Thuộc Tính Văn Bản ' Thông Tư 27/2021/Tt

các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được nằm trong tính của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được nằm trong tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực hiện hành Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay chũm Văn bản song ngữ

Thông tư 27/2019/TT-BLĐTBXH về hạng mục thiết bị huấn luyện tối thiểu trình độ chuyên môn trung cấp, chuyên môn cao đẳng cho một số trong những nghề thuộc đội nghề công nghệ, chuyên môn do bộ Lao cồn - yêu mến binh cùng Xã hội phát hành


*

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 27/2019/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 mon 12 năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNHDANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHOMỘT SỐ NGHỀ THUỘC NHÓM NGHỀ CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT

Căn cứ luật pháp Giáo dục công việc và nghề nghiệp ngày 27 mon 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của BộLao đụng -Thương binh cùng Xã hội;

Xét ý kiến đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục đào tạo nghềnghiệp;

Bộ trưởng bộ Lao hễ - yêu đương binh với Xã hội ban hành thôngtư quy định hạng mục thiết bị huấn luyện và giảng dạy tối thiểu trình độ chuyên môn trung cấp, trình độcao đẳng cho một số trong những nghề thuộc đội nghề công nghệ, kỹ thuật.

Bạn đang xem: Thuộc Tính Văn Bản ' Thông Tư 27/2021/Tt

Điều 1. Ban hành dĩ nhiên Thông tư này 57danh mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu trình độ trung cấp, chuyên môn cao đẳng cho29 nghề thuộc team nghề công nghệ, kỹ thuật, gồm:

1. Danh mục thiết bị huấn luyện và đào tạo tối thiểu nghề Hàn đào tạotrình độ trung cấp được khí cụ tại Phụ lục 1a;

2. Hạng mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề Hàn đào tạotrình độ cao đẳng được hiện tượng tại Phụ lục 1b;

3. Hạng mục thiết bị giảng dạy tối thiểu nghề công nghệ cán,kéo sắt kẽm kim loại đào tạo chuyên môn trung cung cấp được nguyên tắc tại Phụ lục 2a;

4. Danh mục thiết bị đào tạo và giảng dạy tối thiểu nghề technology cán,kéo sắt kẽm kim loại đào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng được nguyên lý tại Phụ lục 2b;

5. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề cắt gọt kim loạiđào tạo trình độ trung cấp cho được nguyên lý tại Phụ lục 3a;

6. Danh mục thiết bị giảng dạy tối thiểu nghề giảm gọt kim loạiđào tạo chuyên môn cao đẳng được luật pháp tại Phụ lục 3b;

7. Danh mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu nghề Luyện thép đàotạo chuyên môn trung cung cấp được công cụ tại Phụ lục 4a;

8. Danh mục thiết bị huấn luyện và đào tạo tối thiểu nghề Luyện thép đàotạo trình độ chuyên môn cao đẳng được cách thức tại Phụ lục 4b;

9. Danh mục thiết bị giảng dạy tối thiểu nghề chế tạo thiết bịcơ khí đào tạo trình độ trung cấp được hình thức tại Phụ lục 5a;

10. Hạng mục thiết bị huấn luyện và giảng dạy tối thiểu nghề sản xuất thiếtbị cơ khí đào tạo trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 5b;

11. Danh mục thiết bị huấn luyện và đào tạo tối thiểu nghề Rèn, dập đàotạo chuyên môn trung cung cấp được biện pháp tại Phụ lục 6a;

12. Hạng mục thiết bị huấn luyện và giảng dạy tối thiểu nghề Rèn, dập đàotạo trình độ cao đẳng được khí cụ tại Phụ lục 6b;

13. Danh mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu nghề Nguội chế tạođào tạo trình độ chuyên môn trung cấp được giải pháp tại Phụ lục 7a;

14. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề Nguội chế tạođào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng được biện pháp tại Phụ lục 7b;

15. Danh mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu nghề Nguội sửa chữamáy cơ chế đào tạo trình độ chuyên môn trung cấp được hình thức tại Phụ lục 8a;

16. Danh mục thiết bị đào tạo và giảng dạy tối thiểu nghề Nguội sửa chữamáy khí cụ đào tạo trình độ cao đẳng được mức sử dụng tại Phụ lục 8b;

17. Hạng mục thiết bị huấn luyện và giảng dạy tối thiểu nghề công nghệ ô tôđào tạo trình độ trung cung cấp được giải pháp tại Phụ lục 9a;

18. Hạng mục thiết bị huấn luyện và giảng dạy tối thiểu nghề technology ô tôđào tạo chuyên môn cao đẳng được phép tắc tại Phụ lục 9b;

19. Danh mục thiết bị đào tạo và giảng dạy tối thiểu nghề technology chếtạo vỏ tàu thủy đào tạo chuyên môn trung cấp cho được công cụ tại Phụ lục 10a;

20. Hạng mục thiết bị huấn luyện tối thiểu nghề công nghệ chếtạo vỏ tàu thủy đào tạo chuyên môn cao đẳng được pháp luật tại Phụ lục 10b;

21. Hạng mục thiết bị giảng dạy tối thiểu nghề chuyên môn lắpđặt ống công nghệ đào tạo chuyên môn trung cấp được phương tiện tại Phụ lục 11a;

22. Hạng mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề chuyên môn lắpđặt ống công nghệ đào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng được lao lý tại Phụ lục 11b;

23. Danh mục thiết bị huấn luyện và giảng dạy tối thiểu nghề Vận hành, sửachữa thiết bị lạnh đào tạo chuyên môn trung cấp cho được phương pháp tại Phụ lục 12a;

24. Danh mục thiết bị huấn luyện và giảng dạy tối thiểu nghề Vận hành, sửachữa lắp thêm lạnh đào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng được chính sách tại Phụ lục 12b;

25. Hạng mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề nghệ thuật máylạnh và cân bằng không khí đào tạo trình độ chuyên môn trung cấp được giải pháp tại Phụ lục13a;

26. Hạng mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu nghề chuyên môn máylạnh và cân bằng không khí đào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng được giải pháp tại Phụ lục13b;

27. Hạng mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu nghề công nghệ sảnxuất sản phẩm từ cao su thiên nhiên đào tạo chuyên môn trung cấp cho được phép tắc tại Phụ lục14a;

28. Danh mục thiết bị huấn luyện và giảng dạy tối thiểu nghề công nghệ sảnxuất thành phầm từ cao su đào tạo trình độ cao đẳng được luật pháp tại Phụ lục14b;

29. Hạng mục thiết bị đào tạo và giảng dạy tối thiểu nghề sửa chữa thiếtbị may đào tạo trình độ trung cung cấp được qui định tại Phụ lục 15a;

30. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề sửa chữa thay thế thiếtbị may đào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng được pháp luật tại Phụ lục 15b;

31. Danh mục thiết bị giảng dạy tối thiểu nghề kỹ thuật xâydựng đào tạo chuyên môn trung cung cấp được chế độ tại Phụ lục 16a;

32. Hạng mục thiết bị huấn luyện và đào tạo tối thiểu nghề nghệ thuật xâydựng đào tạo trình độ cao đẳng được luật tại Phụ lục 16b;

33. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề điều tra khảo sát địahình đào tạo chuyên môn trung cung cấp được hiện tượng tại Phụ lục 17a;

34. Danh mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu nghề khảo sát điều tra địahình đào tạo chuyên môn cao đẳng được chính sách tại Phụ lục 17b;

35. Danh mục thiết bị giảng dạy tối thiểu nghề thành lập vàhoàn thiện công trình thủy lợi đào tạo chuyên môn trung cấp được luật pháp tại Phụlục 18a;

36. Danh mục thiết bị huấn luyện và đào tạo tối thiểu nghề sản xuất vàhoàn thiện công trình thủy lợi đào tạo trình độ cao đẳng được vẻ ngoài tại Phụlục 18b;

37. Hạng mục thiết bị đào tạo và giảng dạy tối thiểu nghề Cấp, thoát nướcđào tạo trình độ chuyên môn trung cấp được cách thức tại Phụ lục 19a;

38. Danh mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu nghề Cấp, bay nướcđào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng được dụng cụ tại Phụ lục 19b;

39. Danh mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu nghề Cốt thép - Hànđào tạo trình độ chuyên môn trung cung cấp được vẻ ngoài tại Phụ lục 20;

40. Danh mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu nghề gia công vàthiết kế sản phẩm mộc đào tạo chuyên môn trung cấp được phương tiện tại Phụ lục 21a;

41. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề tối ưu vàthiết kế sản phẩm mộc đào tạo trình độ cao đẳng được mức sử dụng tại Phụ lục 21b;

42. Danh mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu nghề Mộc gây ra vàtrang trí thiết kế bên trong đào tạo chuyên môn trung cấp được điều khoản tại Phụ lục 22a;

43. Hạng mục thiết bị đào tạo và giảng dạy tối thiểu nghề Mộc gây ra vàtrang trí nội thất đào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng được quy định tại Phụ lục 22b;

44. Danh mục thiết bị huấn luyện và đào tạo tối thiểu nghề sửa chữa thay thế máythi công kiến tạo đào tạo chuyên môn trung cấp cho được hiện tượng tại Phụ lục 23a;

45. Danh mục thiết bị huấn luyện tối thiểu nghề thay thế sửa chữa máythi công chế tạo đào tạo trình độ cao đẳng được vẻ ngoài tại Phụ lục 23b;

46. Hạng mục thiết bị huấn luyện tối thiểu nghề vận hành máyxây dựng đào tạo trình độ trung cung cấp được nguyên tắc tại Phụ lục 24a;

47. Danh mục thiết bị giảng dạy tối thiểu nghề vận hành máyxây dựng đào tạo trình độ cao đẳng được dụng cụ tại Phụ lục 24b;

48. Danh mục thiết bị huấn luyện và đào tạo tối thiểu nghề quản lý máythi công nền đào tạo trình độ chuyên môn trung cung cấp được mức sử dụng tại Phụ lục 25a;

49. Danh mục thiết bị huấn luyện và đào tạo tối thiểu nghề vận hành máythi công nền đào tạo chuyên môn cao đẳng được vẻ ngoài tại Phụ lục 25b;

50. Hạng mục thiết bị huấn luyện và giảng dạy tối thiểu nghề quản lý và vận hành máythi công mặt mặt đường đào tạo trình độ trung cung cấp được pháp luật tại Phụ lục 26a;

51. Danh mục thiết bị huấn luyện và đào tạo tối thiểu nghề quản lý máythi công mặt đường đào tạo chuyên môn cao đẳng được điều khoản tại Phụ lục 26b;

52. Danh mục thiết bị giảng dạy tối thiểu nghề quản lý cần,cầu trục đào tạo trình độ trung cung cấp được biện pháp tại Phụ lục 27a;

53. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề vận hành cần,cầu trục đào tạo trình độ cao đẳng được qui định tại Phụ lục 27b;

54. Danh mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu nghề Điều khiểnphương tiện thể thủy nội địa đào tạo trình độ chuyên môn trung cung cấp được cách thức tại Phụ lục28a;

55. Danh mục thiết bị giảng dạy tối thiểu nghề Điều khiểnphương nhân tiện thủy trong nước đào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng được qui định tại Phụ lục28b;

56. Hạng mục thiết bị đào tạo và huấn luyện tối thiểu nghề khai quật máytàu thủy đào tạo trình độ trung cấp được nguyên lý tại Phụ lục 29a;

57. Hạng mục thiết bị huấn luyện và giảng dạy tối thiểu nghề khai thác máytàu thủy đào tạo chuyên môn cao đẳng được giải pháp tại Phụ lục 29b;

Điều 2. Bãi vứt toàn bộ, kho bãi bỏ một phần cácvăn phiên bản quy phạm pháp luật sau:

1. Bãi bỏ Thông tứ số43/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2009 của cục Lao rượu cồn - mến binh vàXã hội chính sách về thiết bị dạy nghề Hàn đào tạo chuyên môn trung cung cấp nghề, caođẳng nghề.

2. Bãi bỏ khoản 1 và khoản 2Điều 2 của Thông bốn số 28/2011/TT- BLĐTBXH ngày 19tháng 10 năm 2011 của bộ Lao rượu cồn - yêu thương binh và Xã hội qui định về thiết bịdạy nghề technology ô tô, nghề giảm gọt kim loại, nghề technology dệt đào tạotrình độ trung cung cấp nghề, cđ nghề.

3. Bãi bỏ khoản 3 Điều 2 củaThông bốn số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12năm 2011 của cục Lao hễ - yêu quý binh cùng Xã hội cách thức về thiết bị dạy dỗ nghềcho nghề: lắp đặt thiết bị cơ khí, Nguội gắn thêm ráp cơ khí, Kỹ thuật sản phẩm công nghệ lạnh vàđiều hòa không khí đào tạo trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng nghề.

4. Huỷ bỏ 06 hạng mục thiết bị dạynghề chính sách tại Điều 1 của Thông tư số 18/2012/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2012 của bộ Lao đụng - mến binh vàXã hội phát hành danh mục thiết bị dạy dỗ nghề chuyên môn trung cấp cho nghề, trình độcao đẳng nghề cho những nghề: Cơ năng lượng điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp;Công nghệ tin tức (Ứng dụng phần mềm); chuyên môn sửa chữa, đính thêm ráp máy tính;Thiết kế đồ gia dụng họa; thương mại dịch vụ điện tử; nghệ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Giacông và xây dựng sản phẩm mộc, gồm:

a) hạng mục thiết bị dạy dỗ nghề nghệ thuật xây dựng, trình độtrung cấp nghề;

b) danh mục thiết bị dạy nghề chuyên môn xây dựng, trình độcao đẳng nghề;

c) danh mục thiết bị dạy dỗ nghề cấp thoát nước, trình độ chuyên môn trungcấp nghề;

d) hạng mục thiết bị dạy dỗ nghề cấp cho thoát nước, trình độ caođẳng nghề;

đ) hạng mục thiết bị dạy dỗ nghề tối ưu và xây dựng sản phẩmmộc, chuyên môn trung cung cấp nghề;

e) hạng mục thiết bị dạy dỗ nghề gia công và kiến tạo sản phẩmmộc, trình độ chuyên môn cao đẳng nghề.

5. Huỷ bỏ 06 danh mục thiết bị dạynghề luật pháp tại Điều 1 của Thông tứ số 28/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 mon 11 năm 2012 của cục Lao động- yêu quý binh vàXã hội phát hành danh mục thiết bị dạy nghề chuyên môn trung cung cấp nghề, trình độcao đẳng nghề cho các nghề: Điều kiện phương tiện đi lại thủy nội địa; Điều khiển tàubiển; khai thác máy tàu thủy; sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy; Điện tử dândụng; Kỹ thuật lắp ráp ống công nghệ, gồm:

a) hạng mục thiết bị dạy nghề Điều khiển phương tiện thủynội địa, chuyên môn trung cung cấp nghề;

b) hạng mục thiết bị dạy dỗ nghề Điều khiển phương tiện thủynội địa, trình độ cao đẳng nghề;

c) danh mục thiết bị dạy nghề khai quật máy tàu thủy, trìnhđộ trung cung cấp nghề;

d) hạng mục thiết bị dạy nghề khai thác máy tàu thủy, trìnhđộ cđ nghề;

đ) danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật lắp ráp ống côngnghệ, chuyên môn trung cấp cho nghề;

e) danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật lắp ráp ống côngnghệ, trình độ chuyên môn cao đẳng nghề.

6. Huỷ bỏ 06 danh mục thiết bị dạynghề nguyên lý tại Điều 1 của Thông bốn số 06/2013/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 05 năm 2013 của bộ Lao động - thương binhvà xóm hội phát hành danh mục thiết bị dạy dỗ nghề trình độ trung cung cấp nghề, trình độcao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật trang bị nông nghiệp; thay thế máy xây đắp xâydựng; Kỹ thuật lắp đặt điện và tinh chỉnh trong công nghiệp; chế tạo thiết bịcơ khí; chế tạo vỏ tàu thủy, gồm:

a) danh mục thiết bị dạy dỗ nghề sản xuất thiết bị cơ khí, trìnhđộ trung cấp cho nghề; nghề; nghề; nghề;

b) danh mục thiết bị dạy nghề sản xuất thiết bị cơ khí, trìnhđộ cđ

c) danh mục thiết bị dạy nghề chế tạo vỏ tàu thủy, trình độtrung cung cấp

d) hạng mục thiết bị dạy nghề chế tạo vỏ tàu thủy, trình độcao đẳng

đ) danh mục thiết bị dạy dỗ nghề thay thế máy thi công xâydựng, trình độ trung cung cấp nghề;

e) danh mục thiết bị dạy nghề thay thế máy xây cất xâydựng, chuyên môn cao đẳng nghề.

7. Bãi bỏ 02 hạng mục thiết bị dạynghề phép tắc tại Điều 1 của Thông bốn số 12/2013/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 8 năm trước đó của bộ Lao rượu cồn - yêu mến binh vàXã hội phát hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp cho nghề, trình độcao đẳng nghề cho các nghề: quản lý và vận hành nhà thiết bị thủy điện; Xây dựng cầu đường giao thông bộ;Xây dựng dự án công trình thủy; tạo và trả thiện công trình xây dựng thủy lợi; Chăn nuôigia súc, gia cầm; Lâm sinh, gồm:

a) hạng mục thiết bị dạy dỗ nghề xuất bản và triển khai xong côngtrình thủy lợi, trình độ trung cấp nghề;

b) hạng mục thiết bị dạy dỗ nghề gây ra và hoàn thành côngtrình thủy lợi, chuyên môn cao đẳng nghề.

8. Huỷ bỏ 02 danh mục thiết bị dạynghề mức sử dụng tại Điều 1 của Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 mon 9 năm trước đó của bộ Lao cồn - yêu thương binh vàXã hội phát hành danh mục thiết bị dạy dỗ nghề trình độ Trung cấp cho nghề, trình độCao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật chạm trổ gỗ; kỹ thuật sơn mài và khảmtrai; cách xử lý nước thải công nghiệp; phân phối gốm, sứ xây dựng; công nghệ sảnxuất ván nhân tạo; Mộc thành lập và tô điểm nội thất; bảo đảm an toàn thực vật; Trồngcây công nghiệp; Thú y; chuyên môn dược; bào chế mủ cao su, gồm:

a) hạng mục thiết bị dạy nghề Mộc kiến thiết và trang trí nộithất, trình độ trung cấp nghề;

b) danh mục thiết bị dạy nghề Mộc xây đắp và trang trí nộithất, trình độ cao đẳng nghề.

9. Huỷ bỏ 04 hạng mục thiết bị dạynghề cách thức tại Điều 1 của Thông tư số 20/2013/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm trước đó của bộ Lao rượu cồn - yêu thương binhvà làng hội ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp cho nghề, trình độcao đẳng nghề cho những nghề: kỹ thuật thiết bị năng lượng điện tử y tế; chuyên môn thiết bịhình hình ảnh y tế; quản lý và vận hành và thay thế trạm bơm điện; Vận hành, thay thế sửa chữa thiết bịlạnh; cai quản trị các đại lý dữ liệu; Tin học văn phòng; Điều khiển tầu cuốc; Khảo sátđịa hình; đảm bảo an toàn môi trường biển; technology sinh học; Trồng cây lương thực,thực phẩm; nhiệm vụ Lễ tân - cai quản trị Lễ tân, gồm:

a) danh mục thiết bị dạy dỗ nghề Vận hành, sửa chữa thiết bịlạnh, chuyên môn trung cung cấp nghề;

b) danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành, sửa chữa thiết bịlạnh, chuyên môn cao đẳng nghề;

c) danh mục thiết bị dạy nghề khảo sát địa hình, trình độtrung cấp nghề;

d) danh mục thiết bị dạy dỗ nghề điều tra địa hình, trình độcao đẳng nghề.

Xem thêm: Mẹo Kiểm Tra Số Phút Còn Lại Của Mobifone Trả Sau, Cách Kiểm Tra Số Phút Gọi Còn Lại Của Mobifone

10. Kho bãi bỏ những khoản 3, 4, 5, 6, 9,10, 15, 16, 17 với 18 Điều 1 của Thông tứ số 18/2014/TT-BLĐTBXH ngày 11 mon 8 năm năm trước của bộ Lao rượu cồn - mến binhvà làng mạc hội phát hành Danh mục thiết bị buổi tối thiểu chuyên môn trung cung cấp nghề, trìnhđộ cđ nghề cho các nghề: lắp đặt thiết bị điện; Nguội chế tạo; Nguội sửachữa đồ vật công cụ; duy trì hệ thống thiết bị cơ khí; Rèn, dập; Vẽ và thiết kếtrên thứ tính; Thí nghiệm với kiểm tra unique cầu đường bộ; quản lý và vận hành máy thicông nền; quản lý và vận hành máy kiến tạo mặt đường; kiến tạo thời trang; quản trị kinhdoanh xăng dầu với gas.

11. Bến bãi bỏ các khoản 5, 6, 7, 8,17 cùng 18 Điều 1 của Thông tứ số 06/2015/TT-BLĐTBXH ngày25 tháng 02 năm 2015 của cỗ Lao rượu cồn - thương binh cùng Xã hội phát hành danh mụcthiết bị dạy dỗ nghề trọng yếu cấp độ nước nhà trình độ trung cấp cho nghề, trình độcao đẳng nghề cho những nghề: kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp vật dụng tính; quản lí trị mạngmáy tính; chuyên môn xây dựng; cắt gọt kim loại; Hàn; công nghệ ô tô; Điện dândụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật lắp thêm lạnh và ổn định không khí; Điện tử dândụng; Điện tử công nghiệp; May thời trang; Nghiệp vụ quán ăn - cai quản trị nhàhàng; Kỹ thuật chế biến món ăn.

12. Huỷ bỏ khoản 29 cùng khoản30 Điều 1 của Thông tứ số 12/2015/TT- BLĐTBXH ngày16 tháng 3 năm 2015 của bộ Lao cồn - yêu quý binh cùng Xã hội phát hành danh mụcthiết bị buổi tối thiểu trình độ trung cấp cho nghề, trình độ cao đẳng nghề đến cácnghề: vận hành điện trong xí nghiệp điện; Đo lường điện; quản lý và vận hành tổ sản phẩm phátđiện Diesel; lắp đặt đường dây thiết lập điện cùng trạm thay đổi áp gồm điện tự 110Kv trởxuống; thể nghiệm điện; gia hạn thiết bị cơ điện; Kỹ thuật sản phẩm công nghệ sản xuấtdược; Kỹ thuật trang bị xét nghiệm y tế; vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hànhthiết bị bào chế dầu khí; quản lý thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thácdầu khí; chế tao thực phẩm; technology sản xuất bột giấy cùng giấy; Sửa chữathiết bị may.

