Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận rất quan trọng không thể tách rời và không thể thiếu của báo cáo tài chính. Công dụng của nó là giúp phân tích một cách chi tiết các thông số và số liệu đã được nêu ra, trình bày trong bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ cung với các bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong tài chính. Vậy có bao giờ bạn thắc mắc thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh là gì không? Nếu bạn đang quan tâm về vấn đề này thì bài viết này bạn không nên bỏ qua đâu

*

Có mấy loại thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính thuyết minh gồm có 2 loại:

Báo cáo tài chính tổng hợpBáo cáo tài chính hợp nhất

Có những giấy tờ cần thiết nào trong Bộ Báo Cáo Tài Chính

Bộ báo cáo tài chính cần nộp cho các cơ quan có thẩm quyền phải đảm bảo bao gồm các tiêu chí sau:

Các tờ giấy khai quyết toán thuế gồm có

giấy tờ quyết toán thuế cho thu nhập kinh doanh của doanh nghiệp.giấy tờ quyết toán thuế cho thu nhập kinh doanh của cá nhân.

Bộ báo cáo tài chính bao gồm

Bảng cân đối kế toán doanh nghiệpBảng kết quả hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệpBảng lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh

Có những nội dung chính nào trong báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính phải đảm bảo cung cấp đầy đủ được những thông tin cụ thể như sau:

Tài sản hiện cóNợ phải trả và vốn chủ sở hữu trong kinh doanhDoanh thu chính, các thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác của doanh nghiệpLãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh như thế nàoTổng hợp thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của doanh nghiệpCác tài sản khác có liên quan đến kinh doanh của doanh nghiệpCác luồng tiền di chuyển và luân chuyển như thế nào trên các báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ngoài các thông tin này cần thiết trên, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin chi tiết trong bản ‘’Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh” nhằm giải trình cụ thể hơn và rõ ràng về các chỉ tiêu, số liệu đã phản ánh trên các bảng báo cáo tài chính tổng hợp của doanh nghiệp.

Đang xem: Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh là gì

Xem thêm:

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Ứng Dụng Cho Windows Phone Từ Máy Tính, Windows Phone 8

Các chính sách kế toán được áp dụng và dùng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động như:

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh là một bộ phận không thể thiếu và tách rời khi đọc và phân tích báo cáo tài chính trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. Nó không chỉ phục vụ cho việc ra quyết định quản trị kinh doanh của doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp đánh giá được hoạt động kinh doanh của mình có hiệu quả trong kỳ vừa qua hay không. Hy vọng với những thông tin về bảng thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức hữu ích.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *