Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

Thống kê vận dụng trong kinh doanh Thống kê áp dụng thống kê kinh tế tài chính Ước lượng thống kê lại thu thập dữ liệu những thống kê chu chỉnh giả thiết thống kê

Bạn đang xem: Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

*
pdf

bài bác giảng nguyên tắc thống kê: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Lam (2017)


*
pdf

bài bác giảng Thống kê vận dụng trong thống trị & kỹ thuật: Chương 7 - PGS.TS Nguyễn Thống


Xem thêm: Công Dụng Của Sản Phẩm Làm Cho Hàng Hóa Có, Hàng Hóa Là Gì

*
pdf

bài giảng Thống kê áp dụng trong quản lý & kỹ thuật: Chương 6 - PGS.TS Nguyễn Thống


Nội dung

thống kê lại Ứng Dụng trong sale & tởm Tế(Applied Statistics for Business và Economics)Chương 1TỔNG quan liêu VỀ THỐNG KÊHoàng TrọngThống kê là gì?••••Tại sao nên “thống kê”Thống kê để gia công gì?Thống kê là số liệu?Thống kê là phương pháp?• những thống kê là hệ thống các phương pháp dùng để thu thập,xử lý cùng phân tích các con số (mặt lượng) của những hiệntượng số lớn để kiếm tìm hiểu bản chất và tính quy khí cụ vốn cócủa chúng (mặt chất) vào điều kiện thời gian và khônggian nắm thể.2Thống Kê Ứng Dụng trong tài chính & tởm Doanh, Hoàng Trọng, ĐH kinh tế tài chính TPHCM1 Hai nghành nghề dịch vụ thống kê• Thống kê mô tả:– tích lũy số liệu– giám sát và đo lường các đặc trưng đo lường– mô tả, trình bày dữ liệu• thống kê lại suy diễn– Ước lượng, chu chỉnh thống kê– phân tích mối liên hệ– dự kiến …3Ứng dụng của thống kê4Thống Kê Ứng Dụng trong tài chính & tởm Doanh, Hoàng Trọng, ĐH kinh tế TPHCM2 Ứng dụng của thống kê5Ứng dụng thống kê trong KT & KD• ghê tế:––––Dân số, lao động, tài nguyênGiá cả, lân phátSản xuất, yêu mến mại, tiêu dùngXuất nhập khẩu, cán cân thương mại …• tởm doanh–––––Quy mô thị trường, phân khúcNhu cầu, giá cả, phân phối,Đo lường cạnh tranhĐo lường công dụng kinh doanh, tiếp thịDự báo ghê doanh…6Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế tài chính & khiếp Doanh, Hoàng Trọng, ĐH kinh tế TPHCM3 Một số KN thường dùng trong thống kê• tổng thể và toàn diện (population): tập hợp những đơn vị/phần tử nên phântích/nghiên cứu• Đơn vị toàn diện và tổng thể (unit): phần tử nhỏ nhất sản xuất thành tổng thể• Mẫu: một phần của tổng thể và toàn diện được chọn ra để tích lũy thông tin• Tiêu thức, tiêu chí, biến: đặc điểm của solo vị toàn diện và tổng thể dùng đểquan tiếp giáp hay tích lũy dữ liệu– Tiêu thức/tiêu chí định tính: sệt điểm thể hiện không nên là số– Tiêu thức/tiêu chí định lượng: sệt điểm thể hiện là những trị số, cóthể rời rạc hay liên tục• Chỉ tiêu: trị số phản hình ảnh đặc điểm/tính hóa học trong đk thờigian và không loại gián xác định– chỉ tiêu khối lượng: biểu hiện quy mô khối lượng– Chỉ tiêu chất lượng: biểu thị tính chất, cường độ phổ biến7Quy trình phân tích thống kêXác định vấn đề nghiên cứu, mục đích,nội dung, đối tượng người sử dụng nghiên cứu.Xây dựng hệ thống các khái niệm,chỉ tiêu thống kêĐiều tra thống kêXử lý số liệu:Tập hợp, sắp xếp số liệu.Chọn các ứng dụng xử lý số liệu.Phân tích thống kê sơ bộ.Lựa chọn những phương phápphân tích thống kêthích hợp.Phân tích và giải thích kết quả.Dự đoán xu thế phát triển.Báo cáo và truyền đạt tác dụng nghiên cứu8Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế & tởm Doanh, Hoàng Trọng, ĐH kinh tế tài chính TPHCM4 Các một số loại thang đothang đodanh nghĩathang đothứ bậcthang đokhoảng cáchthang đotỉ lệ• Thang danh nghĩa: dùng làm phân loại• Thang sản phẩm công nghệ bậc phản ảnh sự rộng kém• Thang khoảng cách phản hình ảnh mức độ rộng kém• Thang tỉ lệ phản chiếu mức độ hơn hèn + so sánh tỉ lệ9Giới thiệu ứng dụng SPSS• ứng dụng xử lý so sánh thống kê thịnh hành trong lĩnh vựckhoa học xã hội• Được sử dụng nhiều trong quản trị, kinh doanh, tiếp thị• Tương thích với khá nhiều cơ sở tài liệu có sẵn• website tham khảo: www.spss.com hay• http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/• tư liệu tiếng Việt:Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) so sánh dữ liệu nghiên cứu với SPSS,NXB Hồng Đức10Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế & tởm Doanh, Hoàng Trọng, ĐH tài chính TPHCM5 Thống kê Ứng Dụng trong kinh doanh & tởm Tế(Applied Statistics for Business và Economics)Chương 2THU THẬP DỮ LIỆU THỐNG KÊHoàng TrọngXác định dữ liệu cần thu thập• tập trung vào dữ liệu cần thiết và hữu ích• tiết kiệm ngân sách và chi phí thời gian, công sức và bỏ ra phí• Phải khởi nguồn từ vấn đề phân tích và kim chỉ nam nghiên cứu vớt TKSức khỏeĐiểm đầu vàoHiểu ngành họcKết quả học tập tậpThích ngành họcĐi có tác dụng thêm12Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế tài chính & kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH tài chính TPHCM6 Dữ liệu định tính và tài liệu định lượng• tài liệu định tính: tích lũy từ thang đo danh nghĩa cùng thứ bậc-> quanh đó được trị trung bình• dữ liệu định lượng: tích lũy từ thang đo khoảng cách và tỉ lệ-> tính được trị trung bìnhDöõ lieäuDöõ lieäuñònh tínhthang ñodanh nghóaDöõ lieäuñònh löôïngthang ñothöù baäcthang ñokhoaûng caùchthang ñotæ leäDữ liệu định tính và dữ liệu định lượngThôøi gian laøm theâmKeát quaû hoïc taäpLoaïi kieåm ñònhÑònh tính Döôùi 6 giôø/tuaàn 6-12 giôø/tuaàn treân 12 giôø/tuaànÑònh tính Trung bình Khaù GioûiPhi tham soáÑònh tính Döôùi 6 giôø/tuaàn 6-12 giôø/tuaàn treân 12 giôø/tuaànÑònh löôïng Ñieåm trung bìnhhoïc taäpPhaân tích phöông sai1 yeáu toáÑònh löôïngSoá giôø laøm theâm:_____giôø/tuaànÑònh löôïng Ñieåm trung bìnhhoïc taäpHoài quy vaø kieåm ñònhF14Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế tài chính & ghê Doanh, Hoàng Trọng, ĐH kinh tế TPHCM7 Dữ liệu thứ cung cấp và dữ liệu sơ cấp• dữ liệu thứ cấp: mối cung cấp cósẵn, đã có được tổng hợp, xửlý• dữ liệu sơ cấp: thu thậptrực tiếp, ban đầu, trường đoản cú đốitượng nghiên cứu• Điểm mạnh: gồm sẵn, nhanh,ít tốn kém• Điểm mạnh: phong phú, đápứng đúng nhu cầu nghiêncứu• Điểm yếu: ít đưa ra tiết, ít đápứng đúng nhu yếu nghiêncứu thống kê• Điểm yếu: yêu cầu thời gian, tốnkém15Nguồn tài liệu thứ cấp• Nội bộ: từ những phòng ban, cỗ phận; các số liệu report từ cáccuộc điều tra khảo gần kề trước đây.