Thông Tư 26/2012/Tt-Bgdđt

Cnạp năng lượng cứ Luật Giáo dục ngày 14 mon 6 năm 2005; Cnạp năng lượng cứ đọng Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25 mon 11 năm 2009;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 36/2012/NĐ-CPhường ngày 18 tháng bốn năm 2012 của nhà nước chế độ tác dụng, nhiệm vụ, quyền lợi cùng cơ cấu tổ chức triển khai của Sở, ban ngành ngang Bộ;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 32/2008/NĐ-CP. ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ điều khoản tính năng, nhiệm vụ, quyền lợi với tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ vẻ ngoài cụ thể và lí giải thực hành một số trong những điều của Luật Giáo dục;

Căn uống cđọng Nghị định số 31/2011/NĐ-CPhường ngày 11/5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP.. ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ chế độ chi tiết và khuyên bảo thi hành một số trong những điều của Luật Giáo dục.

Bạn đang xem: Thông tư 26/2012/tt-bgdđt

Xét kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo cùng Cán cỗ làm chủ đại lý giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục với Đào chế tạo ra ban hành Thông bốn Ban hành Quy chế bồi dưỡng tiếp tục gia sư mần nin thiếu nhi, rộng rãi với dạy dỗ thường xuyên.

Điều 1. Ban hành hẳn nhiên Thông tứ này Quy chế bồi dưỡng liên tiếp thầy giáo mầm non, diện tích lớn cùng giáo dục liên tục.

Xem thêm: Có Không Anh Niềm Tin Em Thoát Ra Khỏi Chính Mình, Cứ Thế Mong Chờ (Testo)

Điều 3. Chánh Vnạp năng lượng phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán cỗ làm chủ cửa hàng dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tác, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thức giấc, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục cùng đào tạo và giảng dạy, những tổ chức và cá nhân bao gồm tương quan cho tới công tác làm việc bồi dưỡng liên tục cô giáo Chịu trách nhiệm thực hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:

- Văn uống chống Trung ương Đảng (để báo cáo);

- Văn chống Quốc hội (để báo cáo);

- Văn chống Chính phủ (nhằm báo cáo);

- Ủy ban VHGD TNTNNĐ của chính phủ quốc hội (nhằm báo cáo);

- Hội đồng Quốc gia giáo dục và đào tạo (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Trung ương (nhằm báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành nằm trong Chính phủ;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn uống phiên bản QPPL (Sở Tư pháp);

- Nlỗi Điều 3;

- Website Chính phủ; Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu VT, Vụ Pháp dụng, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển


Thuộc tính vnạp năng lượng bản
*

*
Tệp thêm kèm:
*
TT 26.doc (85504 Byte)

*
Vnạp năng lượng bản khác