13. Kho bãi bỏ những khoản 17, 18, 19 và20 Điều 1 của Thông bốn số 18/2015/TT-BLĐTBXH ngày16 tháng 6 năm năm ngoái của cỗ Lao rượu cồn - yêu đương binh và Xã hội phát hành danh mụcthiết bị dạy dỗ nghề tối thiểu trình độ chuyên môn trung cung cấp nghề, trình độ chuyên môn cao đẳng nghề chocác nghề: chạm khắc đá; Kỹ thuật khai quật mỏ hầm lò; nghệ thuật cơ điện mỏ hầmlò; Lái tàu đường sắt; tin tức tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa;Gò; Luyện gang; Luyện thép; technology cán, kéo kim loại; công nghệ sơn tàuthủy.

14. Bến bãi bỏ các khoản 21, 22, 27,28 với 35 Điều 1 của Thông tứ số 19/2015/TT-BLĐTBXH ngày17 mon 06 năm năm ngoái của bộ Lao hễ - yêu quý binh và Xã hội ban hành danh mụcthiết bị dạy dỗ nghề buổi tối thiểu chuyên môn trung cấp nghề, trình độ chuyên môn cao đẳng nghề chocác nghề: thay thế thiết bị auto hóa; thay thế thiết bị chế tao dầu khí;Bảo vệ môi trường xung quanh đô thị; giải pháp xử lý rác thải; bào chế lương thực; lắp ráp thiết bịlạnh; công nghệ may veston; technology sợi; sửa chữa thay thế thiết bị dệt; gia công ốngcông nghệ; vận hành máy xây dựng; marketing thương mại; quản lý khai thác côngtrình thủy lợi; quản lý và vận hành cần, mong trục; Kỹ thuật chế tạo mỏ hầm lò; Đúc, dátđồng mỹ nghệ; quản lý máy nông nghiệp; Sửa chữa, đính thêm ráp xe máy; Cốt thép –Hàn; bán hàng trong cực kỳ thị

15. Bến bãi bỏ những khoản 11, 12, 15 và16 Điều 1 của Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày17 tháng 06 năm 2015 của cỗ Lao cồn - mến binh và Xã hội phát hành danh mụcthiết bị dạy dỗ nghề trọng điểm cấp độ giang sơn trình độ trung cấp cho nghề, trình độcao đẳng nghề cho những nghề: gia công và xây đắp sản phẩm mộc; công nghệ thôngtin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa thay thế máy công cụ; Kỹthuật lắp thêm nông nghiệp; thay thế máy thi công xây dựng; vận hành máy thi côngnền; quản lý máy kiến thiết mặt đường; Cơ năng lượng điện nông thôn; cách xử trí nước thải côngnghiệp; chế biến thực phẩm; chế tao và bảo vệ thủy sản; Trồng cây côngnghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thúy; khuyên bảo du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; khai quật máy tàuthủy.

Điều 3. Thông tứ nàycó hiệu lực từ thời điểm ngày 09 mon 02 năm 2020.

Điều 4. Các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quanthuộc thiết yếu phủ, tổ chức Chính trị - buôn bản hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực ở trong Trung ương, Tổng cục giáo dục đào tạo nghề nghiệp, những trường trung cấp,trường cđ có đăng ký chuyển động giáo dục nghề nghiệp các nghề nêu trên vàcác đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, ý kiến đề xuất phảnánh kịp lúc về cỗ Lao đụng - yêu mến binh với Xã hội để nghiên cứu, giảiquyết./.

Nơi nhận: - Ban túng thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - Văn phòng trung ương và các Ban Đảng; - công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng bao gồm phủ; - tandtc nhân dân tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, Tp trực trực thuộc Trung ương; - Ủy ban trung ương Mặt trận giang sơn Việt Nam; - cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực trực thuộc TW; - Cục khám nghiệm văn phiên bản QPPL (Bộ tứ pháp); - Công báo, Website thiết yếu phủ, Website bộ LĐTBXH; - Lưu: VT, TCGDNN.