• cơ quan thống kê công ty nước: Tổng viên thống kê, cục thống kêTỉnh/ Thành phố• Cơ quan chủ yếu phủ: các cơ quan liêu trực thuộc cơ quan chính phủ (Bộ, cơquan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp…• Báo, tạp chí• các tổ chức, hiệp hội, viện nghiên cứu• các công ty nghiên cứu và hỗ trợ thông tin16Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế tài chính & ghê Doanh, Hoàng Trọng, ĐH tài chính TPHCM8 Nguồn tài liệu thứ cấp• Nhiều tài liệu thứ cung cấp đã được nhiều cơ quan thiết yếu phủ, những tổchức, những đơn vị nghiên cứu, những doanh nghiệp, trường học tập …đưa lên mạng internet và người nghiên cứu rất có thể tìm thấy tạicác trang web của những đơn vị này hay tại các cơ sở dữ liệu trênmạng internet.• Dùng những máy tra cứu kiếm (search engine) như google, yahoo …và những từ khóa (keywords) tương xứng dò tra cứu và tinh lọc cácnguồn tư liệu trên mạng internet.• Để xác định nguồn tài liệu thứ cấp cho hiệu quả, cần xác định rõ vấnđề và kim chỉ nam của cuộc nghiên cứu và phân tích để đưa ra quyết định từ khóa phùhợp. Tự khóa cần cụ thể và phản ảnh chính xác điều ngườinghiên cứu nên tìm kiếm.17Nguồn tài liệu thứ cấpThực hành nhóm:1. Từng nhóm chọn một vấn đề cần phân tích thống kê2. Xác minh nội dung phải thống kê3. Xác định từ khóa tra cứu kiếm4. Thực hiện việc kiếm tìm kiếm dữ liệu thứ cấp5. Báo cáo kết quả triển khai tìm kiếm dữ liệu thứ cấp18Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế & kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH kinh tế tài chính TPHCM9 Nguồn tài liệu thứ cấpChính Phủhttp://www.chinhphu.vnBộ Công Thươnghttp://www.moi.gov.vnBộ giáo dục đào tạo và Đào Tạohttp://www.moet.gov.vnBộ Lao rượu cồn - thương binh – buôn bản hộihttp://www.molisa.gov.vnBộ bốn Pháphttp://www.moj.gov.vnBộ Xây Dựnghttp://www.moc.gov.vnTổng viên Thống Kêhttp://www.gso.gov.vnTổng viên Thuếhttp://www.gdt.gov.vnNgân Hàng đơn vị Nướchttp://www.sbv.gov.vnTP Hà Nộihttp://www.hanoi.gov.vnTP Hải Phònghttp://www.haiphong.gov.vnTP Đà Nẵnghttp://www.danang.gov.vnTỉnh Đồng Naihttp://www.dongnai.gov.vnTỉnh Bình Dươnghttp://www.binhduong.gov.vnTỉnh Bà Rịa-Vũng Tàuhttp://www.baria-vungtau.gov.vnTP phải Thơhttp://www.cantho.gov.vnTP hồ Chí Minhhttp://www.hochiminhcity.gov.vn19Nguồn dữ liệu thứ cấpCục những thống kê TPHCMhttp://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/Cục Thuế TPHCMhttp://www.hcmtax.gov.vn/Sở kế hoạch Đầu tư TPHCMhttp://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Sở công thương TPHCMhttp://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn/Cục hải quan TPHCMhttp://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/Sở giao dịch chứng khoán TPHCMhttp://www.vse.org.vnĐại hội Bất Động Sản Du Lịchhttp://www.vntpa.vn/Hiệp hội Bất Động Sản TPHCMhttp://www.horea.org.vnLiên đoàn Lao Động TPHCMhttp://www.ldld.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/Tập đoàn Điện Lực VNhttp://www.evn.com.vn/Tập đoàn Than – khoáng sản VNhttp://www.vinacomin.vn/Tập đoàn Bưu chính Viễn Thônghttp://www.vnpt.com.vn/Tập đoàn Dệt May Việt Namhttp://www.vinatex.com.vn20Thống Kê Ứng Dụng trong kinh tế tài chính & kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH kinh tế TPHCM10