Tìm Số Biết Số Đó Chia 2 Dư 1, Chia 5 Dư 4 Và Chia Hết Cho 9. Trả Lời: Số Cần Tìm Là

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đó phân tách hết đến 2 dư 1, phân chia cho 5 dư 2 và chia hết đến 9


*

call số yêu cầu tìm kiếm làab( 0ab= 10a+b

10a+b chia 2 dư 1

10a+b chia 5 dư 2

=> b = 7

ta gồm 10a+7 chia không còn mang lại 9 => a+7 chia hết mang đến 9

=> a=2

vậy số cần tra cứu là 27

#Học-tốt


*

1.

Bạn đang xem: Tìm số biết số đó chia 2 dư 1, chia 5 dư 4 và chia hết cho 9. trả lời: số cần tìm là

Lớp 5a xếp hàng nhì được một số hàng ko thừa người mua nào , xếp hàng cha tuyệt hàng bốn đều được một số hàng ko thừa bạn nào. Nếu lấy tổng các hàng xếp được đó thì được 39 hàng. Hỏi lớp 5a có bao nhiêu người mua hàng ?

2.

Tìm số bé nhỏ nhất phân chia đến 3 dư 1 , đến 4 dư 2 , phân tách mang lại 5 dư 3 , phân tách cho 6 dư 4 .

3.

Xem thêm: Chi Phí Xây Dựng Nhà Hát Lớn Hà Nội Được Xây Dựng, Trùng Tu Như Thế Nào?

Tìm số có nhị chữ số, biết rằng số đó phân chia mang lại chữ số hàng solo vị của nó thì được thương thơm là 5 và dư 6 .


Một số vừa phân tách hết đến 9, vừa phân tách hết mang lại 5 gồm 4 chữ số. Chữ số hàng chục bằng 2/3 chữ số hàng trăm. Chữ số hàng trăm = 2 lần chữ số hàng ngìn Tìm số đó.


Tìm một số , biết rằng nếu thêm vào bên phải số đó một số có hai chữ số ta được số mới . Đem số mới đi chia mang đến số đã cho ta được phép chia có tổng các số : bị phân chia , số phân chia , số tmùi hương , số dư bằng 9 181 . Tìm :

a) Số đã cho

b) Số viết thêm


Tìm số tự nhiên N, biết rằng số đó phân chia hết mang đến 6, chia cho 9 thì dư 3; hiệu của hai tmùi hương bằng 2. Trả lời : N = ...


Một số vừa phân chia hết mang đến 9, vừa chia hết mang lại 5 gồm 4 chữ số. Chữ số hàng chục bằng 2/3 chữ số hàng trăm. Chữ số hàng trăm = 2 lần chữ số hàng nghìn. Tìm số đó. ( Trình bày bài giải nhé )


Tìm 2 số có 2 CSbiết rằng tổng của chúng phân tách hết mang lại 534 và thương thơm của chúng chia hết đến 5.


tìm 1 số , biết rằng nếu xóa chữ số 4 ở hàng 1-1 vị của số đó thì được số mới , lấy số cần tìm phân chia mang lại số mới thì được phép phân tách có tổng của số bi phân chia, số phân tách, tmùi hương, số dư là 1525