Trang chủ » Một Phân Số Có Tổng Của Tử Số Và Mẫu Số Là 37 Tử Số Bé Hơn Mẫu Số 5 đơn Vị Tìm Phân Số đó » Câu Hỏi: Tìm Phân Số Có Tổng Tử Số Và Mẫu Số Bằng 25 … – TopLoigiai

Câu hỏi: Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25, mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị

Trả lời 

*

Cùng Top lời giải tìm hiểu

1. Khái quát về phân số 

*

2. Tính chất cơ bản của phân số

Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Đang xem: Tìm phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 25 , hiệu của tử số và mẫu số bằng 3

Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

*

3. Bài tập về phân số

Câu 1: Con hãy chọn đáp án đúng nhất:

A. Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

B. Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia được một phân số bằng phân số đã cho

C. Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì bé hơn 1

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Hướng dẫn

– Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 00 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

– Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 00 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

– Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì bé hơn 1.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Tạm Hoãn, Miễn Nghĩa Vụ Quân Sự Mới Nhất Năm 2021 ? Mẫu Đơn Tình Nguyện Nhập Ngũ

Vậy tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 2: Hoa nói: “Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì bé hơn”. Theo con, Hoa nói đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Trong hai phân số có cùng mẫu số:

+) Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

+) Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

+) Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Xem thêm: Xác Định Góc Phần Tư Thứ Mấy Trên Đường Tròn Lượng Giác, Xác Định Dấu Của Các Cung Phần Tư

Vậy Hoa đã nói sai.

Từ khóa » Một Phân Số Có Tổng Của Tử Số Và Mẫu Số Là 37 Tử Số Bé Hơn Mẫu Số 5 đơn Vị Tìm Phân Số đó

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *