8 = 48

67 – 15 – 5 = 52 – 5 = 47

Ta nối như sau:

*

Bài 1 vận động trang 107

*

Phương pháp giải:

Nếu vào biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính sinh sống trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 45 : (5 + 4) = 45 : 9 = 5

b) 8 x (11 – 6) = 8 x 5 = 40

c) 42 – (42 – 5) = 42 – 37 = 5

Bài 2 chuyển động trang 107

*

Phương pháp giải:

Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta triển khai các phép tính sinh hoạt trong ngoặc trước.

Lời giải:

(15 + 5) : 5 = 20 : 5 = 4

32 – (25 + 4) = 32 – 29 = 3

16 + (40 – 16) = 16 + 24 = 40

40 : (11 – 3) = 40 : 8 = 5

Ta nối như sau:

*

Bài 1 rèn luyện trang 108

*

Phương pháp giải:

Bước 1: thực hiện tính quý giá biểu thức: giả dụ trong biểu thức bao gồm dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính nghỉ ngơi trong ngoặc trước.

Bước 2: So sánh kết quả rồi kết luận.

Lời giải:

5 x (6 – 2) = 5 x 4 = 20

5 x 6 – 2 = 30 – 2 = 28

(16 + 24) : 4 = 40 : 4 = 10

16 + 24 : 4 = 16 + 6 = 22

Ta có 10 bài bác 2 luyện tập trang 108

*

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số hộp bút màu còn lại của Mai.

Bước 2: Tính số chiếc cây viết màu còn lại của Mai.

Tóm tắt:

Có: 4 hộp bút màu

Mỗi hộp: 10 bút màu

Cho: 2 hộp

Còn lại: …. Cây bút màu?

Lời giải:

Sau lúc cho, Mai còn lại số hộp bút màu là

4 – 2 = 2 (hộp)

Mai còn lại số chiếc cây viết màu là

10 x 2 = trăng tròn (chiếc bút)

Đáp số: đôi mươi chiếc bút màu

Bài 3 rèn luyện trang 108

*

Phương pháp giải:

Nhóm những số có tổng là số tròn trăm rồi thưc hiện nay tính trong ngoặc trước, xung quanh ngoặc sau.

Lời giải:

123 + 80 + trăng tròn = 123 + (80 + 20)

= 123 + 100

= 223

207 + 64 + 36 = 207 + (64 + 36)

= 207 + 100

= 307

3. VỞ BT KẾT NỐI – bài bác tập trang 94, 95, 96, 97 – Tính quý giá biểu thức lớp 3

Bài 1, máu 1 trang 94

*

Phương pháp giải:

Đối với biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc biểu thức chỉ có phép nhân, phân tách ta thực hiện từ trái sang trọng phải.

Lời giải:

a) 162 + 29 – 18 = 191 – 18

= 173

b) 18 x 7 = 126

c) 84 : 6 = 14

Bài 2, ngày tiết 1 trang 94

*

Phương pháp giải:

Thực hiện tại tính quý giá biểu thức rồi nối với kết quả thích hợp.

Lời giải:

*

Bài 3, máu 1 trang 94

*

Phương pháp giải:

– Tính quý giá biểu thức: với biểu thức chỉ chứa các phép tính cộng, trừ ta tiến hành từ trái quý phái phải.

– đối chiếu và khoanh red color và màu xanh theo yêu ước của bài xích toán

Lời giải:

a) 49 + 27 – 58 = 76 – 58

= 18

b) 18 x 4 = 72

c) 56 – 18 + 23 = 38 + 23

= 61

d) 93 : 3 = 31

Ta bao gồm 18 bài xích 1, ngày tiết 2 trang 95

*

Phương pháp giải:

Đối cùng với biểu thức bao gồm chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, phân chia trước, tiến hành phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) 64 – 25 : 5 = 64 – 5

= 59

b) 15 + 4 x 9 = 15 + 36

= 51

c) 90 – 7 x 3 = 90 – 21

= 69

d) 98 + 42 : 6 = 98 + 7

= 105

Bài 2, huyết 2 trang 95

*

Phương pháp giải:

– Tính quý hiếm biểu thức: Đối với biểu thức tất cả chứa phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, tiến hành phép tính cộng, trừ sau.

– Nối biểu thức với công dụng thích hợp.

Lời giải:

92 – 26 x 3 = 92 – 78

= 14

40 – 36 : 2 = 40 – 18

= 22

87 + 48 : 6 = 87 + 8

= 95

Ta nối như sau:

*

Bài 3, tiết 2 trang 95

*

Phương pháp giải:

– Kiểm tra cách tính giá trị biểu thức trong mỗi câu rồi điền Đ, S mang đến thích hợp.

– Tính cực hiếm biểu thức: Đối cùng với biểu thức bao gồm chứa phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách ta tiến hành phép tính nhân, phân chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

*

Bài 4, tiết 2 trang 95

*

Phương pháp giải:

Điền số thích hợp vào ô trống rồi tính quý giá biểu thức.

Lời giải:

Từ một thùng tất cả 50 ℓ dầu, tín đồ ta đã mang ra 3 lần, mỗi lần 10 ℓ dầu. Số lít dầu sót lại trong thùng là:

50 – 10 x 3 = đôi mươi (ℓ)

Bài 1, huyết 3 trang 96

*

Phương pháp giải:

Với biểu thức có chứa lốt ngoặc ta thực hiện các phép tính sinh hoạt trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 64 : (25 – 17) = 64 : 8

= 8

b) (70 – 15) : 5 = 55 : 5

= 11

c) 26 x (71 – 68) = 26 x 3

= 78

d) 50 – (50 – 10) = 50 – 40

= 10

Bài 2, tiết 3 trang 96

*

Phương pháp giải:

– Tính cực hiếm biểu thức: với biểu thức có chứa lốt ngoặc ta tiến hành các phép tính sinh sống trong ngoặc trước.

– Nối biểu thức với kết quả thích hợp

Lời giải:

23 x (42 – 38) = 23 x 4 = 92

75 : (18 – 13) =75 : 5 = 15

(30 + 10) : 8 = 40 : 8 = 5

(48 – 21) x 3 = 27 x 3 = 81

Ta nối như sau:

*

Bài 3, máu 3 trang 96

*

Phương pháp giải:

– Tính cực hiếm biểu thức: cùng với biểu thức có chứa lốt ngoặc ta tiến hành các phép tính sinh hoạt trong ngoặc trước.

– so sánh rồi chọn biểu thức có giá trị bự nhất.

Lời giải:

72 : (16 – 8) = 72 : 8 = 9

2 x (35 – 31) = 2 x 4 = 8

80 : (3 + 5) = 80 : 8 = 10

Vạy biểu thức có mức giá trị lớn số 1 là 80 : (3 + 5)

Chọn C.

Bài 4, tiết 3 trang 96

*

Phương pháp giải:

Điền số phù hợp vào khu vực trống.

Lời giải:

Số?

Trên sân tất cả 8 con thỏ với 8 con gà. Để tính tổng thể chân của 8 bé thỏ cùng 8 bé gà, ta có thể làm như sau:

Ghép 1 con thỏ cùng 1 con gà thành 1 cặp, được 8 cặp như vậy.

Số chân thỏ và gà ở một cặp là 4 + 2 = 6 (chân)

Số chân thỏ và con gà ở 8 cặp là 6 x 8 = 48 (chân)

Bài 1, máu 4 trang 97

*

Phương pháp giải:

– với biểu thức gồm chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước

– cùng với biểu thức đựng phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách ta thực hiện phép tính nhân, phân chia trước, triển khai phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

12 x (7 – 4) = 12 x 3 = 36

12 x 7 – 4 = 84 – 4 = 80

(80 + 40) : 4 = 120 : 4 = 30

80 + 40 : 4 = 80 + 10 = 90

Ta điền như sau:

a) Biểu thức có mức giá trị lớn số 1 là biểu thức

b) Biểu thức có giá trị nhỏ bé nhất là biểu thức C.

Bài 2, huyết 4 trang 97

*

Phương pháp giải:

– tìm kiếm tổng số lọ hoa Mai gặm được

– search số bông hoa trong mỗi lọ = Số cành hoa ở mỗi lọ x số lọ hoa

Lời giải:

Mai cắm được số lọ hoa là

5 + 3 = 8 (lọ hoa)

Có tất cả số bông hoa trong các lọ là

10 x 8 = 80 (bông hoa)

Đáp số: 80 bông hoa.

Bài 3, huyết 4 trang 97

*

Phương pháp giải:

Nhóm những số có tổng là số tròn trăm cùng nhau rồi tiến hành tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 476 + 70 + 30 = 476 + (70 + 30)

= 476 + 100

= 576

b) 67 + 125 + 75 = 67 + (125 + 75)

= 67 + 200

= 267

Bài 4, máu 4 trang 97

*

Phương pháp giải:

– với biểu thức bao gồm chứa vết ngoặc, ta tiến hành phép tính sống trong ngoặc trước.

– so sánh rồi viết giá trị của những biểu thức đã mang đến theo lắp thêm tự từ bé bỏng đến lớn.

Lời giải:

15 x (7 – 4) = 15 x 3 = 45

74 : (6 – 4) = 74 : 2 = 37

(24 + 60) : 4 = 84 : 4 = 21

Giá trị của những biểu thức đã mang lại theo đồ vật tự từ bé đến khủng là:

*

4. SÁCH CÁNH DIỀU: bài tập trang 87, 88, 90, 91, 92, 94 – Tính giá trị biểu thức lớp 3

Bài 1 trang 87

*

Phương pháp giải:

Đọc những số cùng phép tính theo máy tự từ trái sang phải.

Lời giải:

 

*

Bài 2 trang 88

*

Phương pháp giải:

Quan sát những biểu thức rồi chọn lựa cách đọc tương ứng.

Lời giải:

*

Bài 3 trang 88

*

Phương pháp giải:

Dựa vào đề bài em viết các biểu thức tương ứng.

Lời giải:

a) Hiệu của 21 trừ đi 3 là 21 – 3

b) yêu thương của 21 chia cho 3 là 21 : 3

c) Tổng của bố số 23, 15 và 40 là 23 + 15 + 40

d) Tích của cha số 5, 2 với 7 là 5 x 2 x 7

Bài 4 trang 88

*

Phương pháp giải:

Đếm số cá ở mỗi bình rồi nêu ý nghĩa sâu sắc của mỗi biểu thức.

Xem thêm: Đánh Giá Tai Nghe Samsung Gear Iconx 2018 : Nhiều Tính Năng, Âm Thanh Hợp Lí

Lời giải:

Bình A gồm 8 nhỏ cá

Bình B bao gồm 9 bé cá

Bình C bao gồm 6 bé cá

a) Biểu thức 8 + 9 cho biết thêm tổng số cá ở hai bình A với B.

b) Biểu thức 8 + 6 cho thấy tổng số cá ở hai bình A cùng C.

c) Biểu thức 8 + 9 + 6 cho biết tổng số cá ở tía bình A, B cùng C.

Bài 1 trang 90

*

Phương pháp giải:

Nếu vào biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, phân tách thì ta tiến hành các phép tính theo lắp thêm tự từ trái sang trọng phải.

Lời giải:

a) 261 + 414 = 675

Giá trị của biểu thức 261 + 414 là 675

b) 595 – 17 = 578

Giá trị của biểu thức 595 – 17 là 578

c) 286 : 2 = 143

Giá trị của biểu thức 286 : 2 là 143

d) 310 x 3 = 930

Giá trị của biểu thức 310 x 3 là 930

e) 265 – 82 + 10 = 183 + 10 = 193

Giá trị của biểu thức 265 – 82 + 10 là 193

g) 21 x 4 : 2 = 84 : 2 = 41

Giái trị của biểu thức 21 x 4 : 2 là 41

Bài 2 trang 90

*

Phương pháp giải:

– Tính quý giá biểu thức theo quy tắc: Nếu trong biểu thức chỉ có những phép tính cộng, trừ hoặc chỉ tất cả phép tính nhân, phân chia thì ta triển khai các phép tính theo máy tự tự trái quý phái phải.

– chọn giá trị đúng với mỗi biểu thức.

Lời giải:

125 – 82 + 7 = 43 + 7 = 50

40 : 5 x 8 = 8 x 8 = 64

20 + 70 – 30 = 90 – 30 = 60

72 : 9 x 10 = 8 x 10 = 80

Ta lựa chọn như sau:

*

Bài 3 trang 90

*

Phương pháp giải:

Em tính nhẩm rồi điền các dấu +, – sẽ được phép tính đúng.

Lời giải:

*

Bài 1 trang 91

*

Phương pháp giải:

Nếu trong biểu thức chỉ có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, phân chia trước; rồi tiến hành các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) 7 + 43 x 2 = 7 + 86 = 93

Giá trị của biểu thức 7 + 43 x 2 là 93

b) 8 + 15 : 3 = 8 + 5 = 13

Giá trị của biểu thức 8 + 15 : 3 là 13

c) 312 x 2 – 5 = 624 – 5 = 619

Giá trị của biểu thức 312 x 2 – 5 là 619

d) 900 : 3 – 20 = 300 – trăng tròn = 280

Giá trị của biểu thức 900 : 3 – đôi mươi là 280

Bài 2 trang 92

*

Phương pháp giải:

– trường hợp trong biểu thức chỉ có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta triển khai các phép tính nhân, chia trước; rồi tiến hành các phép tính cộng, trừ sau.

– nếu như trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện theo sản phẩm tự từ trái quý phái phải.

Lời giải:

5 x 9 – 2 = 45 – 2

= 43

80 : 8 + 30 = 10 + 30

= 40

20 + 7 x 3 = đôi mươi + 21

= 41

72 – 6 x 10 = 72 – 60

= 12

30 : 5 x 6 = 6 x 6

= 36

115 – 72 + 9 = 43 + 9

= 52

Ta lựa chọn như sau:

*

Bài 3 trang 92

*

Phương pháp giải:

– giả dụ trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta tiến hành theo đồ vật tự từ trái thanh lịch phải.

– trường hợp trong biểu thức chỉ có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành các phép tính nhân, phân chia trước; rồi tiến hành các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) Sai

Sửa lại:

50 + 50 x 8 = 50 + 400

= 450

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

Sửa lại:

300 – 100 : 5 = 300 – 20

= 280

Bài 4 trang 92

*

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính trọng lượng của 4 bao thóc bằng trọng lượng của một bao thóc nhân cùng với 4.

Bước 2: Tìm trọng lượng của 4 bao thóc cùng 1 bao ngô = cân nặng của 4 bao thóc + khối lượng của 1 bao ngô.

Tóm tắt:

1 bao thóc: đôi mươi kg

1 bao ngô: 30 kg

4 bao thóc với 1 bao ngô: … kg?

Lời giải:

4 bao thóc cân nặng số ki-lô-gam là

20 x 4 = 80 (kg)

4 bao thóc cùng 1 bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là

80 + 30 = 110 (kg)

Đáp số: 110 kg

Bài 5 trang 92

*

Phương pháp giải:

– bước 1: Viết những biểu thức

– bước 2: Tính cực hiếm biểu thức:

+ ví như trong biểu thức chỉ có những phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện theo sản phẩm tự từ trái lịch sự phải.

+ nếu như trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta triển khai các phép tính nhân, phân tách trước; rồi triển khai các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) 87 – 7 + 40 = 80 + 40 = 120

b) 7 x 6 – 2 = 42 – 2 = 40

Bài 1 trang 94

*

Phương pháp giải:

Khi tính giá chỉ trị của những biểu thức có dấu ngoặc () thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

Lời giải:

a) (37 – 18) + 17 = 19 + 17 = 36

Giá trị của biểu thức (37 – 18) + 17 là 36

b) 56 – (35 – 16) = 56 – 19 = 37

Giá trị của biểu thức 56 – (35 – 16) là 37

c) (6 + 5) x 8 = 11 x 8 = 88

Giá trị của biểu thức (6 + 5) x 8 là 88

d) 36 : (62 – 56) = 36 : 6 = 6

Giá trị của biểu thức 36 : (62 – 56) là 6

Bài 2 trang 94

*

Phương pháp giải:

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta triển khai các phép tính nhân, phân chia trước; rồi triển khai các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

Ta triển khai phép tính trong ngoặc trước như sau:

56 : (45 – 38) x 2 = 56 : 7 x 2

= 8 x 2

= 16

Vậy chọn giải đáp C.

Bài 3 trang 94

*

Phương pháp giải:

Số học viên đi ô tô to bởi số học viên của cả đoàn trừ đi số học sinh đi xe ô tô nhỏ.

Lời giải:

a) Ta gồm mỗi xe ô tô nhỏ tuổi chở 7 học tập sinh, đề nghị 2 xe ô tô nhỏ chở 7 x 2 học tập sinh

Biểu thức tính số học viên đi xe xe hơi to là 54 – 7 x 2

b) Số học viên đi xe ô tô to là

54 – 7 x 2 = 40 (học sinh)

Đáp số: a) 54 – 7 x 2

b) 40 học sinh

Bài 4 trang 94

*

Phương pháp giải:

Điền dấu hoặc giấu () sẽ được biểu thức đúng.

Lời giải:

Hoặc

a) 8 : (4 x 2) = 1

8 : (4 – 2) = 4

b) 8 + 4 : 2 = 10

Luyện tập phổ biến trang 30, 31, 32, 33

5. SÁCH CHÂN TRỜI: bài tập trang 32, 33, 34, 35 – Tính cực hiếm biểu thức lớp 3

Bài 1 trang 32

*

Phương pháp giải:

Em tính giá biểu thức cùng nói theo mẫu.

Lời giải:

a, 187 – 42 = 145

Giá trị biểu thức 187 – 42 là 145.

b, 30 : 5 = 6

Giá trị biểu thức 30 : 5 là 6.

c, 70 – 50 + 80 = trăng tròn + 80

= 100

Giá trị của biểu thức 70 – trăng tròn + 80 là 100.

Bài 1 luyện tập trang 32

*

Phương pháp giải:

Với biểu thức chỉ có phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân, phép chia ta triển khai từ trái sang trọng phải.

Lời giải:

a, 384 + 471 = 855

b, 742 – 42 + 159 = 700 + 159

= 859

c, 2 x 4 x 5 = 8 x 5

= 40

Bài 2 rèn luyện trang 32

*

Phương pháp giải:

Tính quý giá biểu thức rồi nối với kết quả thích hợp.

Lời giải:

Ta có: 43 + 72 = 115

75 – 28 = 47

80 + 16 – 22 = 96 – 22 = 74

Ta nối như sau:

*

Bài 1 trang 33

*

Phương pháp giải:

Đối với biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc biểu thức chỉ có phép nhân, chia ta thực hiện từ trái quý phái phải.

Lời giải:

a) 82 + 13 – 76 = 95 – 76

= 19

b) 547 – 264 – 200 = 283 – 200

= 83

c) 2 x 3 x 5 = 6 x 5

= 30

d) 16 : 2 : 2 = 8 : 2

= 4

Bài 2 trang 33

*

Phương pháp giải:

– Tìm 4 thùng tô đỏ nặng bao nhiêu kg = Số kg của một thùng nhân với 4

– Tổng số kilogam của 4 đánh đỏ và 1 thùng đánh xanh = Số kilogam của 4 thùng sơn đỏ + Số kg của 1 thùng đánh xanh.

Tóm tắt:

Sơn đỏ nặng : 2 kg

Sơn xanh nặng : 5 kg

4 tô đỏ và 1 thùng tô xanh : ? kg

Lời giải:

4 thùng đánh đỏ nặng số kilogam là

2 x 4 = 8 ( kg )

4 thùng đánh đỏ và 1 thùng đánh xanh nặng số kilogam là

8 + 5 = 13 ( kg )

Đáp số: 13 kg

Bài 1 trang 34

*

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách ta thực hiện phép tính nhân, phân chia trước; rồi tiến hành các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) 80 – 2 x 7 = 80 – 14

= 66

b) 35 + 12 : 2 = 35 + 6

= 41

c) 45 : 5 – 9 = 9 – 9

= 0

Bài 2 trang 34

*

Phương pháp giải:

– Đối với biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ gồm phép tính nhân, phân chia thì ta thực hiện từ trái thanh lịch phải.

– Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; rồi tiến hành các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a, Ta có 70 – 15 + 35 = 55 + 35 = 90 vì đó câu a đúng.

b, Ta co 50 : 5 x 2 = 10 x 2 = trăng tròn do đó câu b đúng.

c, Ta có 8 + 2 x 5 = 8 + 10 = 18 vì chưng đó câu c sai.

Vui học tập trang 34

*

Phương pháp giải:

Để tính được số cà chua ta tính tổng số cà chua ở mặt ngoài và bên phía trong thùng.

Lời giải:

Ta thấy vào hộp tất cả 7 team cà chua, từng nhóm gồm 5 quả.

Bên ngoài có 9 quả cà chua

Có tất cả số trái cà chua là

9 + 5 x 7 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả cà chua.

Bài 1 trang 35

*

Phương pháp giải:

Khi tính quý giá của biểu thức có chứa dấu ngoặc thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

Lời giải:

a, 80 – (30 + 25) = 80 – 55

= 25

b, (72 – 67) x 8 = 5 x 8

= 40

c, 50 : (10 : 2) = 50 : 5

= 10

Bài 2 trang 35

*

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng số truyện và số vở có vào một túi quà

Bước 2: Tính số quyển truyện và vở có vào 10 túi quà

Tóm tắt:

Mỗi túi : 1 quyển truyện và 4 quyển vở

10 túi : ? quyển truyện và vở

Lời giải:

Một túi quà có số quyển truyện và quyển vở là

1 + 4 = 5 (quyển)

10 túi quà có số quyển truyện và vở là

5 x 10 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển.

Thử thách trang 35

*

Phương pháp giải:

Bước 1 : Tính số vỉ trứng trong một lần mua

Bước 2: Tính số vỉ trứng trong 2 lần mua

Tóm tắt:

1 lần download : 3 vỉ trứng gà và 1 trứng vịt

2 lần thiết lập : ? vỉ trứng

Lời giải:

Số vỉ trứng trong một lần download là

3 + 1 = 4 (vỉ)

Số vỉ trứng vào 2 lần tải là

4 x 2 = 8 (vỉ)

Dó đó biểu thức giúp mãng cầu tính số vỉ trứng đã mua là C. (3 + 1) x 2

Trên đó là tổng hợp kỹ năng và kiến thức và bài xích tập về tính chất giá trị của biểu thức lớp 3. Ba bà bầu và những con hãy nhớ là theo dõi umakarahonpo.com liên tục để nhận được rất nhiều bài học độc đáo và có ích khác trong công tác lớp 3 nhé!