TÌM MỘT SỐ BIẾT SỐ ĐÓ CHIA 8 DƯ 5

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

A : 8 dư 12

A : 12 dư 1

A : 8 = x dư 12 

A : 12 = y dư

x * 8 + 12 = y * 12 + 1

x + 13 = y

( x + 13 ) * 8 + 12 = y * 12 + 1

x * 8 + 104 + 12 = y * 12 + 1

x * 12 - y * 8 = 116 - 8

x * ( 12 - 8 ) = 108

x * 4 = 108

x = 108 : 4

x = 27

Vậy số nên tìm là :

27 * 8 + 5 = 221

Đáp số : 221

Đâu * là lốt nhân nha chúng ta !!


*

A : 12 dư 1

A : 8=X dư 12

A : 12 = Y dư 1

X . 8 + 12 = Y .12 +1

X + 13 = Y

( X + 13 ) . 8 + 12 = Y . 12 + 1

X . 8 + 104 + 12 = Y .12 + 1

X . 12 - Y .8 = 116 - 8

X .4 = 108

X = 108 : 4

X= 27

Số núm tìm là :

27 . 8 + 5 = 221

Vậy số buộc phải tìm là : 221


Gọi số phân chia hết mang đến 8 là A, số phân tách hết mang lại 12 là B

Theo đề bài, ta bao gồm :

A : 8 dư 12

A : 12 dư 1

A : 8 = x dư 12 

A : 12 = y dư

x . 8 + 12 = y . 12 + 1

x + 13 = y

( x + 13 ) . 8 + 12 = y . 12 + 1

x . 8 + 104 + 12 = y . 12 + 1

x . 12 - y . 8 = 116 - 8

x . ( 12 - 8 ) = 108

x . 4 = 108

x = 108 : 4

x = 27

Vậy số buộc phải tìm là :

27 . 8 + 5 = 221

Đáp số : 221


A : 12 dư 1

A : 8=X dư 12

A : 12 = Y dư 1

X . 8 + 12 = Y .12 +1

X + 13 = Y

( X + 13 ) . 8 + 12 = Y . 12 + 1

X . 8 + 104 + 12 = Y .12 + 1

X . 12 - Y .8 = 116 - 8

X .4 = 108

X = 108 : 4

X= 27

Số cầm tìm là :

27 . 8 + 5 = 221

Vậy số yêu cầu tìm là : 221


Gọi số cần tìm là:A

Ta có: A : 8 dư 5

A : 12 dư 1

Suy ra yêu mến của phép chia : 8 dư 5 hơn thương của phép phân chia A : 12 dư 1 llaf 13 đối chọi vị.

Bạn đang xem: Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5

Gọi mến của phép phân chia : A : 12 dư một là B

Thì yêu thương của phép phân chia A : 8 dư 5 là B + 13

Ta có:A = B x 12 + 1

A =(B + 13) X 8 + 5

Suy ra B x 12 + 1 =(B + 13) x 8 + 5

B x12 + 1 =B x 8 + 104 + 5

B x 4 =108

B =108 : 4

B =27

Suy ra A = 27 x 12 + 1 =325

Vậy A là 325


Số đối xứng bao gồm 4 chữ số bao gồm dang ABBA, trong đó A đề nghị khác 0. Vậy A rất có thể bằng 1, 2, ..., 9; còn B có thể từ 0, 1, ..., 9.

Ta có: ABBA = AB x 100 + BA

A lần lượt nhận những giá trị từ là một đến 9, với mỗi quý hiếm của A, ta rước B theo lần lượt nhận những số từ 0 mang đến 9.

Khi kia số AB sẽ xuất hiện là 10, 11, ..., 90.

Và số ba sẽ có mặt từ 01, 02, ..., 99 nhưng vứt đi các số tròn chục 10, 20, ..., 90.

Vậy tổng những số hình thành là:

T = (10 + 11 + ... + 99)x100 + <(1 + 2 + ... + 99) - (10 + 20 + ... + 90)>

Ta có: Tổng 10 + 11 + ... + 99 = (10 + 99) + (11 + 98) + ... (có 90 số hạng và 45 cặp) = 109 x 45 = 4905.

(1 + 2 + ... + 99) = (1 + 99) + (2 + 98) + ... + (49 + 51) + 50 (có 49 cặp và một vài lẻ 50) = 100x49 + 50 = 4950.

(10 + 20 + ... + 90) = 10x(1 + 2 + ... + 9) = 10x<(1 + 9) + (2 + 8) + ... +(4 + 6) + 5> = 10x<10x4 + 5> = 10x45 =450.

Vậy T = 4905x100 + <4950 - 450> = 495.000.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gọi Cuộc Gọi Video Call Trên Zalo, Cách Dùng Hiệu Ứng Gọi Video Trên Samsung

Đáp số: 495.000


Đúng 0
phản hồi (0)

kết quả là 221


Đúng 0
bình luận (0)

Bài làm

Đặt số yêu cầu tìm là A , ta tiếp tế A 11 đơn vị chức năng thì được B . B chia hết mang lại 8 với thương tăng thêm 2 đối kháng vị. B cũng phân tách hết đến 12 và thương tạo thêm 1 1-1 vị. Vậy hiệu của yêu quý là 14.

=> (frac18)của B hơn (frac112) của B là 14 đơn vị chức năng .

Nên (frac412)của B là 14 x 8 = 112. Quý hiếm của B là 112 : (frac412) = 336

=> A là 336 - 11= 325

hok tôt


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương từ bỏ

Tìm một số biết số đó phân chia cho 8 dư 5 , chia cho 12 dư 1 . Nhị thương hơn yếu nhau 13 đơn vị .


Lớp 5 Toán
0
0

Tìm một vài biết số đó chia cho 8 dư 5, phân chia 12 dư 1, nhị thương hơn yếu nhau 13 đối chọi vị


Lớp 5 Toán
3
0

Tìm một vài biết số đó chia 8 dư 5 , chia 12 dư 1 , nhị thương hơn nhát nhau 13 đơn vị


Lớp 5 Toán
4
0

Tìm một số trong những biết số đó chia 8 dư 5 ,chia 12 dư 1, nhị thương hơn yếu nhau 13 đối kháng vị.


Lớp 5 Toán
6
0

tìm một vài biết số đó phân chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, nhì thương hơn hèn nhau 13 đối kháng vị.


Lớp 5 Toán
2
0

Tìm một số biết số đó phân tách 8 dư 5 , phân tách 12 dư 1 , nhì thương hơn nhát nhau 13 đơn vị .


Lớp 5 Toán
3
0

Tìm một số biết số đó phân tách 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn yếu nhau 13 solo vị?


Lớp 5 Toán
0
0

Tìm một số, biết số đó chia 8 dư 5, phân tách 12 dư 1, nhì thương hơn hèn nhau 13 đối kháng vị.


Lớp 5 Toán
2
0

Tìm một số trong những biết số đó phân tách 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn yếu nhau 13 đối kháng vị.


Lớp 5 Toán
2
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)