Tìm ba số biết rằng: tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 56

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Tìm ba số biết rằng: tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 56

*

*

*

gọi số trước tiên là s st2 là b st3 là c

theo đầu bài bác ta có :

a=4/7 xb => b= a:4/7

a= 3/8xc=>a =3 phần thì c=8 phần

với c-a=60

=> hiệu số phần = nhau là :

8-3=5p

=>c=60:5x8=96

=>a=96-90=36

=>b= a:4/7 =36: 4/7=63

vậy

a= 36

b=63

c=96


hotline số đầu tiên là s st2 là b st3 là c

theo đầu bài bác ta bao gồm :

a=4/7 xb => b= a:4/7

a= 3/8xc=>a =3 phần thì c=8 phần

và c-a=60

=> hiệu số phần = nhau là :

8-3=5p

=>c=60:5x8=96

=>a=96-90=36

=>b= a:4/7 =36: 4/7=63

vậy

a= 36

b=63

c=96


kiếm tìm số sản phẩm công nghệ nhị biết số thứ nhất bằng 4/7 số máy nhị, bằng 3/8 số lắp thêm tía và kỉm số sản phẩm công nghệ ba 60 đơn vị .


4/7 = 12/21

3/8 = 12/32

60 đơn vị ứng với :

32 - 12 = 20 ( phần )

Giá trị 1 phần :

60 : trăng tròn = 3

Số vật dụng nhì :

3 x 21 = 63

đ/s : 63


Gọi số thứ nhất là: a

số thứ 2 là :b

số thứ 3laf: c

theo đề bài ta có:a = 3/8*c (1) ; a+60=c (2)

cầm cố (1) vào (2)ta có: 3/8c+60=c

=>5/8c=60

=>c=75/2

a=4/7b=3/8c(3)

ráng c=75/2 vào (3) =>a=225/16

b=1575/64


Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 4 Gồm Những Quyển Gì, Bộ Sách Bài Tập Lớp 4

Tìm số máy nhì, biết số trước tiên bởi 4/7 số đồ vật nhị, bởi 3/8 số lắp thêm tía cùng kỉm số thiết bị bố 60 đơn vị. Vậy số thứ nhì là:


Số lắp thêm bố kỉm 60 đơn vị, tỉ số của số đầu tiên cùng số sản phẩm tía là 3/8

Hiệusố phần đều nhau là:

8 - 3 = 5 (phần)

Sơ thứ trường đoản cú vẽ :v

Số thứ nhất là:

60 : 5 x 3 = 36

Số sản phẩm công nghệ nhì là:

36 : 7 x 4 = 63

Đáp số: 63


TÌM SỐ THỨ HAI , BIẾT SỐ THỨ NHẤT BẰNG 4/7 SỐ THỨ HAI , BẰNG 3/8 SỐ THỨ BA VÀ KÉM SỐ THỨ BA 60 ĐƠN VỊ . VẬY SỐ THỨ HAI LÀ .


Số trước tiên kém nhẹm số vật dụng 3 60 đơn vị chức năng . Tỉ số của số trước tiên cùng số thiết bị 3 là(frac38).

Số sản phẩm 1 là :

60 : (8 - 3) x 3 = 36

Số thứ hai là :

36 :(frac47)= 63

ĐS : 63


gọi số trước tiên là s st2 là b st3 là c

theo đầu bài ta gồm :

a=4/7 xb => b= a:4/7

a= 3/8xc=>a =3 phần thì c=8 phần

và c-a=60

=> hiệu số phần = nhau là :

8-3=5p

=>c=60:5x8=96

=>a=96-90=36

=>b= a:4/7 =36: 4/7=63

vậy

a= 36

b=63

c=96


Tìm số sản phẩm hai biết số đầu tiên bởi 4/7 số sản phẩm hai, bởi 3/8 số đồ vật ba và kỉm số lắp thêm ba 60 đơn vị

tạo nên tôi với


số thứ nhất bởi 3/8 số thiết bị bố , kém nhẹm 68 bắt buộc số thứ nhất là

60:(8-3)x3=36

số đầu tiên bằng 4/7 số thiết bị nhì là

(36:4)x7=63

đáp số : số 1: 36

số 2 : 63

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)


số thứ nhất =ba phần tư số sản phẩm ba

số đồ vật nhất: |--|--|--|

số thứ ba: |--|--|--|--|

số trước tiên là:

60 : (4-3) x 3= 180 (1-1 vị)

số thiết bị hai là:

180 : 5/8 = 288 ( solo vị)

chọn bản thân nha