Tìm Số Tự Nhiên Nhỏ Nhất Có Tổng Các Chữ Số Là 31 Trả Lời: Số Tự Nhiên Đó Là

a) Trung bình cộng của số lớn số 1 có 4 chữ số khác biệt với số bé dại tốt nhất bao gồm 3 chữ số là :

A. 4986 B. 4988 C. 5000

b) Trung bình cùng của số bé xíu tuyệt nhất bao gồm 6 chữ số không giống nhau cùng với số lớn số 1 bao gồm 4 chữ số là :

A. 56 072 B. 56 172 C. 56 222

Câu 4.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số là 31 trả lời: số tự nhiên đó là

 Đúng ghi Đ, không đúng ghi S :

a) Tổng số lẻ nhỏ dại nhất tất cả 5 chữ số cùng với số lớn nhất có 4 chữ số là: trăng tròn 000. ☐

b) Tổng của số lớn nhất bao gồm 5 chữ số khác biệt với số nhỏ bé tốt nhất bao gồm 5 chữ số khác nhau là: 108 900 ☐

c) Hiệu của số lớn nhất gồm 4 chữ số khác nhau phần lớn là số lẻ với số nhỏ xíu duy nhất gồm 4 chữ số không giống nhau đầy đủ là số chẵn là: 7707 ☐

d) Hiệu của số chẵn lớn số 1 gồm 5 chữ số cùng với số lớn số 1 tất cả 4 chữ số là : 89 898. ☐

Câu 5. Không thực hiện phép tính, hãy so sánh cực hiếm của M với N

(M × 88 = 88 × 1090)

((N + 1090) ×256)( = (984 + 1090 ) ×256)

Câu 6. Hãy viết thêm bốn số phù hợp vào chỗ chnóng trong dãy số sau cùng lý giải cách tìm các số kia :

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; … ; … ; … ; …

Câu 7. Hà làm cho được 16 hoa lá, Hằng có tác dụng được 19 bông hoa, Lan có tác dụng được số hoa lá nhiều hơn nữa nút vừa phải của cả 3 các bạn là 5 bông hoa. Hỏi cả bố bạn làm cho được từng nào bông hoa?

Lời giải

Câu 1. 

Phương thơm pháp:

- Chữ số 3 có mức giá trị 3000 thì chữ số 3 đó cần ở trong hàng nghìn.

- Tìm số bé dại nhất gồm 6 chữ số khác nhau rồi tìm kiếm mặt hàng của chữ số 3, trường đoản cú kia xác định giá tốt trị của chữ số đó.

Cách giải:

a) Trong các số đã mang đến, số chứa chữ số sản phẩm công nghệ 3 nhưng mà giá trị của số 3 là 3000 là 53 724.

Chọn C.

b) Số nhỏ duy nhất bao gồm 6 chữ số không giống nhau là 102 345.

Trong số 102 345, chữ số 3 trực thuộc hàng ngàn đề xuất có giá trị là 300.

Chọn B.

Câu 2.

Phương pháp:

- Tháng 2 năm thường có 28 ngày, mon hai của năm nhuận bao gồm 29 ngày.

- Năm nhuận là các năm phân chia không còn cho 4. Liệt kê những năm nhuận bắt đầu từ năm 1980 đến khi xong năm 20trăng tròn rồi đếm số thời gian nhuận.

Cách giải:

a) Tháng hai của năm nhuận bao gồm 29 ngày.

Chọn B.

b) Bắt đầu từ năm 1980 đến hết năm 2020 có các năm nhuận là:

 1980 ; 1984; 1988; 1992; 1996; 2000; 2004; 2008; 2012; 2016; 2020

Vậy bắt đầu từ năm 1980 cho đến khi hết năm 20trăng tròn gồm 1một năm nhuận.

Chọn D

Câu 3.

Phương pháp:

Muốn tìm kiếm số mức độ vừa phải cộng của không ít số, ta tính tổng của các số đó, rồi phân chia tổng kia mang lại số các số hạng.

Cách giải:

a) Số lớn số 1 bao gồm 4 chữ số khác nhau là 9876.

Số bé dại độc nhất vô nhị bao gồm 3 chữ số là 100.

Trung bình cùng của số lớn số 1 tất cả 4 chữ số khác biệt cùng với số nhỏ tuổi duy nhất có 3 chữ số là :

(9876 + 100) : 2 = 4988

Chọn B. 

b) Số nhỏ nhắn độc nhất vô nhị bao gồm 6 chữ số khác nhau là 102 345.

Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999.

Xem thêm: Sự Trỗi Dậy Của Một Đế Chế 300 Chiến Binh Đế Chế Trỗi Dậy, 300 Chiến Binh: Đế Chế Trỗi Dậy

Trung bình cộng của số bé bỏng duy nhất tất cả 6 chữ số không giống nhau cùng với số lớn số 1 có 4 chữ số là :

(102 345 + 9999) : 2 = 56 172

Chọn B. 

Câu 4.

Phương pháp:

Tính giá trị các biểu thức rồi so sánh với đề bài xích nhằm xác minh tính đúng không nên của các xác minh vẫn đến.

Cách giải:

a) Số lẻ nhỏ tuyệt nhất có 5 chữ số là 10 001.

Số lớn nhất tất cả 4 chữ số là 9999.

Tổng số lẻ nhỏ duy nhất có 5 chữ số với số lớn nhất gồm 4 chữ số là:

10 001 + 9999 = đôi mươi 000

b) Số lớn nhất có 5 chữ số không giống nhau là 98 765.

Số bé nhất tất cả 5 chữ số khác biệt là 10 234.

Tổng của số lớn số 1 có 5 chữ số khác biệt cùng với số bé bỏng độc nhất vô nhị bao gồm 5 chữ số không giống nhau là:

98 765 + 10 234 = 108 999 

c) Số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau các là số lẻ là 9753.

Số nhỏ xíu duy nhất có 4 chữ số khác biệt gần như là số chẵn là 2046.

Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác biệt đông đảo lẻ với số bé nhỏ tuyệt nhất gồm 4 chữ sô khác biệt các là số chẵn là: 9753 - 2046 = 7707

d) Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là 99 998.

Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999.

Hiệu của số chẵn lớn số 1 có 5 chữ số với số lớn nhất bao gồm 4 chữ số là :

99 998 - 9999 = 89 999.

Vậy tác dụng theo lần lượt là:

a) Đ b) S c) Đ d) S

Câu 5. 

Phương thơm pháp:

Tìm cực hiếm của M cùng N rồi sánh kết quả cùng với nhau 

Cách giải:

+) (M × 88 = 88 × 1090)

(M = 1090) (tích bằng nhau cùng giảm 88 lần).

+) ((N + 1090) ×256)( = (984 + 1090) ×256)

((N + 1090) = 984 + 1090) (tích cân nhau cùng bớt 256 lần )

(N = 984) (2 tổng bằng nhau cùng bớt 1090)

Vì (1090 > 984) bắt buộc (M > N.)

Câu 6.  

Phương thơm pháp:

Dựa vào những số đang biết nhằm search quy điều khoản của dãy số đã cho, từ bỏ kia search các số còn lại.

Cách giải:

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; … ; … ; … ; …

Nhận xét :

(1 + 2 = 3;) ; (2 + 3 = 5;) ; (3 + 5 = 8)

Kể từ bỏ số hạng trang bị 3 trlàm việc đi, mỗi số che khuất bằng tổng nhị số sát trước nó.

Bốn số tiếp sau là :

(5 + 8 = 13;) (8 + 13 = 21;) 

(13 + 21 = 34;) (21 + 34 = 55)

Dãy số viết không thiếu thốn là :

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55.

Câu 7.

Pmùi hương pháp:

- Vẽ sơ thứ thể hiện số cành hoa mỗi bạn có tác dụng được. 

- Quan tiếp giáp sơ thứ ta thấy (2) lần vừa đủ số bông hoa có tác dụng được của (3) các bạn bằng số hoa lá của Hà cùng Hằng thêm vào đó (5) bông. Từ đó tìm kiếm được mức độ vừa phải số bông hoa làm cho được của (3) chúng ta.

- Tìm số cành hoa cả (3) bạn làm cho được ta lấy trung bình số hoa lá có tác dụng được của (3) bạn nhân cùng với (3).

Cách giải:

Theo đề bài xích ta có sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ đồ vật ta thấy (2) lần trung bình số bông hoa làm được của (3) bạn thông qua số bông hoa của Hà và Hằng thêm vào đó (5) bông.