TÌM SỐ TỰ NHIÊN LỚN NHẤT, BIẾT RẰNG KHI CHIA 350 CHO THÌ DƯ 14, CÒN KHI CHIA 220 CHO THÌ DƯ 10.

- Chọn bài -Bài 1: Tập đúng theo. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập thích hợp những số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số thành phần của một tập thích hợp. Tập hòa hợp conBài 5: Phnghiền cộng với phxay nhânBài 6: Phxay trừ cùng phxay chiaBài 7: Lũy thừa với số mũ thoải mái và tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: Chia nhì lũy quá cùng cơ sốBài 9: Thđọng trường đoản cú triển khai các phxay tínhBài 10: Tính chất phân tách không còn của một tổngBài 11: Dấu hiệu phân tách không còn cho 2, mang đến 5Bài 12: Dấu hiệu phân chia hết cho 3, cho 9Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên ổn tố. Hợp số. Bảng số nguyên ổn tốBài 15: Phân tích một vài ra thừa số nguyên ổn tốBài 16: Ước chung và bội chungBài 17: Ước chung béo nhấtBài 18: Bội thông thường bé dại nhấtÔn tập chương thơm 1 Số học

Mục lục


Sách Giải Sách Bài Tập Tân oán 6 Ôn tập cmùi hương 1 Số học giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách bài xích tập tân oán, học giỏi toán 6 sẽ giúp đỡ các bạn tập luyện tài năng suy luận hợp lý cùng hợp ngắn gọn xúc tích, sinh ra khả năng vận dụng kết thức tân oán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Bài 198 (trang 31 Sách bài bác tập Toán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 123 – 5(x + 4) = 38

b) (3x − 24) . 73 = 2 . 74

Lời giải:

a) 123 – 5(x + 4) = 38 ⇔ 5(x + 4) = 123 – 38

⇔ 5(x + 4) = 85 ⇔ x + 4 = 85 : 5 ⇔ x + 4 = 17

⇔ x = 17 – 4 ⇔ x = 13.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên lớn nhất, biết rằng khi chia 350 cho thì dư 14, còn khi chia 220 cho thì dư 10.

b) (3x − 24) . 73 = 2 . 74 ⇔ 3x − 24 = 2 . 74 : 73

⇔ 3x – 16 = 2 . 7 ⇔ 3x – 16 = 14 ⇔ 3x = 14 + 16

⇔ 3x = 30 ⇔ x = 30 : 3 ⇔ x = 10.

Bài 199 (trang 31 Sách bài bác tập Toán thù 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên và thoải mái x, hiểu được trường hợp chia nó cho 3 rồi trừ 4, tiếp đến nhân cùng với 5 thì được 15.

Lời giải:

Theo đề bài ra ta có:

( x : 3 – 4).5 = 15

⇔ x : 3 – 4 = 15 : 5

⇔ x : 3 – 4 = 3 ⇔ x : 3 = 3 + 4

⇔ x : 3 = 7 ⇔ x = 7 . 3 ⇔ x = 21.

Bài 200 (trang 31 Sách bài bác tập Toán thù 6 Tập 1): Thực hiện tại phnghiền tính rồi đối chiếu hiệu quả ra thừa số nguyên tố:

a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52

b) 5 . 42 – 18 : 32

Lời giải:

a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52

= 36 : 4 . 3 + 2 . 25


= 9 . 3 + 50 = 27 + 50

= 77 = 11 x 7

Vì đầu bài yên cầu so với tác dụng ra vượt số ngulặng tố nên 77 = 7 × 11

(Quý Khách như thế nào ra kết quả 53 là không nên bởi hiệ tượng thực hiện phxay tính chỉ tất cả phnghiền nhân và phân tách thi triển khai từ trái qua phải)

b) 5 . 42 – 18 : 32

= 5 . 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78

78 = 2 . 3 . 13

Bài 201 (trang 31 Sách bài bác tập Toán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên và thoải mái x biết:

a) 70 ⋮ x, 84 ⋮ x với x > 8

b) x ⋮ 12, x ⋮ 25, x ⋮ 30 cùng 0 8

Vì 70 ⋮ x, 84 ⋮ x bắt buộc x ∈ ƯC(70; 84)

Ta có 70 = 2 . 5 . 7 84 = 22 . 3 . 7

ƯCLN(70; 84) = 2 . 7 = 14

ƯC (70; 84) = 1; 2; 7; 14

Vì x > 8 bắt buộc x = 14

b) x ⋮ 12 , x ⋮ 25 , x ⋮ 30 với 0 2 . 3 25 = 52 30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12; 25; 30) = 22 . 3 . 55 = 300

BC(12; 25; 30) = 0; 300; 600; …

Vì 0 Bài 202 (trang 32 Sách bài tập Tân oán 6 Tập 1): Tìm số thoải mái và tự nhiên bé dại hơn 200, biết rằng số kia phân tách mang đến 2 dư 1, phân tách cho 3 dư 1, chia cho 5 thiếu hụt 1 cùng chia không còn đến 7.

Lời giải:

Điện thoại tư vấn m là số tự nhiên bắt buộc tìm.

Ta có: m phân chia mang đến 2 dư 1 cần m tất cả chữ số tận cùng là số lẻ

m phân chia đến 5 thiếu 1 cần m gồm chữ số tận thuộc bằng 1 hoặc bởi 9

Vậy m gồm chữ số tận thuộc bằng 9.

M phân chia hết mang đến 7 phải m là bội số của 7 mà lại tất cả chữ số tận cùng bằng 9

Ta có: 7 . 7 = 49

7 . 17 = 119

7 . 27 = 189

7 . 37 = 259 (Loại vì a Bài 203 (trang 32 Sách bài xích tập Tân oán 6 Tập 1): Thực hiện tại phxay tính:

a) 80 − (4 . 52 – 3 . 23)

b) 23 . 75 + 25 . 23 + 180

c) 2448 : <119 − (23 − 6)>

Lời giải:

a) 80 − (4 . 52 – 3 . 23)

= 80 – ( 4 . 25 – 3 . 8)

= 80 – (100 – 24 )

= 80 – 76 = 4


b) 23 . 75 + 25 . 23 + 180

= 23 . (75 + 25) + 180

= 23 . 100 + 180

= 2300 + 180 = 2480

c) 2448 : <119 − (23 − 6)>

= 2448 : (119 – 17)

= 2448 : 102 = 24

Bài 204 (trang 32 Sách bài xích tập Toán thù 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (2600 + 6400) – 3x = 1200

b) <(6x − 72) : 2 − 84> . 28 = 5628

Lời giải:

a) (2600 + 6400) – 3x = 1200

⇔ 9000 – 3x = 1200

⇔ 3x = 9000 – 1200

⇔ 3x = 7800

⇔ x = 7800 : 3

⇔ x = 2600

b) <(6x − 72) : 2 − 84> . 28 = 5628

⇔ (6x – 72) : 2 – 84 = 5628 : 28

⇔ ( 6x – 72) : 2 – 84 = 201

⇔ (6x – 72) : 2 = 201 + 84

⇔ ( 6x – 72) : 2 = 285

⇔ 6x – 72 = 285.2

⇔ 6x – 72 = 570

⇔ 6x = 570 + 72

⇔ 6x = 642

⇔ x = 642 : 6

⇔ x = 107.

Bài 205 (trang 32 Sách bài xích tập Toán 6 Tập 1): Cho A=8; 45, B=15; 4

a) Tìm tập hợp C những số thoải mái và tự nhiên x = a + b sao cho a ∈ A, b ∈ B

b) Tìm tập đúng theo D các số tự nhiên x = a – b làm thế nào cho a ∈ A, b ∈ B

c) Tìm tập hợp E các số tự nhiên x = a . b làm thế nào cho a ∈ A, b ∈ B

d) Tìm tập hợp G những số tự nhiên và thoải mái x làm thế nào để cho a = b . x với a ∈ A, b ∈ B

Lời giải:

a) C = 23; 12; 60; 49

b) D = 4; 30; 41

c) E = 120; 32; 675; 180

d) G = 2; 3

Bài 206 (trang 32 Sách bài xích tập Toán 6 Tập 1): Phxay nhân kỳ lạ: Nếu ta nhân số 12 345 679 (không có chữ số 8) với một vài a bất kì gồm một chữ số, rồi nhân tác dụng với 9 thì được số gồm chín chữ số giống hệt cùng mỗi chữ số mọi là a.

Ví dụ: 12345679 . 7 = 86419753

86419753 . 9 = 777777777

Hãy lý giải vì sao?

Lời giải:

Ta có: 12345679 . a . 9

= (12345679 . 9) . a

= 111111111 . a


*

Bài 207 (trang 32 Sách bài bác tập Toán 6 Tập 1): Cho tổng A = 270 + 3105 +150. Không triển khai phép tính, xét xem tổng A phân chia không còn mang lại 2, mang lại 5, mang lại 3, cho 9 tuyệt không? Tại sao?

Lời giải:

Ta gồm 270 ⋮ 2; 3105 không chia không còn 2; 150 ⋮ 2 Suy ra A không phân tách không còn 2

270 ⋮ 5; 3105 ⋮ 5; 150 ⋮ 5 Suy ra A ⋮ 5

270 ⋮ 3; 3105 ⋮ 3; 150 ⋮ 3 Suy ra A ⋮ 3

270 ⋮ 9; 3105 ⋮ 9; 150 ko phân tách hết 9 Suy ra A ko phân chia hết 9

Bài 208 (trang 32 Sách bài tập Tân oán 6 Tập 1): Tổng sau là số ngulặng tố tuyệt hòa hợp số:

a) 2 . 3 . 5 + 9 . 31

b) 5 . 6 . 7 + 9 . 10 . 11

Lời giải:

a) Ta có: 2 . 3 . 5 + 9 . 31 > 3

2 . 3 . 5 ⋮ 3 cùng 9 . 31 ⋮ 3

Vậy tổng 2 . 3 . 5 + 9 . 3một là đúng theo số

b) Ta có: 5 . 6 . 7 + 9 . 10 . 11 > 3

5 . 6 . 7 ⋮ 3 cùng 9 . 10 . 11 ⋮ 3

Vậy tổng 5 . 6 . 7 + 9 . 10 . 11 là đúng theo số.

Bài 209 (trang 32 Sách bài bác tập Toán 6 Tập 1): Điền chữ số vào lốt * để số phân chia không còn mang lại toàn bộ các số 2, 3, 5, 6, 9.

Lời giải:

Vì phân chia hết đến 2 và mang đến 5 phải chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là 0

Vì phân tách hết mang đến 9

⇒ 1 + (*) + 5 + 0 = <6 + (∗)> ⋮ 9.

Suy ra (*) = 3

Vậy ta bao gồm số 1350

Vì 1250 ⋮ 9 đề xuất 1350 ⋮ 3

Vì ƯCLN (2; 3) = 1 bắt buộc 1350 ⋮ (2; 3) = 6

Vậy số 1350 chia hết mang lại tất cả những số 2, 3, 5, 6, 9.

Bài 210 (trang 32 Sách bài xích tập Toán 6 Tập 1): Tổng sau bao gồm phân tách hết mang lại 3 không?

A = 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 210

Lời giải:

Ta có:

A = 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 210

= (2 + 22) + (23 + 24) + (25 + 26) + (27 + 28) + (29 + 210)

= 2 . (1 + 2) + 23 . (1 + 2) + 25 . (1 + 2) + 27 . (1 + 2) + 29 . (1 + 2)

= 2 . 3 + 23 . 3 + 25 . 3 + 27 . 3 + 29 . 3

= 3 . (2 + 23 + 25 + 27 + 29)

Vậy A ⋮ 3

Bài 211 (trang 32 Sách bài bác tập Toán 6 Tập 1): Cho a = 45, b = 204, c = 126.

a) Tìm ƯCLN(a, b, c).

b) Tìm BCNN(a, b).

Lời giải:

Ta có: 45 = 32 . 5

204 = 22 . 3 . 17

126 = 2 . 32 . 7

a) ƯCLN (45; 204; 126) = 3

b) BCNN(45; 204) = 22 . 32 . 5 . 17 = 3060

Bài 212 (trang 33 Sách bài xích tập Tân oán 6 Tập 1): Một mhình ảnh sân vườn hình chữ nhật gồm chiều dài 105m, chiều rộng 60m. Người ta ý muốn trồng cây bao quanh vườn cửa sao cho từng góc vườn gồm một cây và khoảng cách thân nhì cây liên tục đều nhau. Tính khoảng cách lớn số 1 thân nhì cây tiếp tục (khoảng cách thân nhị cây là một số tự nhiên cùng với đơn vị chức năng là mét), lúc ấy tổng số cây là bao nhiêu?

Lời giải:

hotline n (m) (n ∈ N) là khoảng cách thân hai cây thường xuyên.

Vì mỗi góc bao gồm một cây và khoảng cách giữa hai cây liên tục cân nhau đề nghị n là ước tầm thường của form size chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

Ta có: 105 ⋮ n cùng 60 ⋮ n

Vì n lớn nhất đề nghị n là ƯCLN(60; 105)

Ta có: 60 = 22 . 3 . 5


105 = 3 . 5 . 7

ƯCLN (60; 105) = 3 . 5 = 15

Vậy khoảng cách lớn số 1 giữa nhị cây là 15m

Chu vi của vườn cây là: (105 + 60) . 2 = 330 (m)

Tổng số km đề nghị tdragon là: 330 : 150 = 22 (cây)

Bài 213 (trang 33 Sách bài xích tập Tân oán 6 Tập 1): Có 133 quyển vsinh hoạt, 80 cây viết bi, 170 tập giấy. Người ta chia vlàm việc, bút bi, giấy thành những phần thưởng đều nhau, từng phần thưởng trọn đều cả ba nhiều loại. Nhưng sau khi phân chia còn quá 13 quyển vlàm việc, 8 cây bút bi, 2 tập giấy không còn đủ phân tách vào các phần thưởng trọn. Tính xem bao gồm bao nhiêu phần thưởng?

Lời giải:

hotline m (m ∈ N) là số phần thưởng được phân chia.

Vì sau khoản thời gian chia còn dư 13 quyển vngơi nghỉ yêu cầu ta có: m > 13

Số vsinh hoạt được chia: 133 – 13 = 1đôi mươi (quyển)

Số cây viết được chia: 80 – 8 = 72 (cây)

Số tập giấy được chia: 170 – 2 = 168 (tập)

Vì trong những phần ttận hưởng số vlàm việc, cây viết với giấy bằng nhau đề nghị m là ước chung của 1trăng tròn, 72 và 168.

Ta có 1trăng tròn = 23 . 3 . 5; 72 = 23 . 32; 168 = 23 . 3 . 7

ƯCLN (120; 72; 168) = 23 . 3 = 24

ƯC (120; 72; 168) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Vì m > 13 phải m = 24

Vậy bao gồm 24 phần thưởng trọn.

Bài 214 (trang 33 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Một thùng chứa hàng tất cả kiểu dáng hộp chữ nhật chiều dài 320cm, chiều rộng lớn 192centimet, chiều cao 224cm. Người ta hy vọng xếp các vỏ hộp gồm bề ngoài lập pmùi hương vào vào thùng đựng hàng làm thế nào để cho các vỏ hộp xếp khít theo cả chiều dài, chiều rộng lớn, cùng chiều cao của thùng. Cạnh những vỏ hộp hình lập phương thơm kia bao gồm độ dài lớn nhất bao nhiêu? (số đo cạnh của hình lập phương thơm là một trong những tự nhiên và thoải mái cùng với đơn vị là xen-ti-mét)

Lời giải:

Hotline m(cm) (m ∈ N) là cạnh của hình lập pmùi hương.

Vì hình lập phương xếp khkhông nhiều cả theo chiều dài, chiều rộng lớn và độ cao của thùng nên cạnh hình lập pmùi hương là ước thông thường của kích thước chiều nhiều năm, chiều rộng , chiều cao của thùng .

Ta có: 3đôi mươi ⋮ m, 192 ⋮ m và 224 ⋮ m

Vì m lớn nhất đề nghị m là ƯCLN (320; 192; 224)


Ta gồm 3trăng tròn = 26 . 5; 192 = 26 . 3; 224 = 25 . 7

ƯCLN(320; 192; 224) = 25 = 32

Vậy cạnh hình lập phương lớn số 1 bởi 32(cm).

Bài 215 (trang 33 Sách bài bác tập Tân oán 6 Tập 1): Tại một bến xe, cđọng 10 phút ít lại sở hữu một chuyến xe taxi tránh bến, cứ 12 phút lại có một chuyến xe cộ buýt tránh bến. Lúc 6 giờ, một xe pháo xe taxi và một xe buýt cùng rời bến. Hỏi thời gian mấy tiếng lại sở hữu một taxi và một xe buýt cùng tránh bến?

Lời giải:

Hotline m (phút) (m ∈ N) là thời hạn tự cơ hội taxi và xe pháo buýt cùng tách bến lần này cho lúc taxi cùng xe buýt thuộc tránh bến lần tiếp theo sau.

Ta có: m ⋮ 10 với m ⋮ 12

Vì m nhỏ tuổi duy nhất đề xuất m là BCNN(10; 12)

Ta có: 10 = 2 . 5

12 = 22 . 3

BCNN(10; 12) = 22 . 3 . 5 = 60

Vậy sau 60 phút = 1 tiếng thì xe taxi với xe cộ buýt thuộc tránh bến lần tiếp theo. Lúc đó là 6 + 1 = 7 tiếng.

Bài 216 (trang 33 Sách bài tập Tân oán 6 Tập 1): Số học sinh khối 6 của một ngôi trường trong vòng từ 200 mang lại 400, Lúc xếp hàng 12, sản phẩm 15, sản phẩm 18 phần nhiều thừa 5 học sinh. Tính số học viên đó.

Lời giải:

call m (m ∈ N với 200 ≤ m ≤ 400) là số học sinh kân hận 6 đề nghị tìm.

Vì lúc xếp sản phẩm 12, hàng 15, sản phẩm 18 các dư 5 đề nghị ta có:

m – 5 ⋮ 12; m – 5 ⋮ 15 cùng m – 5 ⋮ 18

Suy ra: m – 5 là bội chung của 12, 15 với 18

Ta có: 12 = 22 . 3

15 = 3 . 5

18 = 2 . 32

BCNN(12; 15; 18) = 22 . 32 . 5 = 180

BC = (12; 15; 18) = 0; 180; 360; 540; …

Vì 200 ≤ m ≤ 400 bắt buộc 195 ≤ m – 5 ≤ 395


Suy ra: m – 5 = 360 ⇒ m = 365

Vậy số học sinh khối hận 6 là 365 em.

Bài 217 (trang 33 Sách bài bác tập Tân oán 6 Tập 1): Có tía ông chồng sách: Văn uống, Âm nhạc, Toán thù, từng kháng sách chỉ tất cả một một số loại sách. Mỗi cuốn sách Vnạp năng lượng dày 15milimet, từng cuốn sách Âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn nắn sách Tân oán dày 8mm. Người ta xếp tía ông chồng sách cao hệt nhau. Tính chiều cao nhỏ dại độc nhất vô nhị của bố ông xã sách kia.

Lời giải:

call m(mm) (m ∈ N) là chiều cao nhỏ tốt nhất của cha ông xã sách.

Vì cha ông chồng sách cao bằng nhau phải chiều cao của từng ông xã sách là bội thông thường của bề dày cha quyển sách.

Vì m nhỏ nhất nên m là BCNN(15; 6; 8)

Ta có: 15 = 3.5

6 = 2. 3

8 = 23

BCNN(15; 6; 8) = 23 . 3 . 5 = 120

Vậy chiều cao nhỏ dại duy nhất của mỗi ông chồng sách là 120milimet.

Bài 218 (trang 33 Sách bài xích tập Tân oán 6 Tập 1): Quãng con đường AB dài 110km. Lúc 7 giờ đồng hồ, người đầu tiên đi trường đoản cú A nhằm mang lại B, bạn sản phẩm hai đi tự B để cho A. Họ chạm chán nhau cơ hội 9h. Biết tốc độ của mỗi người đầu tiên lớn hơn gia tốc bạn máy nhị là 5km/h. Tính tốc độ của mọi cá nhân.

Lời giải:

Thời gian hai người đi được cho tới thời gian gặp nhau: 9 – 7 = 2 ( giờ)

Tổng vận tốc của hai người: 110 : 2 = 55 (người)

Vận tốc của tín đồ trang bị nhất: (55 + 5) : 2 = 30 (km/h)

Vận tốc của bạn vật dụng hai: 30 – 5 = 25 (km/h).

Bài 219 (trang 33 Sách bài xích tập Tân oán 6 Tập 1): Toán cổ: Một bé chó xua theo một con thỏ bí quyết nó 150dm. Một bước nhảy đầm của chó dài 9dm, một bước khiêu vũ của thỏ dài 7dm và khi chó nhảy một bước thì thỏ cũng khiêu vũ một bước. Hỏi chó phải nhảy từng nào bước new đuổi theo kịp thỏ?

Lời giải:

Mỗi bước dancing của chó dài ra hơn nữa bước khiêu vũ của thỏ: 9 – 7 = 2(dm)

Vậy mong theo kịp thỏ, chó cần nhảy: 150 : 2 = 75 ( bước).

Bài 2đôi mươi (trang 33 Sách bài tập Tân oán 6 Tập 1): Tôi nghĩ một số gồm tía chữ.

Xem thêm: Thủ Thuật Tra Cứu Thông Tin Sim Viettel Có Kết Quả Chính Xác Nhất

Nếu sút số tôi nghĩ đi 7 thì được số phân tách không còn mang lại 7.

Nếu sút số tôi nghĩ về đi 8 thì được số phân chia không còn đến 8.

Nếu giảm số tôi suy nghĩ đi 9 thì được số chia không còn mang đến 9.

Hỏi số tôi nghĩ là số nào?

Lời giải:

điện thoại tư vấn m là số nhưng tôi nghĩ về.

Vì m – 7 ⋮ 7, m – 8 ⋮ 8, m – 9 ⋮ 9 cần m là bội phổ biến của 7, 8, 9.

Vì 7, 8, 9 song là 1 trong ngulặng tố cùng nhau đề xuất ta có:

BCNN(7, 8, 9) = 7 . 8 . 9 = 504

BC(7, 8, 9) = 0; 504; 1008; …

Vì m là số có tía chữ số đề xuất m = 504

Vậy số mà tôi xem xét 504.

Bài 221 (trang 34 Sách bài bác tập Toán thù 6 Tập 1): Tân oán cổ: Một bà mang 1 rổ trứng ra chợ. Dọc mặt đường gặp một cùng vô ý đụng phải, rổ trứng rơi xuống đất. Bà tê tỏ ý mong mỏi đền rồng lại bèn hỏi:

– Bà cho biết trứng trong rổ gồm từng nào trứng?

Bà bao gồm rổ trứng trả lời:

– Tôi chỉ đừng quên số trứng kia phân tách mang lại 2, mang lại 3, đến 4, cho 5, đến 6 lần nào thì cũng còn thừa ra một trái, tuy nhiên phân tách mang đến 7 thì ko quá trái như thế nào. À, nhưng mà số trứng không đến 400 trái.

Tính xem vào rổ gồm bao nhiêu quả trứng?

Lời giải:

hotline m (m ∈ N cùng m 2

5 = 5

6 = 2 . 3


BCNN(2; 3; 4; 5; 6) = 22 . 3 . 5 = 60

BC(2; 3; 4; 5; 6) = 0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 420; …

Suy ra: m – 1 ∈ 60; 120; 180; 240; 300; 360

m = 61; 121; 181; 241; 301; 361

Vì m ⋮ 7 buộc phải m = 301

Vậy rổ trứng tất cả 301 trái.

Bài 222 (trang 34 Sách bài xích tập Toán 6 Tập 1): gọi Phường là tập thích hợp những số ngulặng tố,

A là tập vừa lòng những số chẵn,

B là tập phù hợp những số lẻ.

a) Tìm giao của các tập thích hợp A cùng Phường, A cùng B.

b) Dùng cam kết hiệu ⊂ nhằm bộc lộ quan hệ nam nữ thân những tập đúng theo P, N, N*.

c) Dùng cam kết hiệu ⊂ nhằm miêu tả quan hệ giữa mỗi tập vừa lòng A, B với mỗi tập hòa hợp N, N*.

Lời giải:

a) P ∩ A = 2; A ∩ B = ∅

b) Phường. ⊂ N; Phường ⊂ N*; N* ⊂ N

c) A ⊂ N; B ⊂ N; B ⊂ N*

Bài 223 (trang 34 Sách bài bác tập Toán thù 6 Tập 1): Cho nhị tập hợp A = 70; 10; B = 5; 14. Viết tập hợp những quý hiếm của biểu thức:

a) x + y cùng với x ∈ A, y ∈ B

b) x – y cùng với x ∈ A, y ∈ B

c) x . y cùng với x ∈ A, y ∈ B

d) x : y với x ∈ A, y ∈ B với thương x : y là số thoải mái và tự nhiên.

Lời giải:

a) 75; 84; 15; 24

b) 65; 56; 5

c) 350; 980; 50; 140

d) 14; 5; 2.

Bài 224 (trang 34 Sách bài bác tập Toán 6 Tập 1): Lớp 6A gồm 25 học sinh mê say môn Toán thù, bao gồm 25 học sinh đam mê môn Văn, trong đó bao gồm 13 học viên thích cả nhì môn Toán cùng Văn. Có 9 học viên ko say đắm cả Tân oán lẫn Văn.

a) Dùng sơ thiết bị vòng tròn nhằm minch họa:

– Tập hòa hợp T các học sinh lớp 6A mê say Toán

– Tập đúng theo V các học viên lớp 6A mê say Văn

– Tập đúng theo K những học viên lớp 6A không say mê cả Toán lẫn Văn

– Tập vừa lòng A những học sinh lớp 6A

b) Trong các tập đúng theo T, V, K, A có tập phù hợp làm sao là tập vừa lòng con của một tập phù hợp khác?

c) Gọi M là tập thích hợp những học viên của lớp 6A ham mê cả nhì môn Tân oán và Văn uống. Tìm giao của những tập hợp: T với V, T và M, V cùng M, K với T, K và V.

d) Tính số học sinh của lớp 6A.

Lời giải:

a) Minch họa bởi hình vẽ

*

b) T ⊂ A

V ⊂ A

K ⊂ A

c) T ∩ V = M

T ∩ M = M

V ∩ M = M

K ∩ T = ∅

K ∩ V = ∅

d) Số học sinh của lớp 6A là:


(24 + 25 – 13) + 9 = 45 (học sinh)

Bài 1.1 (trang 35 Sách bài xích tập Toán 6 Tập 1): Kết quả tính 5 . 34 – 6 . 72 bằng:

(A) 78; (B) 211; (C) 111; (D) 48861.

Hãy chọn pmùi hương án đúng.

Lời giải:

Chọn (C) 111

Bài 1.2 (trang 35 Sách bài tập Tân oán 6 Tập 1): ƯCLN của cha số 96, 160, 192 bằng

(A) 16 ; (B) 24 ; (C) 32 ; (D) 48.

Hãy chọn phương án đúng.

Lời giải:

Chọn (C) 32.

Bài 1.3 (trang 35 Sách bài xích tập Toán 6 Tập 1): BCNN của bố số 36, 104, 378 bằng

(A) 1456; (B) 4914;

(C) 3276; (D) 19656.

Hãy chọn phương án đúng.

Lời giải:

Chọn (D) 19656.

Bài 1.4 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên ab sao cho ab − tía = 72.

Lời giải:

Ta có (10a + b) – (10b + a) = 72

⇒ 9a – 9b = 72

⇒ 9(a – b) = 72

⇒ a – b = 8.

Do a và b khác 0 bắt buộc a = 9, b = 1.

Đáp số: 91.

Bài 1.5 (trang 35 Sách bài xích tập Toán 6 Tập 1): Thay các dấu * bởi các chữ số thích hợp để số
*
phân chia hết mang đến hầu hết các số 2, 3, 5.

Lời giải:

2250, 5250, 8250.

Bài 1.6 (trang 35 Sách bài tập Tân oán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên n, biết n + 3 chia hết cho n + 1.

Lời giải:

Ta có n + 3 ⋮ n + 1 ⇒ n + 1 + 2 ⋮ n + 1 ⇒ 2 ⋮ n + 1.

Do đó

n + 1 1 2
n 0 1
Bài 1.7 (trang 35 Sách bài tập Toán thù 6 Tập 1): Chứng tỏ rằng:

*

Lời giải:

*

Bài 1.8 (trang 35 Sách bài xích tập Toán thù 6 Tập 1): Tìm ba số tự nhiên a, b, c khác 0 sao cho các tích 140a, 180b, 200c bằng nhau và có cực hiếm nhỏ nhất.

Lời giải:

Gọi m là cực hiếm nhỏ nhất của các tích 140 . a, 180 . b, 200 . c. Do a, b, c khác 0 cần m ≠ 0. Do đó m = BCNN(140, 180, 200) = 12600.

Vậy a = 12600 ⋮ 140 = 90;

b = 12600 ⋮ 180 = 70;

c = 12600 ⋮ 200 = 63.


*

- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập phù hợp các số tự nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hòa hợp conBài 5: Phxay cộng với phnghiền nhânBài 6: Phxay trừ với phép chiaBài 7: Lũy quá cùng với số nón thoải mái và tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: Chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: Thđọng từ bỏ tiến hành những phxay tínhBài 10: Tính hóa học chia không còn của một tổngBài 11: Dấu hiệu phân chia không còn cho 2, mang đến 5Bài 12: Dấu hiệu phân tách không còn đến 3, mang lại 9Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên ổn tố. Hợp số. Bảng số nguyên ổn tốBài 15: Phân tích một trong những ra thừa số nguyên ổn tốBài 16: Ước tầm thường với bội chungBài 17: Ước tầm thường to nhấtBài 18: Bội phổ biến nhỏ dại nhấtÔn tập chương 1 Số học