THẦN CHÚ KIM CANG TÁT ĐỎA TRĂM ÂM TỊNH HÓA ÁC NGHIỆP

Kim Cang Tát Đỏa là một trong những vị người tình tát mở ra trong Phật giáo Đại thừa, nhất là các phe cánh theo Mật chú với Kim cương cứng thừa. Trong Mandala Kim Cang Giới, Ngài Kim Cang Tát Đỏa được đặt tại hướng Đông, gần vị trí A Súc Bệ Như Lai ngự trị.

Bạn đang xem: Thần chú kim cang tát đỏa trăm âm tịnh hóa ác nghiệp

Tóm Tắt Nội Dung

Kim Cang Tát Đỏa Là Ai?

Phát nguyện của Đức Kim cưng cửng Tát Đỏa

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa 100 âm


*

Phật Giáo Là Phật học Đại Chúng


Lợi ích của Kim Cang Tát Đỏa Bách tự Minh Chú

Kim Cang Tát Đỏa Là Ai?

Kim Cang Tát Đỏa – Vajrasattva (Sanskrit: वज्रसत्त्व, Tây Tạng: རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། Dorje Sempa, rút gọn རྡོར་སེམས། Dorsem). Bom tấn có nhắc tới Kim Cang Tát Đỏa người yêu tát là ghê Đại Nhật với Kim Cang Đảnh. Trong chương đầu tiên của ghê Đại Nhật, Vajrasattva là thượng thủ của không ít vị mang đến viếng Đại Nhật Như Lai để học Pháp.


Theo tiếng Phạn, “Vajra” tức là kim cương, một một số loại đá quý không sản phẩm gì có thể phá hủy, tượng trưng cho trí tuệ tính không, giỏi Mahamudra (Đại Thủ Ấn), là bản chất tâm giác ngộ chỗ mỗi bọn chúng sinh, không bao giờ bị phá hủy bởi ngẫu nhiên loại phiền óc nào.

Từ “Sattva” tượng trưng cho từ bi hay chuyển động yêu thương lợi ích chúng sinh. Vajrasattva là trường đoản cú bi với trí tuệ, khi hợp tốt nhất thì đã đạt được giác ngộ. Bởi vậy Vajrasattva chính là giác ngộ!

*

Kim cương cứng Tát Đỏa, dịch âm là Phộc Nhật-La Tát Đỏa, dịch ý là dũng cảm Hữu Tình. Lại xưng là Chấp Kim Cương, Trì Kim Cương, Kim cương cứng Thủ, Kim cưng cửng Thủ người thương Tát Ma Ha Tát, Chấp Kim Cương kín Chủ, Kim cương cứng Thủ kín đáo Chủ, Trì Kim Cương thế Tuệ Giả, Kim cương Thượng Thủ, Đại Lạc Kim Cương, đánh La Đa Kim Cương, duy nhất Thiết Như Lai Phổ Hiền, Phổ Hiền ý trung nhân Tát, Phổ hiền lành Kim Cương nhân tình Tát, Kim cương Thắng ý trung nhân Tát, Kim cương cứng Tạng, Chấp Kim Cương, kín Chủ…

Đức Phật Kim cương Tát Đỏa là Chư Pháp Ấn Kim cương cứng của hết thảy Như Lai, do đó tay bắt buộc Ngài vắt Chày Kim Cương đặt tại giữa luân xa tim.

Ngài nắm giữ chày Kim cương cứng năm chĩa nêu biểu thệ nguyện kiên cường, tự tính Kim cương, năm chĩa nêu biểu Ngũ bộ Như Lai, Hoa sen tám cánh nêu biểu từ bỏ tính Bát bao gồm Đạo, và tám Đại tình nhân Tát. Như gớm Tạng cha Tra Tục nói:

– Chĩa trung tâm nêu biểu Đại Nhật Như Lai

– Chĩa phương Đông nêu biểu Bất Động Phật

– Chĩa phương nam giới nêu biểu Bảo Sinh Phật

– Chĩa phương tây nêu biểu Vô Lượng quang quẻ Phật

– Chĩa phương Bắc nêu biểu Bất Không thắng lợi Phật

Năm chĩa phía trên nêu biểu trường đoản cú tính của toàn bộ chư Phật, năm chĩa bên dưới nêu biểu năm bộ Không Hành Mẫu. Hoa sen nêu biểu đến tâm người thương đề, tám cánh sen bên dưới nêu biểu Câu Tác tỏa Linh Tứ Môn mẫu cùng với chuẩn chỉnh Đề Mẫu, Bảo Độ Mẫu, Kim cưng cửng Luyện Mẫu, Tha Vô Năng chiến hạ Mẫu, tất cả tám Phật Mẫu.

*

Phối Ngẫu

Vajrasattva hay được diễn tả với nhiều phối kết hợp khác nhau: vị hòa bình Vajragarvi hay nói một cách khác là Vajrasatvātmikā (Tây Tạng: Dorje Nyema), Dharmadhatvishvari, Ghantapani, các vị cuồng nộ Diptacakra, Vajratopa, Vajrabhrikuti…

Phát nguyện của Đức Kim cương Tát Đỏa

Đức Kim cưng cửng Tát Đỏa là một vị Phật công ty về Tịnh hóa. Ngài được coi là vị Phật quyền uy duy nhất trong toàn bộ chư Phật và chư ý trung nhân Tát. Trong thừa khứ, khi đang còn tu học, Đức Kim cương Tát Đỏa từng phạt lời thệ nguyện như sau:

Trong tương lai, khi ta hội chứng đắc Phật quả Toàn hảo, nguyện cho phần đa ai phạm yêu cầu ngũ trọng tội với trái báo nhãn tiền, hoặc ngẫu nhiên ai bị bể giới nguyện Tam muội da, các được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự bỏ phạm giới nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng mang lại ta tuyệt nhất chổ chính giữa trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng mạnh mẽ và tự tin trong hết thảy mật chú! Chừng nào chưa thành tựu như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử! Nguyện ta vẫn thị hiện tại trước toàn bộ những ai lỡ hủy phạm và bể giới để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại!”Vì những sức khỏe và mạnh mẽ và tự tin như vậy, lời thệ nguyện giác tỉnh của Đức Kim cương Tát Đỏa vô cùng độc đáo và khác biệt và khác hoàn toàn so cùng với lời thệ nguyện của những vị Phật khác.

*

Về thực chất sâu xa, Đức Kim cương Tát Đỏa là hiện tại thân của một trăm cỗ Phật, ngũ bộ Phật thuộc hết thảy Như Lai ko phân biệt. Bởi Ngài là bậc về tối thắng chủ của một trăm Phật cỗ và độc Phật cỗ Đại Mật, ngài rất khác với bất cứ bản tôn như thế nào khác.

Bất cứ ai đều hoàn toàn có thể thành vai trung phong sám hối bằng phương pháp đối trước bất kể Đức Phật làm sao trong mười phương chư Phật, quán tưởng chư Phật trong cõi Tịnh độ của các Ngài.

Nhưng, phương pháp quán tưởng thù chiến hạ nhất được khuyên đề xuất thực hành, đó là hành giả thực hành thực tế sám hối bằng phương pháp quán tưởng bậc Thượng sư của chính mình bất khả phân với Đức Phật Kim cưng cửng Tát Đỏa, trường đoản cú Ngài hiện khởi hết thảy Mạn đà la giác ngộ với hết thảy Mạn đà la thức tỉnh lại thể nhập chỗ Ngài.

*

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa 100 âm

Kim Cang Tát Đỏa Bách trường đoản cú Minh Chú, thần chú 100 âm ngày tiết của người tình tát Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva 100 Syllable Mantra) là 1 thực hành đề nghị đối với ngẫu nhiên hành mang thuộc phe phái Kim cương Thừa, và là 1 trong 4 thực hành thực tế sơ bộ nhằm mục tiêu để tiêu trừ nghiệp xấu.

Thực hành người thương tát Kim Cang trải qua thiền định là phương thức loại bỏ những trở ngại bít giấu nhận thức của một người về thực chất thật của trọng điểm trí, nó sẽ dẫn đến mẫu nhìn sâu sắc từ toàn bộ các mức độ tinh tế của sự tồn tại.

Kim Cang Tát Đỏa Bách từ bỏ Minh Chú giờ Phạn:

Oṃ Vajrasattva Samayam Anupālaya Vajrasattva Tvenopatiṣṭha Dṛḍho Me Bhava Sutoṣyo Me Bhava Supoṣyo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarvasiddhiṃ Me Prayaccha Sarvakarmasu Ca Me Cittaṃ Sreyaḥ Kuru Hūṃ Ha Ha Ha Ha Hoḥ Bhagavan Sarvatathāgatavajra Mā Me Muñca Vajrī Bhava Mahāsamayasattva AḥPhiên bạn dạng được chỉnh sửa:

Om Bendza Sato Samaya

Manupalaya, Bendza Sato Denopa

Titha, Drido Me Bhava, Suto Kayo

Me Bhava, Supo Kayo Me Bhava,

Anurakto Me Bhava, Sarva

Siddhi Me Prayatsa, Sarva Karma

Su Tsame, Tsittam Shriyam Kuru

Hum, Ha Ha Ha Ha Ho, Bhagavan

Sarva Tathagata, Bendza Mame

Mutsa, Bendzi Bhava Maha

Samaya Sato Ah

Thần chú ngắn:

Om Vajrasattva Hum

Trong một vài phiên phiên bản khác, 2 âm máu Hum và Phat được sản xuất cuối nhằm để xua đuổi ma quỷ.

Xem thêm: Tham Khảo Bố Cục Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính Của Phạm Tiến Duật

*

Các tu sĩ Phật giáo Mật Tông Tây Tạng tiến hành 4 thực hành 100,000 lần. Một trong các đó là hình dung Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva Bodhisattva) và lặp lại thần chú 100 âm tiết của Ngài, để giúp tịnh hóa nghiệp xấu cùng xoá bỏ những ảo tưởng trong tim trí.

Hoàn thành những thực hành thực tế này được xem như là quan trọng trước khi nhận lễ quán đảnh hoặc thọ giới tại một vài dòng truyền thừa Tây Tạng.

Dịch Nghĩa:

Xin chào, Bậc thầy tiệm đỉnh Kim Cang Tát Đỏa tình nhân TátHãy kiên cường với tôi!Hãy sung sướng cho tôi!Sự chấp nhận hoàn toàn. Phát triển mặt lành mạnh và tích cực trong tôiHãy yêu thương tôiHãy mang lại tôi sự thành côngHãy xoá toàn bộ nghiệp xấu của tôiHãy làm chổ chính giữa trí tôi trở đề xuất tinh khiết để có cái nhìn ví dụ hơn, đạo đức cùng hạnh phúcBiểu trưng mang lại bốn không gian rộng lớn, bốn thế lực , bốn nụ cười , và tứ kayasNiềm vui khi hoàn thànhVajra của toàn bộ các Tathāgatas (chư Phật)Đừng từ bỏ tôiTôi có thể giải phóng không hề thiếu trong VajraTuyệt vời, Samaya Sattva!Dịch nghĩa văn xuôi:

“Xin chào, Vajrasattva! Ngài đã tạo ra sức táo bạo tâm linh theo lời nguyện của mình, cùng với những hành động thánh thiện mong muốn giải thoát chúng sinh khỏi chu kỳ luân hồi sinh tử. Cho dù điều gì xẩy ra trong cuộc sống đời thường của tôi, hạnh phúc hay đau khổ, tốt hay xấu, thì tôi vẫn duy trì cho trung khu trí luôn vui vẻ, thanh thản, cùng không lúc nào bỏ cuộc, nhưng lại xin hãy khuyên bảo tôi!

Hãy đến tôi tiến ngay sát hơn với Vajra của tất cả chư Phật, đến tôi năng lực nhận ra thực chất cuối thuộc của hiện tại tượng. Xin hãy thanh lọc trọng tâm trí tôi, trở nên tân tiến những phẩm chất xuất sắc đẹp trong tôi, đạo đức cùng hạnh phúc. Thật tốt vời, người Thầy của tôi!”

*

Lợi ích của Kim Cang Tát Đỏa Bách trường đoản cú Minh Chú

Thần chú với lại ích lợi to lớn cho người tụng niệm, nó có công dụng tích rất trong việc xóa sổ những khuynh hướng quen thuộc, đông đảo chướng ngại, những xúc cảm mâu thuẫn hoặc tiêu cực, phần đa thói quen xấu đi mà họ thường mắc phải trong cuộc sống.

Ngoài ra, thần chú Kim Cang Tát Đỏa còn được mang lại là có tác dụng làm sạch mát nghiệp chướng, mang về sự tĩnh lặng trong tim trí, và cách tân và phát triển các chuyển động giác ngộ nói chung.

Bạn rất có thể hình dung trung khu trí của chính bản thân mình như một thai trời, đông đảo đám mây lơ lửng bên dưới. Hầu hết đám mây mang lại và đi, nhưng bầu trời vẫn như thế, xanh và yên bình. Mang dù màu xanh da trời của nó hoàn toàn có thể bị che khuất, tuy thế nó không khi nào biến mất.

Những đám mây hệt như lòng tham, sân hận và mộng tưởng làm ô nhiễm tâm trí. Do bản chất tạm thời của không ít trạng thái xấu đi này cần chúng ko thể được xem là một trong những phần vốn tất cả của trọng điểm trí.

Chúng có thể che giấu thực chất thật của vai trung phong trí, tự bi cùng thanh bình, nhưng hầu hết phẩm hóa học đó không bao giờ vắng mặt.

Trong thực hành Phật giáo Kim cương Thừa Tây Tạng:

Thần chú Vajrasattva được áp dụng trong thực hành thực tế Pháp Ngondro, hoặc các thực hành sơ khởi, để thanh lọc số đông phiền óc của trung ương trí, trước khi triển khai các kỹ thuật tantric bí ẩn hơn.

Khenpo Sherab Sangpo (bậc thầy béo tốt của truyền thống lịch sử Nyingma, Phật giáo Tây Tạng) liên tiếp khuyến khích học trò của mình hát thần chú này 21 lần hoặc nhiều hơn thế nữa mỗi ngày.

Thần chú 100 âm tiết của tình nhân tát Kim Cang Tát Đỏa còn ảnh hưởng tích cực đối với những bạn có định hướng ngớ ngẩn, liên tục đưa ra những đánh giá và nhận định sai lầm, giúp họ xoá quăng quật những nghiệp xấu trong thừa khứ nhằm trở nên minh mẫn hơn.

Người ta mang đến rằng, nếu như ai đó tiếp tục niệm thần chú 100 âm thì sẽ dành được phẩm hóa học của tất cả chư Phật. Rộng nữa, thần chú này là biểu hiển của hàng trăm vị thần tiên hiền hậu và hung tàn dưới dạng âm thanh.

Thực hành thần chú Vajrasattva bao hàm “Bốn quyền hạn”. Trong khi tụng niệm thần chú, chúng ta nên hình dung Bồ tát Kim Cang bên trên đỉnh đầu, với luân phiên tiệm chiếu những vấn đề đó như là phương pháp để làm sạch các chướng ngại đậy mờ trọng điểm trí. Bốn quyền lợi và nghĩa vụ là:

Sức mạnh của đối tượng, sẽ là sự lệ thuộc vào tình nhân tát như thể nơi ẩn náu.Sức mạnh của việc giải thoát, tức là ước hy vọng làm sạch bạn dạng thân mình, liên quan đến xem xét về những sai trái mà chúng ta muốn làm sạch.Sức khỏe khoắn của biện pháp khắc phục yên cầu sự tái diễn của thần chú và tưởng tượng ra sự mừng đón ánh sáng từ nhân tình tát vào bạn.Sức mạnh của quyết tâm cần thiết huỷ khử được, chính là quyết trọng điểm của một fan giác ngộ để không khi nào lặp lại những lời nói, suy nghĩ hay hành động sai lầm một lần nữa.
*

Tổng hợp và dịch từ: thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Ủng hộ: https://www.buymeacoffee.com/Meditation102

Qua MOMOhttps://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypalhttps://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi bọn chúng tôi:

Tiếng Việt: https://bit.ly/3fut4N5

Tiếng Anh: https://bit.ly/3wRDmhT

Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSJrALLPV/

DiMuaDi – bán sản phẩm không vốn: https://shorten.asia/Syt2m7ZE

VNPAY – Ví điện tử triệu ưu đãi: https://shorten.asia/7ewp7NMu

Làm Youtube công dụng cùng Vidiq: https://vidiq.com/meditationmelody

Marketing All in One: https://chiasedinh.com/

Du kế hoạch Cà Mau: https://datmuixanh.com/

Trà sữa Đài Loan: https://hokkaidotea.vn/

Bracknell Berks Funeral celebrant: https://www.truespiritceremonies.com/

Đọc thêm các nội dung bài viết chính:

Phật thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán cầm cố Âm người yêu Tát, Đại cố gắng Chí bồ Tát, Phổ Hiền người thương Tát, Văn Thù nhân tình Tát, Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát, Phật Dược Sư lưu Ly vương vãi Quang, Liên Hoa sinh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật mẫu mã – Tara, Dzambhala – Ngũ cỗ Thần Tài

Lục trường đoản cú Đại Minh Chú, Chú Đại Bi giờ đồng hồ Việt, Chú Đại Bi giờ Hoa, Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum